Aktuality

  • Upravit
Kategorie: Uncategorised Zveřejněno pátek 18. červenec 2014 11:07 Napsal Super User

Nové fotky každý den na http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/

 

DEN ZEMĚ - 22.4.2016

 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek
 je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března,
a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí.Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech
světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či národnost.

U nás na škole jsme měli pozvaného na návštěvu pana Bořka Frýbu - malíře, který žákům povídal, maloval a

mnoho úsměvu rozdával. Moc mu děkujeme za návštěvu. A protože nám paní uč. Havlíčková

s 4. a 5. roč. připravila pozemek na setí a počasí nám přálo, upravili jsme si políčka a zaseli

různá semínka - jako hrášek, ředkvičky, brambory, slunečnice, dýně aj. Poté jsme zemi poděkovali,

že ji máme a popřáli semínkám, aby se jim dobře dařilo. No a nyní čekáme, co za úrodu sklidíme.

Držte nám pěsti:-)

 

Soutěž ve florbalu - 21.4.2016

 

Vybraní žáci naší školy (Lukáš Strzibný, Ondřej Hula, Mirek Sitta, Filip Kurzica, Viktor Hanzlík,

Jakub Schwacha, Tomáš Bielák) se rozhodli jít si vyzkoušet velké utkání ve florbale, které se

konalo v Ostravě - Dubině ve sportovní hale. Paní uč. Aichmaierová vytvořila družstvo a

trénovali na utkání. I když jsme nevyhráli (5:3), těšilo nás, že se kluci dokázali udržet a

ten adrenalin jsem prožili všichni společně. Všem děkujeme i panu řidiči Kašnému a obci,

že jsme měli možnost se účastnit.

 

Dopravní hřiště - Malé Hoštice - 4., 5. roč. - 19.4.2016

 

ŠD - závody na koloběžkách - 15.4.2016

 

Planetárium - Ostrava - Poruba - 2.- 5.roč. - 6.4.2016

 

Dne 6. dubna se žáci 2. - 5. roč. zajeli podívat na nově rekonstruovanou budovu Planetária v Ostravě.

Bylo se nejen na co dívat a povídat si, měli jsme možnost také se na chvílí stát kosmonautem, vyzkoušet si

létat, cítít stav bez tíže, točit se na stroji, vidět umělé tornádo nebo být na okamžik někde na měsící a mávat domů.

Děkujeme i doprovodu z řad maminek - paní Dornové a paní Hanzlíkové, kterým se výlet také líbil a slíbili,

že opět s námi pojedou.

 

HAPPY ENGLISH DAY - soutěž 4.,5. roč. - 1.4.2016

 

28.3.2016 - KRÁSNÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU:-)

 

28.3. - DEN UČITELŮ

 

Tento den oslavili všichni učitelé svůj svátek a já přidávám

z eposu ST.DOMINITA "COMENIUS IN FULNEK"

tento bod - č.10.

"Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život.

Lež je každému muži hanbou, každému dítěti zkázou.

Sám přijdeš na to, že nade vše vzácný je ráj srdce,

že jedno potřebné ti nevezme žádná moc.

Vědomost tě neobohatí, je ti jen cestou ke štěstí,

pokladem, který nikdy neztratí cenu je cnost."

Na naší škole byla pro tento rok oceněna paní uč. Mgr. V. Ohnheiserová

za dlouhodobou pedagogickou činnost, a to za:

- aktivní pedagogická práce, kde kromě nových nápadů a tvořivosti využívá paní učitelka
moderní technologii při výuce a prezentuje své zpracované materiály na interaktivní tabuli
- nadstandardní práce – péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
- vedení dramatického kroužku, kde paní učitelka děti s láskou vede k přirozenému projevu
nejen v hodinách, ale také v divadelních vystoupeních, kterými každým rokem potěší společně
se svými žáky nejen nás s dětmi ze ZŠ a MŠ, ale také rodiče, babičky, dědečky na besídkách
a celou širokou veřejnost (např.: žáky v ZŠ Kobeřicích nebo vystoupením v Domově důchodců)
- aktivně organizuje pro školu zájezdy do hor, na muzikály nebo exkurze ve spolupráci s klubem rodičů
- pro zaměstnance organizuje kulturní akce
- pro žáky výlety, besedy, divadelní představení, výjezdy na kolech aj.
- má velmi pěkný osobní přístup v kolektivu, k dětem a přátelům školy
Paní učitelka je spolehlivá a velmi aktivní. Její pedagogická a odborná činnost je nejen velmi
kvalitní, ale hlavně svou práci dělá s velkou péči a laskavostí.

Děkuji tímto paní učitelce a gratuluji.

Mgr. Anděla Lintnerová

 

Pythagoriáda - 5. roč. -  21.3.2016

 

Zdravé zoubky - 1. roč. - 15.3.2016

 

Dne 15. března si první ročník v rámci učiva zopakoval,

jak se mají starat o své zoubky. Paní učitelka jim připravila

povídání se Stejblem a Hurvínkem, pod záštitou Dm - drogerie,

která zaslala tento připravený materiál s pěkným dárkem pro každého žáka.

 

Prodejní výstavka v obecním sále - 13.3.2016

 

Úspěšná každoroční výstavka proběhla v sále, kdy žáci a paní učitellky z MŠ a ZŠ

připravili překrásné jarní výrobky, které tvořili jak žáci, tak paní učitelky pro radost.

Děkujeme všem, kteří si výrobky přišli nejen prohlídnout, ale také koupit.

 

Okresní kolo recitační soutěže - 11.3.2016

 

Beseda s ornitologem - p. Křempek - 4.,5. roč. - 4.3.2016

 

Divadelní představení - "Popelka" - 4.3.2016

 

Dne 4. března si žáci 1. ročníku s dětmi z mateřské školky shlédli

známou pohádku o Popelce. Bylo se na co dívat a po cestě si

povídat.

 

 

Divadelní představení - "Káťa a Škubánek" - 2.3.2016

 

Dne 2. března se žáci 2. - 5. roč. zajeli podívat na představení do Opavy.

Pěkné představení ocenili žáci potleskem.

_____________________________________________________________________________________________________________

Třídní schůzky

Dne 26. 4. 2016 od 16.00 hodin se konají třídní schůzky a mimořádná schůze s KRPŠ.

 

Zápis do MŠ

Dne 5. 5. 2016 od 9.00 do 15.00 hodin v budově MŠ.

Tel.: 553 762  675 - paní vedoucí MŠ - Vladimíra Chudobová

 

Oznámení pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace informuje o aktuální volné kapacitě v mateřské škole.
Dítě přijímáme do naší školky po celý rok. Docházka dítěte do školky je maximální míře flexibilní.

Velkým oceněním je bezúplatné předškolní vzdělávání.

Přijetí do školky předchází adaptace v přítomnosti rodičů ve školce. Hlavním cílem adaptace je seznámení dítěte s prostorem školky, navázání kontaktu s paní učitelkou, která o dítě bude pečovat. Adaptace s asistencí naší pedagožky také vyhodnocuje schopnost dítěte školku navštěvovat. Jedná se tedy o nenásilný a přirozený přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky.

Během adaptace nese odpovědnost za dítě rodič. Adaptace dítěte v naší školce je zdarma a časově je neomezená. Během ní analyzujeme individuální potřeby rodičů i dítěte. Rodiče mají příležitost seznámit se podrobně s deklarovanou kvalitou, osobně poznat naše pedagožky a další personál a prohlédnout si detailně prostory školky. Nestresujeme děti zápisem - nenásilná adaptace, během níž se děti seznamují s prostředím školky a hrají si v tomto prostředí, je to pro rodiče i pro nás vhodný nástroje k identifikaci potřeb dítěte a jeho schopnosti adaptace v prostředí školky. Nepřijímáme děti trpící akutním infekčním onemocněním, abychom neohrožovali ostatní děti.

Po nástupu získáváte zkušební dobu bez jakýchkoli závazků - dáváme vám prostor svobodně se seznámit s naší školkou a našimi službami. Naše pověst mimořádně férového partnera rodičů je pro nás důležitá, docházku můžete kdykoli přerušit nebo zrušit s výpovědní lhůtou do konce aktuálního měsíce. V rámci našich možností vycházíme v těchto odůvodněných případech rodičům vstříc.


V případě vašeho zájmu vás rádi informujeme – (tel.: 553 762 675 – vedoucí učitelka v MŠ – Vladimíra Chudobová,
tel.: 553 762 685 – ředitelka ZŠ a MŠ – Mgr. Anděla Lintnerová).

 
Zápis do 1. ročníku – 2. 2. 2016

Dne 2. 2. 2016 – proběhl zápis žáků do 1. ročníku v budově školy.
Zápis organizovala paní Mgr. Jana Havlíčková, přísedící byla
Mgr. Lucie Aichmaierová. Pro příští školní rok 2016/2017 bylo
zapsáno 12 žáků. Děkujeme paní učitelkám za pěknou přípravu,
která se líbila i ČŠI, osobně se byl podívat pan školní
inspektor Mgr. Ivo Vondra.
Zapsala: Mgr. Anděla Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

Poděkování - sběr netříděného papíru - 27., 28.1. 2016

Sběr netříděného papíru se konal ve dnech 27. a 28. 1., kterého se účastnili všichni občané Hněvošic za účelem soutěžit

společně s dětmi z MŠ a ZŠ a současně vybranou částku použít na výtvarný materiál a odměny k soutěžím pro děti v MŠ, ZŠ a ŠD.

Cílová částka byla 4 676,- Kč ( celkem se nasbíralo 3 340 kg netříděného papíru - za ZŠ - 1 632 kg, za MŠ- 998 kg a za obec - 710 kg).

Děkujeme všem soutěžícím i ostatním občanům, kteří přispěli starým papírem. Další sběrovou akci pořádáme v květnu 2016, přesný termín

upřesním měsíc předem.

Děkujeme za práci oběma pracovnicím OÚ Hněvošice při výběru a zapisování váhy a panu starostovi za pomoc.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A MŠ HNĚVOŠICE,

OKRES OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 Dne 2. 2. 2016 - od 12.00 do 17.00  v budově školy proběhne zápis do 1. ročníku.

Organizuje Mgr. Jana Havlíčková, přísedící Mgr. Lucie Aichmaierová.

 (Dne 5. 2. 2016 najdete v sekci PRO RODIČE - seznam přijatých dětí podle registračních čísel.)

 Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

Jednodenní výlet do Tošovic - 28. 1. 2016

Tradičně na přelomu pololetí pořádáme jednodenní výlet s rodiči.
V letošním školním roce to bylo 28. ledna 2016 a cílem byl Heipark  Tošovice,
areál plný zábavy a relaxace uprostřed nádherné přírody Oderských vrchů.
Přestože ráno v Hněvošicích pršelo, počasí nikoho neodradilo.
Tošovice přivítaly 120 dětí a rodičů krásným zasněženým svahem, takže si
všichni mohli dobře zasportovat  - lyžovat, bobovat , sáňkovat.
Krásné zážitky měli všichni ze snowtubingu a z jízd na bobové dráze.
Vše dětem uhradil KRPŠ, za což moc děkujeme.
Hezké počasí nám umožnilo i odpolední pobyt na svazích .
Příjemně unaveni, ale nasyceni novými dojmy, jsme po 17. hodině
přijeli zpět do Hněvošic.
Napsala: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

WP_20160128...
WP_20160128_001 WP_20160128_001
WP_20160128...
WP_20160128_004 WP_20160128_004
WP_20160128...
WP_20160128_002 WP_20160128_002
WP_20160128...
WP_20160128_00 WP_20160128_00
WP_20160128...
WP_20160128_003 WP_20160128_003

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tosovice_-_12016/

Badminton, bowling

Od 16. listopadu 2015 do 4. února 2016 jezdili žáci 1. - 4. ročníku
do AQUAPARKU v Kravařích na plavecký výcvik.
V této době trénovali žáci 5. ročníku ve sportovním areálu Buly Arény
badminton. Poslední hodinu si zahráli bowling.
Přestože někteří žáci se s oběma sporty setkali poprvé, dosáhli v závěrečných
soutěžích velice dobrých výsledků. Všichni si zaslouží pochvalu.                    

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

5
5 5
4
4 4
1
1 1
2
2 2
3
3 3

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Bowling_-_4.%2C5._roc.4.2.2016/

Školní kolo recitační soutěže - 27. 1. 2016

Ve středu 27. ledna 2016 proběhlo školní kolo recitační soutěže.
Celkem se do soutěže zapojilo 43 žáků : 0. kategorie -  7
                                                                 1. kategorie - 21
                                                                 2. kategorie - 15

V okrskovém kole , které se uskuteční 26. února 2016 v Opavě,
nás budou reprezentovat za jednotlivé kategorie tito žáci :
     0. kategorie - Stříbná Augusta, Stříbný Jonáš
     1. kategorie - Victorie Šimečková, Běláková Eva
     2. kategorie – Stříbná Nikola, Bolacká Barbora
 Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů a krásných zážitků.
 Mgr. Vlasta Ohnheiserová                 

WP_20160122...
WP_20160122_003 WP_20160122_003
WP_20160122...
WP_20160122_006 WP_20160122_006
WP_20160122...
WP_20160122_005 WP_20160122_005
WP_20160122...
WP_20160122_004 WP_20160122_004
WP_20160122...
WP_20160122_008 WP_20160122_008

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Recitacni_kolo_ve_tride_-_12016/

Třídní kolo recitační soutěže - 21. 1. 2016

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 nám paní učitelka připravila v hodině čtení
třídní kolo v recitační soutěži. Mohli jsme si také vyzkoušet hodnocení
poroty. Střídali jsme se po třech. Někteří porotci byli velice přísní,
kriticky zhodnotili a upozorňovali na každou maličkost.
Bylo to pro nás dobré, protože jsme se ještě více zamysleli nad chybami,
které jsme dělali. Byla to pro nás dobrá příprava pro školní kolo recitační soutěže.
Žáci 4. a 5. ročníku + třídní učitelka

Vlastivědná beseda - 11. 1. 2016

V pondělí 11. ledna 2016 jsme byli na zajímavé besedě u paní Anny Kremserové.
Vyprávěla nám o 2. světové válce v Hněvošicích a o osvobozovacích bojích v obci.
Nové informace nám doplnily vlastivědné učivo. Beseda byla zajímavá především tím,
že paní Kremserová je rodačkou obce a vše přímo zažila. Proto jsme měli mnoho otázek.
Při besedě jsme zjistili, že některé události se týkaly také našich příbuzných.
Za krásné a živé vypravování jsme paní Kremserové poděkovali.
Jsem rádi, že jsme tuto dobu nezažili a doufáme, že budeme dále žít šťastně a radostně.
Žáci 4. a 5. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

WP_20160111...
WP_20160111_002 WP_20160111_002
WP_20160111...
WP_20160111_005 WP_20160111_005
WP_20160111...
WP_20160111_004 WP_20160111_004
WP_20160111...
WP_20160111_001 WP_20160111_001
WP_20160111...
WP_20160111_003 WP_20160111_003

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vlastiveda_-_4.%2C5._roc.%2C12016/


Poděkování za MŠ a ZŠ

Děkujeme panu Markovi Stříbnému a jeho tatínkovi Pavlu Stříbnému za nejen pěkný výklad

o vánočních stromečcích, o seznámení se s děním kolem výsadby a růstu takového jednoho

stromu a milé přijetí, ale také za darované dva vánoční stromky do MŠ.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

Rozsvěcování vánočního stromu s nadílkou - 6. 12. 2015

KRPŠ při ZŠ a MŠ Hněvošice ve spolupráci s obcí Hněvošice srdečně zvou všechny občany na tradiční

rozsvěcování vánočního stromu v 16.00 hod. Od 15.30 hod. - prodej a výroba různých vánočních ozdob a

dekorací. Občerstvení zajištěno.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

OZNÁMENÍ - ŘEDITELSKÉ VOLNO - 21., 22. 12. 2015

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno z organizačních důvodů v souladu s § 24 odst.2 Zákona č. 561/2004 S. pro žáky

základní školy. V případě nutnosti bude v tyto dny v provozu školní družina a jídelna, ostatní obědy automaticky odhlásíme.

Školní družina bude v provozu od 7.00 do 16.00 hod.

MŠ je také v provozu.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

FOND SIDUS a ŽIVOT DĚTEM

Škola i školka se opět zapojila do veřejných sbírek - FOND SIDUS a ŽIVOT DĚTEM -  společně se vybralo 995,- Kč ze základní školy

a 382,- Kč z mateřské školy. Obě sbírky byly zaslány na účet. Vám všem děkujeme, že jste se připojili, měli jsme všichni možnost takto

přispět k dětským úsměvům.

Děkujeme i paní učitelkám za prodej ve třídách.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

Rozloučení s rokem 2015 - 18. 12. 2015

V pátek 18. prosince jsme šli naposledy do školy v roce 2015, proto jsme
si tento den patřičně užili.
První dvě vyučovací hodiny jsme si udělali ve třídě Štědrý den. Naaranžovali jsme
si stoly a rozsvítili svíčky. Zazpívali jsme si koledy, ochutnali cukroví a vyzkoušeli jsme
si několik štědrovečerních zvyků. Nejvíce jsme se samozřejmě těšili na dárečky.
Měly být vlastnoručně vyrobené a netradiční, vtipné a levné.  Moc jsme se při jejich
rozbalování nasmáli.Potom jsme si přečetli novoroční  přání, která nám napsali rodiče
při společném vánočním posezení.
Na závěr našeho loučení jsme si vzájemně popřáli. Bylo to krásné dopoledne.
Žáci 4. a 5. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

002
002 002
004
004 004
005
005 005
001
001 001
003
003 003

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vanocni_posezeni_s_rodici_-_4.%2C5._roc.122015/ 

Poděkování - sběr netříděného papíru - 26., 27.10. 2015

Sběr netříděného papíru se konal ve dnech 26. a 27. 10., kterého se účastnili všichni občané Hněvošic

za účelem soutěžit společně s dětmi z MŠ a ZŠ a současně vybranou částku použít na výtvarný materiál pro děti.

Cílová částka byla 4 088,- Kč. Tyto finance se rozdělily mezi ZŠ, MŠ  a ŠD. Další sběrovou akci pořádáme 27. a 28. 1. 2016.

Děkujeme za práci paní M. Buchtové a M. Heimové při výběru a zapisování váhy a tím i obecnímu úřadu za pomoc a uvolnění

pracovnic k tomuto účelu.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

 PĚVECKÁ  SOUTĚŽ   VE ŠD

V měsíci listopadu r. 2015 se uskutečnila ve školní družině již tradiční pěvecká soutěž, které se zúčastnilo sedmnáct odvážných zpěváčků.  Všichni žáci velice pěkně zpívali a někteří interpreti si dokonce vytvořili svoje vlastní hudební skladby, za což jim patří veliký obdiv. Každý malý umělec obdržel za svůj skvělý výkon diplom s odměnou.

Zapsala: Magdaléna Kubínová

 

ÚČAST ŠD NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Již se stalo pravidlem, že děti školní družiny vystupují s kulturním programem na akci obecního úřadu VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. V průběhu měsíce listopadu se žáci  pilně učili básně, písně a také  hru na flétnu. Druhou adventní neděli letošního roku tak společně se zástupci obce přivítali naše malé občánky do společenství vesnice Hněvošice.

Zapsala: Magdaléna Kubínová


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PODZIM“ VE ŠD

V podzimních měsících r. 2015 proběhla ve ŠD výtvarná soutěž PODZIM, do které se zapojili téměř všichni žáci. Jak vypadají stromy, listy, nebo příroda na podzim tvořily děti libovolnou výtvarnou technikou. Protože naši žáci jsou velice šikovní, všechny jejich práce byly vystaveny. V závěru soutěže každý výtvarník obdržel diplom s odměnou.

Zapsala: Magdaléna Kubínová


PROJEKT „ČTEME S DĚTMI“ VE ŠD

I v letošním školním roce se zapojila naše družina do projektu „ČTEME S DĚTMI“ a tak  si v družině pravidelně čteme dětskou literaturu na pokračování. Projekt má vést děti k rozvoji dětské fantazie, ke schopnosti hlasitého čtení a k umění  naučit se naslouchat. Čtení bylo součástí našeho programu již dříve, proto již pravidelně mnoho let navštěvujeme místní obecní knihovnu. Paní knihovnice Anna Kohutová  nás vždy s velkou trpělivostí přijme a informuje nás o novinkách. My si vypůjčujeme, prohlížíme, čteme knihy a zjišťujeme, že čtení je skvělá zábava.

Zapsala: Magdaléna Kubínová


PEČENÍ PIZZY VE ŠD

V listopadu letošního roku se třída družiny opět změnila v pohádkovou kuchyni. Protože v pečení perníčků jsou naše děti již profíci, tentokrát jsme se pustili do pečení pizzy, se kterou už určité zkušenosti máme. Malým kuchtičkám a kuchtíkům se dařilo a již se těší na další společné pečení nebo vaření.

Zapsala: Magdaléna Kubínová


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ZIMNÍ A VÁNOČNÍ SYMBOL“ VE ŠD

Tato výtvarná soutěž má již v naší družině tradici. Děti měly za úkol ztvárnit v průběhu jednoho měsíce zimní nebo vánoční motiv jakoukoli výtvarnou technikou. Jejich výsledná práce byla přímo vynikající!  Protože se všem malým malířům  výtvory velice vydařily, jsou vystaveny ve školní družině a v chodbě školy. Každý účastník soutěže si tak zasloužil diplom a odměnu.

Zapsala: Magdaléna Kubínová

Školní družina - V LESE - 24. 10. 2015

V rámci ekologické výchovy se vydali všichni žáci školní družiny i s hostem, paní Renátou Bolackou – odbornicí přes houby, na procházku do přírodní rezervace Hněvošický háj.  A tak v měsíci září děti poznávaly houby jedlé, nejedlé, jedovaté a učily se jejich správnému sběru. V tomto dubohabrovém háji a v  jeho okolí naši malí botanici pozorovali nejenom floru, faunu, ale i krásu naší vesnice. Při sledování dopravní situace na hlavní silnici si hned zopakovali základní pravidla účastníků silničního provozu. Úroda hub sice nebyla v letošním roce moc veliká, ale všichni  se vraceli spokojeně zpátky do školy.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/sd-v_lese-24.10/

037
037 037
020
020 020
026
026 026
048
048 048
043
043 043

Školní družina - DRAKIÁDA - 8. 10. 2015


I v  letošním barevném podzimu proběhla tradiční akce družiny DRAKIÁDA na hřišti TJ Sokol Hněvošice, které se děti zúčastnily v hojném počtu. Nadšeným dětem létali krásně zdobení draci i navzdory bezvětří a každý účastník soutěže odcházel domů s diplomem a odměnou.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/sd_-_drakiada_8.10/

023
023 023
039
039 039
011
011 011
015
015 015
030
030 030

Týden zdraví - 5. 10. 2015

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/tyden_zdravi_5.10/

155
155 155
386
386 386
002
002 002
363
363 363
234
234 234

Větrná elektrárna v Oldřišově - beseda  pro I. stupeň ZŠ - 25. 9. 2015

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/vetrna_elektrarna_-_cviceni_abeseda_25.9/

026
026 026
010
010 010
048
048 048
036
036 036
041
041 041

Cvičení v přírodě - 4., 5. roč. - 25. 9. 2015

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/cviceni_v_prirode_4.%2C5._roc._-_25.9/

051
051 051
033
033 033
004
004 004
009
009 009
035
035 035

 

Výtvarná práce 1.,2.,3.,4. a 5. roč.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/VV-prace_4.%2C5._roc._9/

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/VV-prace_2.%2C3.roc._9/

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/VV_-_prace_1._roc._9/

015
015 015
025
025 025
030
030 030
023
023 023
022
022 022

028
028 028
032
032 032
044
044 044
053
053 053
030
030 030

 

0037
0037 0037
0023
0023 0023
0021
0021 0021
0004
0004 0004
0027
0027 0027

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 A UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/zari-sk.rok2015_16/

019
019 019
039
039 039
013
013 013
015
015 015
069
069 069

 

Úspěch Filipa Majveldera - žák 5. ročníku


Filip Majvelder je žákem 5. ročníku ZŠ v Hněvošicích. Navštěvuje ZUŠ Václava Kálika
v Opavě – obor hra na bicí nástroje. Ve dnech 15. - 17. 5. 2015 se zúčastnil se svým souborem
Ústředního kola soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje. Soutěž se konala v Praze. V bicích souborech
III.kategorie získali I. cenu. Filipovi blahopřejeme a vážíme si jeho reprezentace na soutěžích.
Celému souboru přejeme další krásná ocenění.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta OhnheiserováÚspěchy Amálie Šteyerové – žákyně 5. ročníku


Ve dnech 26. - 29. 8. 2015 proběhlo v Praze Mistrovství světa v mažoretkovém sportu.
Mažoretkové skupiny z jedenácti států světa bojovaly o tituly a o co nejlepší umístění.
V této velké konkurenci si v kategorii trio kadetky baton děvčata Veronika Konečná,
Hana Zavadilová a Amálie Šteyerová vybojovaly zlatou medaili a získaly titul mistryně
světa. Další medaile, které získala Amálie Šteyerová se svojí skupinou:
•    2. místo a stříbrnou medaili skupina mix
•    2.místo a stříbrnou medaili v pódiové sestavě
•    4.místo obsadily kadetky se soutěžním defilé baton
•    4.místo miniformace baton kadetky
•    6.místo v sólu pom-pom kadetky
Děkujeme Amálce za vzornou reprezentaci mažoretek AMA Opava. Jsme hrdi na to,
že tato mažoretka je z naší školy. Dělá dobré jméno nejenom škole, ale také obci Hněvošice.
Amálko, děkujeme.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

co takhle strávit zbytek 1.září trochu netradičně?

 

http://www.artoflanguage.cz/den-otevrenych-dveri

 

 

Informace školy

 

1. Organizační opatření – zřízení ranní ŠD (od 7.00 do 7.35) - od 2. 9. 2015, podklady pro paní vychovatelku od 1. 9. (zápisové lístky) – rodiče

budou seznámení paní vychovatelkou Bc. M. Kubínovou.

Provozní doba ŠD je stanovena takto:

ráno 7.00 - 7.35 hodin (do 7.20 hodin - příchod do ŠD); odpoledne 11.40 - 16.00 hodin.

_______________________________________________________________________________________________________________
Vstup na nádvoří školy je otevřen od 7.00, zodpovědnost za žáka přebírá zákonný zástupce.

Budova se pro žáky otevírá od 7.35 hodin - ( viz. vnitřní řád školy).

Přicházejí-li žáci do ŠD, zazvoní na vyučujícího a to od 7.00 do 7.20 hodin, který je do budovy vpustí - ( viz. vnitřní řád školní družiny).

 

2. Personální změny:

Byl uzavřen pracovní poměr s paní Monikou Grancerovou – výdej jídla v MŠ.

Výuka náboženství – změna vyučujícího od šk. roku 2015/16, náboženství bude vyučovat nový pan farář.

 

3. Přidělení tříd a úvazků na další školní rok –        I. třída – 1. roč. – Mgr. Havlíčková

         II. třída – 2. a 3. roč. – Mgr. Aichmaierová

         III. třída – 4. a 5. roč. – Mgr. Ohnheiserová

 

4. Předběžný seznam pro další školní rok má 41 žáků, tj. pokles o 1 žáka.

 

5. Návrh ředitelky školy na uložení důtky ředitele školy byl: - 0 - a napomenutí třídního učitele: - 3 -

 

6. Návrh na udělení pochvaly ředitelky školy byl:  - 22 - a pochvaly třídního učitele: - 20 -

 

7. Návrh na udělení pochvaly ve ŠD byl: - 32 –

 

8. Sběrová akce – starý papír – vyhlášení výsledků a předání odměn – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy a školních stránkách.

 

9. Ukončení projektu 5. roč. - „Jak nám chutná“ a vyhlášení výsledků – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy.

 

10. Organizace závěru školního roku 2014/2015

- období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v úterý 30. června 2015, žáci po předání vysvědčení odcházeli domů, školní družina nebyla v provozu, obědy se nevydávaly.

 

11. Výuka plavání ve školním roce 2015/2016 (plavecká škola Hastrmánek – Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 (každý čtvrtek od 9.30 – 10.30 hod./10 lekcí) pro MŠ a ZŠ (1. - 4. roč.):

- cena pro MŠ 770,- Kč – dítě/333,- a škola/437,- Kč,

- cena pro ZŠ 880,- Kč – žák/380,- Kč a škola/500,- Kč - (2. - 4. roč. výuku nehradí - platí škola v rámci ŠVP)

Výuka badmintonu pro 5. roč. ve šk. roce 2015/2016 (Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 – cena bude upřesněna na začátku šk. roku.

Doprava – autobus na objednávku (cena dle nabídky) – hrazeno rodiči.

12. Volba zástupců školy pro nový školní rok 2015/2016 mezi žáky (vyhodnotila paní Bc. M. Kubínová) – nejvíce hlasů získali: Filip Stříbný a Adam Bolacký.

13. Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. 9. 2015 slavnostním přivítáním na nádvoří školy (podle počasí - od 7.50 hod. nástup a v 8.00 hod. zahájení).

Po ukončení programu žáci odcházejí domů. Školní družina není v provozu a obědy se v tento den nevydávají.

Zápisové lístky do ŠD pro prvňáky si je možné vyzvednou u paní vychovatelky do 10.00 hod. osobně, ostatním žákům budou předány

ve třídách.

_____________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ SBĚRU STARÉHO PAPÍRU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015


1.ročník:    celkem 1043,5 kg    
   Stříbný Jakub 476,0 kg
   Šimečková Victorie 162,0 kg
   Hulová Karolina  107,5 kg

2.ročník:     celkem 1374,15 kg
   Václavík Adam   351,5 kg
   Šindlerová Natálie 310,0 kg
   Hanzlík  Viktor 272,5 kg

3.ročník:   celkem 690,5 kg
   Stříbná Nikola 424,5 kg
   Kurzica Filip 152,0 kg
   Papežová Emily 114,0 kg

4.ročník:    celkem   1062,0 kg
   Stříbný Filip 504,5 kg
   Šteyerová Amálie 163,5 kg
   Hula Ondřej  103,0 kg

5.ročník:   celkem 631,0 kg
  Švanová Natálie188,5 kg
  Staňura Adam 155,0 kg
  Berka Radim    84,0 kg
Ostatní: 187,5 kg            Celkem: 4. 988,65 kg

Rodinné sbírky:
1. Stříbní (J+K) 980,0 kg             5. Kubelovi     134,5 kg
2. Švanovi         367,5 kg             6. Bolačtí        104,0 kg
3. Hulovi           281,5 kg             7. Műllerovi      90,0 kg
4. Papežovi        217,5 kg             8. Bělákovi       59,0 kg

Oganizovala a vyhodnotila: Mgr. Jana Havlíčková

 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

Dne 30. 6. 2015 bude od 8.00 hodin slavnostní ukončení školního roku 2014/2015
na nádvoří školy (dle počasí v budově školy), poté předávání vysvědčení 
ve třídách, po první vyučovací hodině žácí odcházejí domů.

V úterý 30. 6. nebude provoz školní družiny zajištěn, obědy se nevydávají.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/NOVA_SKOLA_1.6.2015/

 

Ukončení školního roku 2014/2015 - 25. 6. 2015 - 3., 4. roč.


Ve čtvrtek 25.června 2015 se sešli rodiče žáků 3. a 4. ročníku,
aby společně zakončili školní rok 2014/2015.
Pohádkou Zlatovláska děti své rodiče krásně naladily.
Po malém občerstvení následovalo pokračování programu.
Básně, písně a tanec uvedly druhou část společného posezení.
Následovalo soutěžení s rodiči,  literární a výtvarné tvoření.
Vše bylo zakončeno sportovně – vybíjenou, fotbalem.
Všichni odcházeli s velkými zážitky.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/ukonceni_sk._roku_-_25.6/

074
074 074
046
046 046
052
052 052
050
050 050
079
079 079
055
055 055
096
096 096
084
084 084
032
032 032
025
025 025
064
064 064
088
088 088Aquapark v Kravařích - 24. 6. 2015 - 3., 4. roč.


Předposlední den školního roku  2014/2015 se žáci 3. a 4. ročníku
krásně naladili na prázdniny. Vyjeli si do Kravař.
Dopoledne v Aquaparku v Kravařích bylo pro ně tím nejlepším
zakončením školního roku.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/aquapark_-_24.6/

 

WP_20150629...
WP_20150629_061 WP_20150629_061
WP_20150629...
WP_20150629_069 WP_20150629_069
WP_20150629...
WP_20150629_067 WP_20150629_067
WP_20150629...
WP_20150629_072 WP_20150629_072
WP_20150629...
WP_20150629_070 WP_20150629_070
WP_20150629...
WP_20150629_075 WP_20150629_075

 

Školní divadlo - dramatický kroužek hrál pro děti z MŠ - 18. 6. 2015

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DIVADLO_PRO_MS_-_18.6/

 

Výuka prvouky, přírodovědy a vlastivědy - 13. 6. 2015 - 3., 4. roč.

 

Paní učitelka s námi často putuje přírodou a cestuje.

Jedna taková hodina byla 13. června 2015.

Vydali jsme se pozorovat živočichy a rostliny u rybníka.

Protože v jeho blízkosti je také pštrosí farma, sledovali

jsme mladá pštrosátka a jejich rodiče.

Při zpáteční cestě jsme si cvičili orientaci na mapě.

Vše bylo pro nás zajímavé a poučné. A hlavně jsme

se učili podle Komenského – názorností.

Žáci 3. a 4. ročníku

 

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/3._vyuka_-_13.6/

 

WP_20150513...
WP_20150513_012 WP_20150513_012
WP_20150513...
WP_20150513_026 WP_20150513_026
WP_20150513...
WP_20150513_020 WP_20150513_020
WP_20150513...
WP_20150513_028 WP_20150513_028
WP_20150513...
WP_20150513_024 WP_20150513_024
WP_20150513...
WP_20150513_017 WP_20150513_017

 

Cvičení v přírodě 3., 4. roč. - 12. 6. 2015

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/CVICENI_V_PRIRODE-3.%2C4._ROC12.6/

Divadlo - Hodina Komenského - 3., 4. roč. v Ostravě - 3. 6. 2015

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DIVADLO-KOMENSKY3.%2C4.ROC3.6/


ŠD – BESEDA O BANGLADÉŠI – 10. 6. 2015

U příležitosti svátku Dne dětí se 10. června 2015 konala ve školní družině beseda
O BANGLADÉŠI s misionářem MUDr. Milanem Moskalou z Karviné, který už přes 15 let
žije a pracuje se svou rodinou v této zemi. Shlédli jsme zajímavou prezentaci o jedné
z nejchudších zemí světa a dozvěděli jsme se o tamním životě dětí a obyčejných lidí.
Děkujeme panu doktorovi za jeho čas, který věnoval našim žákům.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/O_BANGLADESI-10.6/


ŠD – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PŘÍRODA KOLEM NÁS“ – 12. 6. 2015

Celoměsíční výtvarná soutěž na přírodní téma byla ukončena 12. června a všichni
družinoví výtvarníci byli odměněni za svoji snahu a píli diplomem se sladkou odměnou.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vv_3a_4roc/

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vv_5_roc/

Dopravní výchova – jízda zručnosti - 2. 6. 2015

Svoji šikovnost na jízdním kole ukázali žáci 3. a 4. ročníku při jízdě zručnosti

v úterý 2. června 2015. Tato lekce dopravní výchovy zahrnovala:

  • slalomovou jízdu

  • projíždění koridoru

  • přejíždění přes lavičku

  • podjíždění překážky, převzetí a přenášení míčku

  • střelbu míčkem na klauna

Jízdou zručnosti všichni žáci ukázali, že jsou připraveni pohybovat se na jízdním

kole po pozemních komunikacích.

Třídní učitelka: Mgr.Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/dopravni_vychova_-_2.6/

 

WP_20150602...
WP_20150602_033 WP_20150602_033
WP_20150602...
WP_20150602_019 WP_20150602_019
WP_20150602...
WP_20150602_032 WP_20150602_032
WP_20150602...
WP_20150602_036 WP_20150602_036
WP_20150602...
WP_20150602_026 WP_20150602_026
WP_20150602...
WP_20150602_028 WP_20150602_028
WP_20150602...
WP_20150602_016 WP_20150602_016
WP_20150602...
WP_20150602_020 WP_20150602_020
WP_20150602...
WP_20150602_025 WP_20150602_025
WP_20150602...
WP_20150602_035 WP_20150602_035
WP_20150602...
WP_20150602_034 WP_20150602_034

 

Hněvošický běh - 31. 5. 2015

Dne 31. 5. 2015 se ve vesnici organizoval Hněvošický běh, kterého se účastnili nejen
žáci naší školy, ale také paní učitelky - pí uč. Jana Havlíčková a pí uč. Lucie Aichmaierová.
Na fotografiích obě doběhly do cíle a tím jim patří gratulace.
Paní uč. Vlasta Ohnheiserová nacvičila se svou třídou tanec, který účastníky potěšil a roztančil.
Děkujeme za přípravu.

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/BEZECKY_DEN_HNEVOSICE_31.5.2015

Cyklistický výlet do Oldřišova

Cílem druhého cyklistického výletu byla ZŠ v Oldřišově – 4. ročník.
Jeli jsme si zasportovat.
Po příjezdu do školy jsme si chvíli odpočinuli, popovídali, nasvačili
a přemístili jsme se do tělocvičny, kde jsme si zahráli vybíjenou.
Oba zápasy jsme vyhráli.
Unaveni, ale posíleni výhrou, jsme se vrátili do školy. Přestože bylo
pod mrakem, pro nás to byl krásný den.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka

 


Beseda se zástupcem Policie České republiky - 22. 5. 2015

V pátek 22. května 2015 navštívil žáky 1. - 5. ročníku policista
obvodního oddělení Policie České republiky Kravaře pprap. Tomáš Nestroj.
V první části besedy vypravoval o tom, jak se policisté poznají,
co vše dělají , jakou techniku a pomůcky při své práci využívají.
Ve druhé části měli žáci možnost si prohlédnout policejní auto
a procvičit si důležitá telefonní čísla tísňového volání.
Třetí část byla zaměřena na dotazy a jejich zodpovězení.
Také pan pprap. Nestroj předal žákům 3. a 4. ročníku pochvalné listy
za úspěšné absolvování dopravního kurzu.
Na závěr žáci panu pprap. Nestrojovi poděkovali .
Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Beseda_se_zastupcem_CP_z_Kravar


Cyklovýlet do Kobeřic – 19. 5. 2015

První cyklistický výlet byl v úterý 19. května 2015.
Směřoval do sádrovcových dolů Gypstrend v Kobeřicích,
kam jsme dojeli po cyklostezce, vedlejší pozemní komunikaci
a vyjeté polní cestičce.
Na vrátnici nás uvítala paní Mgr. Janka Peterková Ph.D.,
která nás také celým areálem provázela.Vše nám vysvětlila,
ukázala, zodpověděla případné dotazy.
Na závěr exkurze každý dostal malý suvenýr ze sádry.
Zpět do Hněvošic jsme se vraceli po hlavní pozemní komunikaci.
Všichni jsme byli pochváleni za dodržování dopravní kázně
a bezpečnosti .
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka 

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Kopie_-_Cyklovylet_do_Koberic

Divadelní představení ve škole – marionety – 18. 5. 2015

Krásné představení shlédli žáci 1. a 2. ročníku. Tentokrát
hráli herci s marionetami. Představení se dětem moc líbilo.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DIVADLO_1_a_2roc_18.5.2015

HASÍK – beseda 18. 5. 2015

Škole byla nabídnuta spolupráce s HASÍKEM – kteří
jsou školení pro 1. a 2. ročník ZŠ, aby žákům nabídli informace,
které se týkají hasičů a jejich práce. Současně žáky vedli ke znalostem,
jak se zachovat, kdyby někde hořelo nebo tekla voda. Dostali úkoly,
které plnili a také si zasoutěžili.
V závěru besedy jsme využili tento den a spojili to se simulovanou
evakuaci celé školy, aby si všichni vyzkoušeli jak postupovat při
přesunu. Všichni zvládli tento úkol na jedničku.
Děvčatům – Simoně Slivkové a Markétě Večerkové moc děkujeme.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/HASIK_BESEDA_1a_2roc_18.5.2015

Den maminek – 10. 5. 2015

Na druhou květnovou neděli 10. 5. připadl svátek maminek.
Slavilo se v sále a byli jsme osloveni obcí vystupovat v tento
slavný den. V krátkém programu vystoupili předškoláci z MŠ a
vybraní žáci ze ZŠ. Představili se tancem, zpěvem, recitací a hrou
na hudební nástroje. Děkujeme všem dětem za milé vystoupení
a paní učitelkám za přípravu. Každá žena dostala malou upomínku,
kterou vyrobila paní uč. Havlíčková s láskou – keramický tácek
pod hrníček ve tvaru srdce. Děkujeme i jí za laskavost. Všichni
vystupující byli odměněni obcí sladkostí. 

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DEN_MATEK_SAL_10.5.2015

Den hygieny rukou - 5. 5. 2015

V úterý 5. května 2015 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili akce Den hygieny rukou,
kterou pořádala Slezská nemocnice v Opavě.
Na prvním stanovišti byli přivítáni klauny. Společně si s nimi zazpívali a zasoutěžili .
Za předvedené vystoupení dostali balónek ve tvaru zvířete.
Dále si žáci zábavnou formou mohli vyzkoušet, jak cvičným dezinfekčním roztokem
lze vydezinfikovat ruce a pod lampou vidět, jak si ruce umyli.
Také si prohlédli  Dětské oddělení na pavilonu M, které je vyzdobeno v duchu
mořského světa díky Nadaci Chantal Poulen.
Na závěr navštívili Muzeum ošetřovatelství.      
Obohaceni novými poznatky a osvěženi dobrou zmrzlinou se vraceli domů.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Den_hygieny_rukou5.5

Pracovní činnosti na školním pozemku – 4. 5. 2015

Protože každý žák pomáhá své rodině při práci na zahradě,
pracovali jsme na našem školním pozemku, který nám pak
pan starosta Kremser s panem Kašným připravili k výsadbě.
Zasadili jsme brambory, sazeničky kedlubnů, salátů, zaseli dýni,
ředkvičky, mrkev, hrášek, atd.
Nyní se už těšíme na úrodu.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/PC_POZEMKY_1_a_2_a_5roc_4.5.2015

V 1. ročníku máme malého botanika Jiříčka Hanuše

Víte o tom,že z  avokádových pecek můžeme doma vypěstovat hezké pokojové rostliny?
Pokusil se o to mladý botanik žák 1. ročníku naší školy Jiří Hanuš.
Jak toho dosáhl?
Vložil pecku avokáda do sklenice vody. Postavil ji na okno.
Občas vyměnil vodu.
Z pecky vyrostl zelený výhonek, zakryl v květináči pecku zeminou a umístil na slunečném místě.
(Pak rostlinu donesl p. učitelce třídní).
Za což mu moc děkuji.

Držím palce našemu mladému botanikovi, ať má další úspěchy při svém koníčku,
který může být inspirací ostatním spolužákům.

Léčivé účinky avokáda:
- pomáhá při hubnutí
- podporuje duševní svěžest, bdělost a soustředění
- ideální zdroj bílkovin
- podporuje tvorbu červených krvinek

Zapsala tř. uč. Lucie Aichmaierová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/HANUS_JIRI-avokado

DEN ZEMĚ - 20. a 22. 4. 2015

Den Země se každoročně slaví na mnoha místech v České republice a také v dalších státech na celém světě.
Výjimkou není ani naše škola v Hněvošicích. V letošním roce se tato událost uskutečnila ve dnech 20. a
22. dubna. Akce byla 20. 4. oficiálně zahájena v tělocvičně za přítomnosti žáků ze všech tříd a mateřské
školky, kde bylo připraveno divadelní představení divadélka Ententýny – O BUDULÍNKOVI, toto představení
bylo zaměřené na environmentální výchovu. Žáci i děti z MŠ si zopakovali, jak se mají chovat v přírodě a
kam patří odpad. V pohádce si měli možnost i zahrát určenou roli.
Krásnou tradicí malotřídní školy bylo zasazení jednoho ovocného stromu na školní pozemek. Ke kořenům
tohoto stromu se ukládal vzkaz od žáků pátého (tedy posledního) ročníku. V letošním roce jsme ve spolupráci
s obcí, která zaštítila projekt pro výsadbu a úpravu okolí školy a školky, doplnili environmentální výchovu i
o praktickou ukázku odborníky, jak se sází ovocné stromy a jak se o ně správně pečuje. Tím jsme tradici
ukončili a nyní budeme spolupracovat se zahradníky, kteří nám pomohou s výsadbou. Tak měli žáci možnost
být přítomní u této akce, kde uviděli práci expertů.
Na školním pozemku se vysázeli nové jabloně, slivoně, ryngle a hrušně. V současné době je tedy na školním
pozemku celkem 13 stromů (z toho je jeden strom ponechán z původních - třešeň), které byly vysázeny
k příležitosti oslav Dne Země 2015, a to 19. 3. 2015.


Dále se na školním pozemku obnovil záhon, kde společně zasadíme saláty, ředkvičky a hrách nebo mrkev,
slunečnici, cibuli, dýně a fazole. Tuto zeleninu, když vyroste, použijeme k přípravě chutného salátu nebo si
svou vypěstovanou plodinu odnesou domů.
Ve středu 22. 4. se opět v prostorách prvního poschodí budovy tentokrát pod vedením paní učitelky
Mgr. Jany Havlíčkové uskutečnilo „čajování“, tedy výroba zvířat lepením barevných papírových obalů
od jednotlivých sáčků čaje. (Jde také o tradiční činnost žáků na této škole, a to nejen v rámci Dne Země.)
Vzhledem k tomu, že pro ty nejmladší se nejedná o jednoduchou záležitost, žáci pracují ve skupinách
sestavených losem tak, aby každý z členů byl z jiného ročníku. Děti si tak mohou navzájem pomáhat a
starší mohou učit mladší, jak správně postupovat. Tento den oslav se oficiálně ukončil poděkováním a
předáním drobné odměny všem žákům školy. Každá akce, která směruje děti k hezkému vztahu k životnímu
prostředí, je podnětná a na tu v Hněvošicích se letos opět těšíme. Poděkování patří i všem dospělým,
kteří při organizaci s námi spolupracovali.

Zapsala: Mgr. Anděla Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME_22.4.2015

Tvořivá dílna - OPTYS 27.4.2015 - 5. roč.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/OPAVA_OPTYS_5roc_27.4.2015

Den mláďat - 23. 4. 2015

Na Den mláďat , který se konal na Školním statku v Opavě, se dne 23. 4. 2015
vypravili žáci 3. a 4. ročníku.
Viděli mnoho mláďat, z nichž nejzajímavější byl běžec indický.
Od zástupců Policie ČR si vyslechli informace pro cyklisty,
shlédli ukázky vojenských zbraní a drezúru koní.
Také se zapojili do soutěží. Za svoji aktivitu při soutěžích dostali žetony,
které si mohli směnit za sladkosti, nanuky nebo jiné občerstvení.
Cestování trolejbusem doplnilo zážitky žáků. Všichni se vraceli s mnoha dojmy,
které uplatnili ve slohové práci.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Den_mladat23.4

Divadlo ve škole – ENTENTYNY – 20. 4. 2015

Divadlo se dá hrát i ve dvou, a když jsou to ještě myška
s veverkou, kde myška je malá uličnice a veverka jí radí
a vede, pak i žáci se některým věcem přiučí anebo zopakují.
Současně si i oni stávají během představení spoluherci, když je
myška vyzve. Tentokrát se zaměřili na odpadky a co s nimi.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DIVADLO_ENTENTYNY_PRO_ZS_a_MS_20.4.2015

Setkání s žáky ze ZŠ Kobeřice - 16. 4. 2015

Dne 16. dubna 2015 navštívili žáky 3. a 4. ročníku žáci 1. A ze ZŠ z Kobeřic
se svojí třídní učitelkou Mgr. Helenou Berkovou.
Žáci z Hněvošic své kamarády provedli školou, ve třídě si s nimi zahráli
různé seznamovací hry a vzájemně si předali sladkosti.
Odměnou pro milou návštěvu bylo sehrání pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Po ukončení divadelního představení si všichni ještě venku zasoutěžili.
Oběd a společné foto zakončilo celé setkání.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Setkani_se_ZS_Koberice


ŠD – ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH – 17. 4. 2015


Svoje vynikající sportovní výkony předvedli žáci školní družiny 17. dubna na nádvoří školy,
kde závodili v jízdě na koloběžkách. Všichni zúčastnění sportovci obdrželi po svém velmi
dobrém výkonu diplom se sladkou odměnou.ŠD – DEN ZEMĚ – duben 2015


I žáci školní družiny oslavili dubnový Den Země kvízem o krásném, hněvošickém háji,
kresbami naší planety, také poznáváním a vybarvováním chráněných a v našem háji
rostoucích rostlin. V závěru odpoledne si děti všechny své výtvarné práce v družině vystavily.


ŠD – VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ


Již tradiční výtvarná soutěž proběhla v předvelikonočním období i v letošním roce. Děti několik
týdnů vytvářely krásné práce na křesťanská i jarní témata a také si vše v družině vystavily.
V závěru soutěže proběhlo vyhodnocení prací, kde každý malý výtvarník byl ohodnocen
diplomem a drobnou odměnou.

 

Dopoledne v Opavě - 4. 3. 2015

Ve středu 4.3.2015 bylo skvělé vyučování. Prožili jsme ho v Opavě.
Nejdříve jsme se v IQ LANDII seznámili se základními jevy z fyziky,
chemie a biologie.Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli postřeh, měření vlastní síly ,
určování oběžné dráhy planet sluneční soustavy, poznávání států a významných budov
a mnoho dalšího.
V 10,00 hodin jsme se přesunuli do Slezského zemského muzea,
kde nám v 10,30 hod. začal program na téma VELIKONOCE.
Pracovali jsme na interakitvní tabuli, dělali velikonoční test, vyráběli Mařenu
a na závěr jsme si zahráli hry.
Moc se nám vše líbilo.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka

 

Práce žáků - VV, PČ, dovedné ruce

Jak jsou děti tvořivé?

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/PRACE_ZAKU

Výuka na farmě -18. a 30. 3. 2015

Zajímavou výuku prvouky a přírodovědy měli žáci 3. a 4. ročníku
dne 18.3. a 30.3. Učili se přímo na farmě. Měli možnost pozorovat
mláďata domácích zvířat – kůzlata, kuřata, štěňata, housata a kachňátka.
Učili se určovat rozdíly mezi jednotlivými druhy. Každému pozorování
předcházela  malá informace majitele farmy.
Všechny získané poznatky žáci zpracovávali v hodině českého
jazyka a doplnili ilustrací ve výtvarné výchově.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Na_farme-18.a30.3

Soutěž Funny English - 5. ročník - 27. 3. 2015

Ráda se s Vámi podělím o úspěch, který jsme dosáhli v soutěži Funny English,
která se uskutečnila minulý týden v pátek 27. 3. 2015 v Opavě.
O co vlastně šlo?
Soutěže se účastnilo 22 týmů z různých škol okresu Opava. Soutěžící týmy měly
prokázat znalosti anglického jazyka. A to jak schopnosti písemného projevu
tak ústní konverzace. V této silné konkurenci se náš tým umístil na velmi
slušném 5. místě. Za naši školu se soutěže účastnili tito žáci: Štěpán Stříbný,
Adam Staňura, Jakub Muller a Vojta Kubela.
Všem gratulujeme a děkujeme za výbornou prezentaci naší školy. Věřím, že i
v budoucnosti se budeme účastnit podobných soutěží, na kterých se žáci naší
školy v Hněvošicích budou umísťovat na předních příčkách.
Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

Informace k zahájení výuky v tělocvičně naleznete v kategorii - PRO RODIČE.

 

Návštěva místní knihovny v Hněvošicích - 24. 3. 2015


Paní vychovatelka Bc. Kubínová připravila s paní Kohutovou program
pro ŠD v knihovně. Žáci se dozvěděli, jaké novinky má paní Kohutová
pro naše děti a mohly se ptát ohledně knížek na spoustu otázek, které jim
ráda zodpvěděla. Děkujeme paní Kohutové za milé přivítání.

Velikonoční tvoření ve třídě - 13. 3. 2015


Rodiče s žáky 1. a 2. roč. se dne 13. 3. sešli ve třídě na společném tvoření,
které paní učitelka připravila i s vystoupením žáků pro rodiče. Děti zpívaly, recitovaly a
tančily. Pak se pustili všichni do práce, kde tvořili jarní výrobky (od drátkování, lepení,
navlíkaní korálků, přes výrobu hlaviček ze silonky až po tvoření z hlíny aj.). Výrobky si pak
mohli odnést nebo zakoupit na velikonočním jarmarku v obci. Atmosféra byla příjemná,
bylo kafíčko i čajíček a šikovné maminky upekly i něco k zakousnutí.

Děkujeme všem za účast a milé tvoření:-) a paní učitelce za oraganizaci.

 
Koncert ve ŠD - hra na flétny - 12. 3. 2015


Milé překvapení pro školní družinu připravila slečna Klára Hoňková,
která vede soukromý kroužek na naší škole - hra na flétnu. V odpoledních
hodinách předvedli žáci svým spolužákům, jak krásně se naučili hrát pod
jejím vedením. Paní učitelka hudby dokonce přinesla svou zobcovou flétnu,
na kterou taktéž zahrála a pak všem dovolila za její přítomnosti si fouknout
do této flétničky. Můžu sama za sebe napsat, že než tony zazněly, chvíli
nám to trvalo:-)
Děkujeme slečně Hoňkové za laskavost a paní vychovatelce Bc. Kubínové
za organizaci.


SUPERSTAR - pěvecká soutěž - 26. 2. 2015


Protože žáci jsou nejen tvořiví, ale i se rádi zapojují do akcí, kde mohou
předvést svůj talent - zpěvem i tancem - připravila letos paní Mgr. Jana Havlíčková
velkou pěveckou soutěž SUPERSTAR a další týden hned pokračoval DUHOVÝ TÝDEN.
V pěvecké soutěži se účastnili všichni žáci ZŠ podle kategorií.
Mohli zpívat jak lidové tak moderní písně a k tomu i zatančit. Měli jsme to letos velmi
náročné, konkurence roste a žáci se stále zlepšují. Vyhodnocení proběhlo současně
v době Duhového týdne, kdy žáci i zaměstananci školy se oblékají každý den podle
určené barvy (od žluté, červené, modré, zelené až po růžovou nebo fialovou). Je to
nejen zábavné, ale také se žáci učí kombinovat materiály, tak aby ladily a objevují různé
odstíny barev. Tak spolupracují i rodiče, kteří jim při výběru pomáhají a máme velkou radost,
že akce je vždy smysluplná. K tomu žáci 5. ročníku s paní učitelkou vždy dle barvy tvořili jednohubky
z ovoce pro celou školu. Bylo to úžasné:-).
Toto se vše připravovalo, počítalo a vyhlašovalo pak rozhlasem školy.
Ke konci duhového týdne paní uč. Havlíčková sečetla nejen body za soutěž ve zpěvu a vyhodnotila
nejlepší žáky, kteří dostali ceny a diplomy, ale na závěr připravila ve své třídě společné posezení
s modní přehlídkou a komentářem vybraných žáků. Vyhlásila i nejlepšího sběrače celého týdne mezi
žáky, zaměstanci, ale i celkových tříd. I jim byly předány milé ceny a za účast všem sladká odměna.
Paní Mgr. Lucie Aichmaierová nám pak hrála na kytaru a rozloučili jsme se zpěvem.
Děkuji za oraganizaci nejen žákům 5. ročníku a paní uč. Havlíčkové, ale celému sboru, paní Mudrákové
a žákům, kteří se vždy rádi zapojují a pomáhají při přípravě.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/SUPERSTAR26.2.15


Dětská scéna v Opavě - okrskové kolo - 20. 2. 2015


Na okrskové kolo v recitaci se připravovali s paní uč. Ohnheiserovou tito žáci:
0. kategorie / 1. ročník / - Viktorie Šimečková
1. kategorie / 2. a 3. ročník / - Eva Běláková, Natálie Šindlerová
2. kategorie / 4. a 5. ročník / - Teodor Bielák, Kateřina Kubelová.
Konkurence byla velká, žáci si to užili a moc se jim to líbilo. Paní učitelka
je chválila, že byli velmi šikovní. Na závěr všichni žáci získali účastnický list
za pěkné básně.
Děkujme za přípravu paní Mgr. V. Ohnheiserové a Obecnímu úřadu za převoz soutěžících.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/OPAVA_REC.SOUTEZ20.2.15


Maškarní ples ve ŠD - 6. 2. 2015


Dne 6. 2. 2015 se ve školní družině pořádal maškarní ples, který má již
tradici. Paní vychovatelka připravila pestrý program, žáci si zatančili, zasoutěžili
a předvedli krásné masky. Proběhlo i vyhodnocení a milé překvapení s diplomem.
Děkujeme paní Bc. Magdaléně Kubínové.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/SD-MASKARNI_PLES6.2.15

ŠD – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „SNĚHULÁK“ – 23. 2. 2015


Po několika týdenním snažení žáků se konalo ve školní družině vyhodnocení zimní výtvarné soutěže
na téma „Sněhulák“ dne 23. února 2015. Všichni účastníci soutěže byli oceněni diplomem a sladkou
odměnou za svoje krásné výrobky.
Sněhuláky žáci družiny tvořili i ze sněhu a pořízené fotografie ze zimních radovánek byly zaslány
do výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího sněhuláka“ do Jeseníku.


ŠD – KERAMICKÉ TVOŘENÍ – 27. 2. 2015


Dne 27. února 2015 proběhlo ve školní družině keramické odpoledne. Děti se s radostí pustily
do tvoření (modelování i vypichování) pěkných jarních a velikonočních výrobků z keramické hlíny.
Následně po vypálení v keramické peci si keramiku vesele ozdobily glazurou a odnesly domů.


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Z 3. 2. 2015


Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2015/2016:

1. registrační č. 1 – přijatá

2. registrační č. 2 – přijatý

3. registrační č. 3 – přijatá

4. registrační č. 4 – přijatá

5. registrační č. 6 – přijatý

6. registrační č. 7 – přijatá

7. registrační č. 8 – přijatý

8. registrační č. 9 – přijatý

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/ZAPIS_DO_1.ROC.3.2.15

Jednodenní výlet do Tošovic – 29. 1. 2015


První pololetí školního roku 2014/2015 ukončili žáci 1. - 5. ročníku
společně se svými rodiči výletem  do Tošovic. Všichni měli možnost
bobovat, sáňkovat nebo lyžovat. Od 10,30 hod. do 11,30 hod.
byl zařazen snowtubing. Tuto prožitkovou
hodinku uhradil dětem KRPŠ. Po dobrém obědě a malém odpočinku
pokračovali všichni pobytem na čerstvém vzduchu až do 16,00 hodin,
kdy byl odjezd. Unaveni, ale s krásnými zážitky, se všichni vraceli
zpět do Hněvošic.
Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/TOSOVICE_29.1.15

Školní kolo recitační soutěže - 28. 1. 2015

Ve středu 28. ledna 2015 proběhlo školní kolo v recitaci.
Soutěže se zúčastnilo 35 žáků. Bylo předáno 29 diplomů.

Do okrskového kola postoupili:
0. kategorie / 1. ročník/  - Dorota Hluchníková, Viktorie Šimečková
1. kategorie / 2. a 3. ročník / - Eva Běláková, Natálie Šindlerová
2. kategorie / 4. a 5. ročník / - Teodor Bielák, Kateřina Kubelová

Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Vlasta Ohnheiserová                                    


Hodina tělesné výchovy – 23. 1. 2015

V pátek 23. ledna 2015 jsme měli skvělé dvě hodiny tělesné výchovy.
Napadl sníh,tak jsme se vypravili ven. Šli jsme na kopec bobovat.
Soutěžili jsme v rychlosti sjezdu, ve slalomu, štafetovém sjezdu.
Dělali jsme stopy ve sněhu, porovnávali délku stop a jiné sněhové hry.
Hodina byla super, všem se nám to moc líbilo.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/TV_-_3.,4.R.2015

Matematická olympiáda - 21. 1. 2015

Dne 21. 1. 2015 se konala matematická olympiáda v ZŠ Otická, kde se

žák 5. roč. Jakub Müller umístil z 60 účastníků na 20. místě.

Touto cestou mu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Současně děkuji paní uč. Mgr. Havlíčkové za přípravu na soutěž.    

 

ŠD – TURNAJ VE STOLNÍ HŘE „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“ – 23. 1. 2015


Celodružinový turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se“ byl na programu v družině dne 23. ledna 2015.
Děti si vyzkoušeli svoji trpělivost a štěstí při hodu kostkou. Každý soutěžící byl v závěru odpoledne
odměněn diplomem a sladkou odměnou.

 

ŠD – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ZIMA“ – 28. 1. 2015


Dne 28. ledna proběhlo ve školní družině vyhodnocení soutěže „Zima“  -   po celoměsíčním výtvarném
snažení žáků, kteří kreslili, malovali, vytvářeli koláže i modelovali zimní období. Každý malý umělec
byl za svůj super výkon oceněn diplomem a drobnou odměnou.

Divadelní představení Mrazík – 5. 1. 2015

První školní den v roce 2015 začali žáci 3. a 4. ročníku přímo pohádkově.
Jeli do Slezského divadla v Opavě na muzikál  Mrazík.
Žáci mohli porovnat televizní pohádku Mrazík, kterou o vánočních
svátcích viděli v televizi s podobou divadelní.
Tvůrci muzikálu Boris Urbánek /hudba/  a Jiří Sedláček /texty písní/
přidali k původní filmové hudbě celou řadu nových hudebních čísel.
Kromě Nastěnky a Ivánka zpívala také baba Jaga, kocourek  Mourek,
loupežníci, dědeček Hříbeček, zvířátka v lese, Marfuša, macecha i slepá
babka s roštím. Další zajímavostí bylo také spoluúčinkování dětí z pěveckých
sborů Cvrčci a Domino.
Mrazík nám připravil překvapení i pro cestu zpět do Hněvošic.
Po dobu představení napadl venku sníh, takže jsme se zpět do školy
vraceli sněhovou krajinou. Hned druhý den v hodině výtvarné výchovy
žáci kreslili postavy z představení.

Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová      

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/OPAVA_DIVADLO_3.,4.R.5.1.15

Srdičkové Vánoce a sluníčkový nový rok 2015


Dovoluji si Vám všem poděkovat za spolupráci v uplynulém roce
a do roku nového popřála radost, spokojenost a úspěch jak v pracovním,
tak v osobním životě. Ať štěstí a tvořivost jsou po celý rok 2015 nablízku nám všem.

Anděla Lintnerová

Mokré vysvědčení - 19. 12.2014

V pátek si žáci plaveckého výcviku převzali mokré vysvědčení.
Chci je pochválit, že se velmi snažili a naučili se plavat a poznat
vodu i trochu jinak. Voda je dar, ale je potřeba se s ní i seznámit
a porozumět jí. Žáci 5. roč. se již věnovali výuce badmintonu a nyní
se už těší na léto, kde budou své dovednosti využít u vody s kamarády.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/BAZEN_2014

Vánoční koledování v ZŠ - 17. 12. 2014

Dne 17. 12. žáci dramatického kroužku zahráli škole a dětem z MŠ
pod vedením Mgr. Ohnheisrové pohádku o Dlouhém, Širokém a
Bystrozrakém. K tomu jsme si zazpívali vánoční koledy, popřáli
od srdíčka to nejkrásnější a předali dárečky.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/KOLEDOVANI_S_MS17.12.14

Vánoční posezení - 16. 12. 2014

V úterý 16. prosince 2014 se v 16 hodin sešli žáci, jejich rodiče a prarodiče,
aby se společně rozloučili se starým rokem.
Žáci předvedli svůj pestrý program, nechyběla ani pohádka,
která k vánočním svátkům neodkladně patří. Jmenovala se Dlouhý, Široký
a Bystrozraký.
Další část setkání měla své pokračování ve třídě. Žáci předali rodičům dárečky
a zazpívali si společně koledy. Po malém občerstvení následovalo tvoření.
Rodiče si s dětmi připravovali pomocí Big Shotu různé vánoční vizitky,
přáníčka a jmenovky. Předvánoční setkání přineslo všem chvíle pohody,
 radosti a nových nápadů.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/VANOC.BESIDKA_3.,4.R.16.12.14

Vystoupení pro seniory - 11. 12. 2014

Dne 11. 12. vystoupila s programem MŠ a ZŠ pro ty naše nejmilejší, ano,
pro babičky a dědečky.  Kulturní program byl bohatý, tančilo se, zpívalo, hrálo se
na hudební nástroje a k tomu ještě předvedli žáci dramatického kroužku krásnou
pohádku, která měla velký úspěch. Děkuji všem pedagogům i nepedagogům
ZŠ a MŠ za přípravu, dětem za krásné vystoupení a našim nejstarším občanům
za hojnou účast. Poděkování patří i obci za pozvání, provozním zaměstnancům
za přípravu a převoz techniky a kulis. Poděkovat bych chtěla i paní uč. Havlíčkové,
která připravila všechna vánoční přání pro návštěvníky a nebylo jich málo, bylo jich přes 100 ks.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/SENIORI_11.12.14

Vystoupení s kulturním programem - vítání občánků - 7. 12. 2014

Pod vedením pí vychovatelky Bc. M. Kubínové vystoupili v programu žáci ZŠ a přivítali
naše nejmenší zpěvem a hrou na flétny. Skladby se naučili ve škole
v soukromé výuce u paní učitelky Kláry Hoňkové. Moc všem děkujeme
za přípravu a účast.

Rozsvícení vánočního stromu v obci - 6. 12. 2014

V sobotu se ve vesnici rozsvěcoval vánoční strom, nechyběla hudba, občerstvení, vánoční
prodejní výstavka a kulturní program, přišel jak Mikuláš, tak čerti a andělé.
Ve vesnici to svítilo a hrálo a kždý si přišel na to své.

Ukázkové hodiny M a JČ pro předškoláky

Hodina jazyka českého a matematiky pro předškoláky – v prosinci strávily
dvě hodiny děti z MŠ u nás ve třídě 1. a 2. roč., kde si vyzkoušely své
dovednosti a zapojení se do výuky. Pracovali společně jak děti MŠ, tak i žáci,
a to pod vedením pí uč. Aichmaierové a pí. ředitelky Lintnerové, vyzkoušeli si
práci v lavicích, u interaktivní tabule, zazpívali si a plnili zadané úkoly. Poděkování
patří i paní učitelkám z MŠ, které děti připravuji a učí správně držet pastelky a tužky,
učí je zpívat a recitovat, psát čísla i písmenka a hlavně se těšit do naší školičky.

Mikulášská nadílka - 5. 12. 2014

Milé setkání připravil klub rodičů pro žáky ZŠ a děti MŠ
Mikuláš s čertem a dvěma andílky navštívily naší školu
a obdarovaly všechny děti balíčkem pro radost. Děti zazpívaly,
zarecitovaly a společně se vyfotografovaly.
Děkujeme za organizaci KRPŠ.

Giganti doby ledové - 1. 12. 2014

V pondělí 1. prosince 2014 žáci 3. a 4. ročníku jeli do Opavy,
aby se v Domě umění vydali do minulosti staré 10 000 let a
seznámili se s největšími tvory, kteří naši planetu tehdy obývali.
Zábavnou formou poznali 18 nejimpozantnějších tvorů, kteří v době
 ledové žili. Nejobdivovanějšími byli kromě mamuta jednorožec
elasmotérium, šavlozubec smilodon a pták moa.
Celá výstava žáky obohatila novými poznatky a  krásnými zážitky.
Návštěvou nákupního centra a prohlídkou vánočního aranžování
jsme ukončili naši cestu do Opavy.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Canisterapie - 19. 11. 2014

Ve středu 19. 11. se ve školce organizovalo setkání s milými zvířátky.
Canisterapie je složenina dvou slov. Canis znamená pes a terapie se již nyní dá vysvětlit
pojmem od ošetřování po udržení a zlepšování stavu jak psychického tak tělesného.
(Canisterapie = terapie pomocí psa)
Toto besedování a společné povídání bylo o zvířeti, které se obecně považuje za nejlepšího přítele člověka.
Na tom jsme se všichni shodli, a protože většina z nás má na kontě osobní zkušenosti s tímto oblíbeným
domácím mazlíčkem, těšili jsme se na to, až se podělíme o své zážitky. Pejsci získali naši pozornost a jejich
hladký kožíšek si pohladil snad úplně každý. Už jenom svou přítomností v nás doslova rozproudili dobrou náladu,
když se natáhli na záda a vyžadovali drbání na bříšku.

Nejprve jsme se dozvěděli jak a kde canisterapie pomáhá. Důležitý je první kontakt psa s člověkem,
který jsme si také měli možnost vyzkoušet. Pejsek, který má pomáhat, musí být klidný, vyrovnaný a společenský.
Canisterapie ale musí probíhat vždy pod vedením Canisterapeuta. Canisterapeut je dobrovolník, který ve svém
volném čase bez finanční odměny navštěvuje spolu se svým pejskem různá sociální zařízení.
Říká se, že canisterapie je léčba lidské duše psí láskou. Myslím, že po společné závěrečné diskusi,
bychom s tím mohli jenom souhlasit.
Děkujeme za příjemné odpoledne.

Podzimní cvičení v přírodě - 6. 11. 2014

Ve čtvrtek  6. listopadu 2014 jsme měli cvičení v přírodě.
Všichni jsme přišli do třídy a paní učitelka nám sdělila informace
k organizaci cvičení. Rozdělili jsme se do dvojic a prohlédli jsme si školní kroniku.
Následovalo seznámení s dalšími úkoly. Po svačině jsme se vypravili do lesa.
Sbírali jsme šišky, listy stromů, dělali jsme frotáž kmenů.
Na další cestě jsme pozorovali podzimní přírodu a okolí domů.
Potom jsme šli na exkurzi do hodinářství. Viděli jsme nejenom
opravu a prodej hodinek, ale také krásné sbírky motýlů.
V poslední části naší výpravy jsme sportovali a soutěžili.
Sluníčko nám svítilo a nám se to moc líbilo.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Hodina anglického jazyka - 31. 10. 2014

Poslední říjnový pátek jsme měli zajímavou hodinu
anglického jazyka. Měli jsme HALLOWEEN.
Překvapili jsme paní učitelku. Každý si oblékl masku
a našel si své místo ve třídě. Ukázali jsme paní učitelce,
co jsme si vytvořili. Bylo to krásné.
Potom jsme se učili vše , co s tímto dnem souvisí.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Pěvecká soutěž ve ŠD – 17. 10. 2014

Dne 17. října se uskutečnila ve školní družině pěvecká soutěž. Děti se moc snažily a předvedly

své nejlepší výkony. Bylyopravdu velice šikovné. Všichni účastníci soutěže byli ohodnoceni

diplomem a sladkou odměnou.


Děkujeme pí. vychovatelce Bc. M. Kubínové za organizaci.

Putování po Opavě - 16. 10. 2014

Den 16. říjen 2014 se stal dalším dnem putování Po stopách bílé Opavy.
Byli jsme na exkurzi v technických službách.Viděli jsme, jak se třídí komunální odpad.
Také jsme se dozvěděli, co se dále vyrábí z plastových lahví, z nasbíraného papíru,
ze skla. Naše putování z technických služeb pokračovalo do knihovny v Opavě - Kateřinkách.
Tam nám paní knihovnice vypravovala pověsti o Opavě. Dozvěděli jsme se, jak dostalo město
Opava a řeka Opava svůj název, jaká pověst se váže ke konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
a domu U Bílého koníčka.
Po zajímavé besedě jsme se vypravili na poslední místo, kterým byla Pražírna kávy.
Nachází se na ulici Vrchní v Opavě – Kateřinkách. Majitelka paní Ludmila Říčná nám
podala mnoho zajímavých informací o Kateřinské kávě, nejkvalitnější surové kávě dovážené
z celého světa. Poslední foto u Drevopu, kde se prodává materiál na výrobu nábytku a
byli jsme na zastávce Opava - ZEMPRO. Putování se nám moc líbilo.         
Zapsal: Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. V. Ohnheiserová

Drakiáda ve ŠD – 3. 10. 2014

V pátek 3. října proběhla ve školní družině ,,Drakiáda´´. Konala se na kopci u hřiště TJ Sokol Hněvošice. Děti soutěžily s koupenými nebo vyrobenými draky. Počasí bylo příznivé, a tak draci létali opravdu vysoko. Děti byly za své skvělé výkony ohodnoceny diplomem a sladkou odměnou.
Děkujeme pí. vychovatelce Bc. M. Kubínové za skvělou organizaci.

Divadelní představení a výstup na Hlásku - 29. 9. 2014

V pondělí  29. září 2014 jsme byli v Loutkovém divadle v Opavě na představení
Pověsti pro štěstí. Pověsti právě probíráme, tak jsme si  mohli doplnit to, co už
trochu známe.  Protože jsme viděli představení Staré pověsti české v podání herců
Slezského divadla v Opavě , tak jsme také měli možnost porovnat obě představení.
Po představení jsme si udělali výstup na Hlásku. Bylo slunečno, proto i pohled
do okolí byl nádherný.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Prohlídka kostela Krista Dobrého pastýře - 24. 9. 2014

V rámci projektu Poznáváme svoji obec jsme byli  24.9.2014 na komentované prohlídce
kostela Krista Dobrého pastýře. Dozvěděli jsme se , kdy se s výstavbou kostela začalo,
jak dlouho se stavěl a mnoho dalších inormací. Prohlédli jsme si celý prostor kostela
a prolistovali album.
V hodinách pracovních činností budeme kostel tvořit.  
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Výlov rybníka - 24. 9. 2014

Byl pátek 24. října 2014. Paní učitelka se o velké přestávce dozvěděla,
že se v Hněvošicích koná výlov soukromého rybníka. Hned jsme to využili
a šli jsme se také podívat. Bylo to pro nás poučné, protože jsme viděli různé
druhy ryb a hlavně se nám moc líbili malilinkatí kapříci.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

__________________________________________________________________________________________________

Připravujeme


Taneční příprava na plesovou sezonu - vítany jsou všechny věkové kategorie!!! Kurz je přizpůsoben i naprostým začátečníkům. Každou středu od 17:00 do 18:30 hod. v tělocvičně školy. Partner a společenský oděv není povinný. Cena jednotlivce 50,- Kč, za pár 80,- Kč.

Zahájení těchto kurzů bude oznámeno v místním rozhlase a webových stránkách školy. Pro případné dotazy nás kontaktujte na mobilním čísle: 734 836 399. Těší se na Vás Přemysl a Taťána

 

 

Blahopřání


Ve dnech 28. 8. - 30. 8. 2014 se v Praze konalo mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Žákyně 4. ročníku Základní školy v Hněvošicích - AMÁLIE ŠTEYEROVÁ - se na toto mistrovství probojovala. Předcházely tomu celorepublikové kvalifikační soutěže, ve kterých se umístila na 1. a 4. místě, a to jí zajistilo postup.

Na světovém mistrovství v Praze se Amálie stala 2. vicemisryně světa a odnesla si domů bronzovou medaili.

BLAHOPŘEJEME:-)

 

Kroužky a nepovinné předmětyŠkola nabízí žákům tyto kroužky (od října 2014):

Dramatický kroužek
  -    Mgr. Vlasta Ohnheiserová (13:00-14:30) - středa
Kroužek angličtinky  -  Mgr. Lucie Aichmaierová (12:30-13:15) - středa
Dovedné ruce  -   Mgr. Jana Havlíčková (13:05-14:15) - čtvrtekNepovinné předměty (od 8. 9. 2014):

Náboženství (1., 2. ročník) -  Mgr. Bartoloměj Blazska, Th. D. (13:00-13:45) - pondělí
Náboženství (5. ročník) -   Mgr. Bartoloměj Blazska Th. D. (13:50-14:35) - pondělí
Náboženství (3. a 4. ročník) -   Mgr. Bartoloměj Blazska Th. D. (14:40-15:25) - pondělí

 

 

 

Plán akcí základní školy ve školním roce 2014/2015Září:
•    Slavnostní zahájení školního roku 
•    Třídní schůzky ZŠ, plenární zasedání KRPŠ, schůzka školské rady – 23. 9. 2014
•    Cvičení v přírodě
Říjen:
•    Týden zdraví (6. 10. - 10. 10. 2014)
•    Caruso schow ŠD
•    Drakiáda KRPŠ - 28. 9. od 14.30 - 16.00
•    Výstava ovoce a zeleniny – pro ostatní spolužáky připraví 4. a 5. ročník
•    Cvičení v přírodě
Listopad:
•    Nácvik kulturního programu pro seniory a výroba dárků
•    ŠD vítání občánků
•    Účast ve výtvarné soutěži
•    Třídní schůzky ZŠ – 25. 11. 2014
•    Keramická dílna (MŠ + ZŠ)
•    Učitelská keramická dílna (MŠ + ZŠ) 
Prosinec:
•    Vystoupení pro seniory
•    Výtvarná soutěž „Vánoční symbol“ ŠD
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Mikulášská nadílka – 5. 12. 2014
•    Vánoční besídky
•    Vánoční koledování s MŠ – 19. 12. 2014
Leden:
•    Dětský karneval KRPŠ
•    Třídní schůzky ZŠ – 20. 1. 2015
•    Školní kolo recitační soutěže – 28. 1. 2015 + vysvědčení
•    Společný výlet s rodiči – Tošovice – 29. 1. 2015
•    Pololetní prázdniny – 30. 1. 2015
•    Dětský karneval ve ŠD
Únor:
•    Superstar – pěvecká soutěž - (26. 2. 2015)
•    Zápis žáků do 1. třídy (dárky připraví 5. ročník) – 3. 2. 2015 od 12.00 do 17.00 - Ha, Ai
•    Návštěva kulturního programu
•    Soutěž Vlaštovka ŠD
Březen:
•    Duhový týden – organizace (9. 3. – 13. 3. 2015)
•    Jarní výzdoba školy s výstavkou u vstupu a výroba velikonočních dárků
•    Besedy v knihovně + projekt: Pohádková noc ve škole – Ha, Ai, Oh
•    Výtvarná soutěž ŠD
•    Velikonoční výstavka – KRPŠ – Kulturní dům Hněvošice
Duben:
•    Dopravní kurz 4. ročník + Policie ČR
•    Zápis dětí do MŠ – 28. 4. 2015 – 9.00 – 15.00 - Chu
•    Oslava Dne Země + brigáda + čajování a další aktivity – 22., 23., 24. 4. 2015 + divadlo i s MŠ
•    Výroba dárků ke Dni matek
•    Třídní schůzky ZŠ – 28. 4. 2015
•    Divadelní představení LD + planetárium (všichni)
Květen:
•    Den otevřených dveří u hasičů
•    Den matek – besídka  - 10. 5. 2015 – Kulturní dům Hněvošice
•    „Družina má talent v roce 2015“ – soutěž ŠD
•    Návštěva předškoláků v 1. třídě
•    Mezinárodní sportovní den – návštěva školy z Polska – 29. 5. 2015 + oslava Dne dětí
Červen:
•    Oslava dne dětí v obci – KRPŠ a OÚ
•    Školní výlet – Jeseníky – 23. 6. 2015
•    Návštěva páťáků v Kobeřicích
•    Slavnostní ukončení školního roku
•    Vzájemná návštěva školních družin Chlebičov a Hněvošice
•    Rozloučení se školním rokem – k 30. 6. 2015

V průběhu celého školního roku budou žáci 3. a 4. roč. pod vedením paní učitelky Mgr. V. Ohnheiserové realizovat projekt „Třída plná zvířátek a pohádek“ a projekt „Prozkoumáváme naší obec“. Žáci 1. a 2. roč. zpracovávají projekt „Hněvošický rekordman a rekondmanka“ pod vedením třídní učitelky Mgr. L. Aichmaierové. Ročník 5. má své třídní celoroční projekty na téma „Narozeniny a svátky“a „ Jídelníček“, který vede paní učitelka Mgr. J. Havlíčkové.

Plán akcí byl schválen na 1. pedagogické radě 1. září 2014.

 

ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ - 2014/2015

 

Začíná v pondělí 1. září 2014 v 8.00 hod. před školou se slavnostním zahájením a přivítáním nových žáků do 1. třídy. Od třídních učitelů dostanou informace k výuce, školnímu stravování a k provozu školní družiny, které platí od 2. září 2014.

Po druhé vyučovací hodině žáci odcházejí domů.

 

Organizace školního roku 2014/2015
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 v pondělí 1. září 2014.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října, úterý 28. října a středu 29. října 2014.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v neděli

4. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny budou od 9. 2. - 15. 2. 2015.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Vítám Vás opět všechny na našich stránkách, které čekaly také na svou renovaci.


A komu můžeme poděkovat? Nejdříve poděkuji Albertu Fikáčkovi, který zasel první semínko nejen našich stránek:-), ale postaral se, aby tady fungovala PC učebna a internet po celé budově školy.

"Moc děkujeme pane ALBERTE, nejen za spolupráci, ale také za Vaši laskavost a vstřícnost a přejeme hodně štěstí a mnoho dobrodružství při cestování a někdy se u nás zastavte "......

Nyní bych Vás seznámila s novým nástupcem a druhým externím zaměstnancem - Ing. Davidem Jarkulišem, který se stará nejen o chod počítačové učebny a počítačové techniky ve škole i školce, ale dokonce mi pomohl zrealizovat nové školní stránky. Je paráda spolupracovat se skvělými lidmi, kteří mají nejen otevřené srdce, ale i šikovné prstíky, úsměv na tváří a ví, jak na to.

Děkuji jménem školy a prozradím Vám, že oba pánové byli žáky této školy, tím víc to člověka potěší, že "dobří holubi se vracejí"....

 

                                                                 Naše největší síla leží v jemnosti a něžnosti našeho srdce.

 

Společné rozloučení ZŠ + MŠ - 25. 6. 2014

 

Společné rozloučení se školním rokem 2013/2014  měli žáci 1. - 3. ročníku s dětmi z MŠ. Žáci z dramatického kroužku zahráli svým malým kamarádům pohádku Sůl nad zlato, Amálie Šteyerová ukázala své vystoupení s pompomy. Malí diváci odměnili  herecké výkony sladkou odměnou.
Vedoucí kroužku:  Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Posezení rodičů s dětmi - 17. 6. 2014

 

V úterý 17.června 2014 se sešli žáci 2. a 3. ročníku se svými rodiči, aby oslavili Den matek, Den dětí, Den otců  a společně zakončili školní rok.
Program byl  rozdělen na část kulturní, relaxační a sportovní. Všichni se dobře pobavili a odnesli si mnoho krásných zážitků.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Sousední obec -  Oldřišov - 13. 6. 2014

 

Poslední obcí v rámci projektu  „ Poznáváme sousední obce Hněvošic  ” byl Oldřišov. Žáci 2. a 3. ročníku se tam vypravili v pátek 13. června 2014.
Program :  1. Přijetí u starosty.
                  2. Procházka obcí.
                  3. Návštěva MŠ .
                  4. Relaxace na dětském hřišti.
                  5. Prohlídka kostela Narození panny Marie.                         
                  6. Setkání s kamarády v ZŠ  a vyplnění pracovního listu.                       
                  7. Společné sportování na dětském hřišti.
Doprava do Oldřišova i zpět byla zajištěna obecním autem.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Poskytování první pomoci - 12. 6. 2014

 

Velice poučnou besedu o tom, jak poskytnout první pomoc v určitých situacích připravila pro všechny žáky ZŠ a děti MŠ ve čtvrtek 12. června 2014  zdravotní sestra Mgr. Gabriela Majvelderová . Přizvala MuDr. Martina Gregořicu ze záchranné služby z Vítkova, který se po krátkém teoretickém úvodu  zaměřil především na praktické ukázky. V závěru besedy měl každý žák možnost sám si vyzkoušet na resuscitační figuríně masáž srdce.
Zapsala : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Sousední obec - Služovice - 6. 6. 2014

 

V rámci projektu „ Poznáváme sousední obce Hněvošic  ” se vypravili žáci 2. a 3. ročníku 6. června  2014 pěšky do Služovic.
Program byl velice bohatý : 1. Exkurze v truhlářství Džemla
                                             2. Procvičení telefonování
                                             3. Rozvíjení tělesné zdatnosti na dětském hřišti
                                             4. Návštěva žáků v 1.a 2. ročníku
                                             5. Svačina ve školní jídelně
                                             6. Prohlídka MŠ a společné zpívání s dětmi
                                             7. Zjištění poznatků o obci ve 3. a 4. ročníku
                                             8. Prohlídka kaple Nanebevzetí panny Marie
                                             9. Exkurze v šicí dílně AMÁLKA a v květinářství
                                           10. Uctění památky zemřelých na místním hřbitově
                                           11. Příroda mezi Služovicemi a Hněvošicemi
                                           12. Odhady vzdálenosti a času
Průvodkyní obcí  byla žákyně 3.ročníku, která ve Služovicích bydlí.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Představení Zvonilka - 30. 5. 2014

 

V pátek 30.května 2014 navštívili žáci 1. – 5. ročníku společně s předškoláky z MŠ divadelní představení Zvonilka , které  se konalo v divadelním sále Domu kultury v Ostravě. Představení bylo jedinečné v tom, že v něm byly zapojeny všechny taneční styly. V pohádce vystoupilo osmdesát dětí ve věku od tří do patnácti let. Nejvíce se dětem líbila postava Zvonilky, hada a  mažoretky.
Zapsala : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Máme rádi zvířata - 29. 5. 2014

 

Žáci 1. ročníku  se spolu s p. u. L. Aichmaierovou a s p. ředitelkou A. Lintnerovou vydali na návštěvu k včelaři panu Dornovi, který jim předvedl, jak se stáčí med a vyprávěl jim zajímavosti o chovu včel. Pavel Dorna jim předvedl svou psí rodinku s právě narozenými štěňaty.

Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

 

Oslava Mezinárodního dne dětí - 29. 5. 2014

 

Ve čtvrtek 29.5.2014 oslavily děti z naší školy  MDD společným soutěžením. Pro všechny žáky školy, mateřské školky i pro naše kamarády z družební polské školy ve Wielkych Stiborzicich bylo připraveno zábavné dopoledne.
Protože nám nepřálo počasí, soutěžilo se na  9 stanovištích v sále na fotbalovém hřišti. Za snahu a úspěšnost získávaly děti žetony, které následně směňovaly v krámku za sladkosti, hry a hračky. V krámku prodávala paní ředitelka. Na stanovištích pomáhaly paní učitelky a maminky.
Pohoštění v podobě párku v rohlíku a džusu zajistila paní vychovatelka  a paní kuchařka. Paní školnice nám vše pečlivě fotograficky zdokumentovala.
Přestože  naši kamarádi z Polska kvůli špatnému počasí  nedorazili, užili jsme si příjemné dopoledne. Všechny děti odcházely se spoustou dobrot a dárečků, za které děkujeme všem sponzorům a rodičům.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

 

Dopravní výchova - 27. 5. 2014

    

V úterý 27. května 2014 se žáci 2. a 3. ročníku vypravili v rámci hodiny dopravní výchovy na dopravní hřiště v Malých Hošticích.
Po teoretické části , která se uskutečnila v budově obecního úřadu, následovala část praktická. Jízda na dopravním hřišti upevnila znalosti žáků a přispěla k jejich bezpečnosti v silničním provozu. Doplněním tohoto dopoledního vyučování byla prohlídka ZŠ v Malých Hošticích, společné zpívání s žáky 2.ročníku  a zápis do  pracovního listu. „ Bylo to nádherné vyučování , ” řekli žáci po příjezdu do školy.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Výjezd do Opavy - 24. 5. 2014

 

Poslední květnový týden patřil jednodennímu výjezdu do Opavy. Žáci pokračovali v projektu „ PO STOPÁCH BÍLÉ OPAVY”.
Přes Dolní náměstí, ulice Mnišskou a Pekařskou, došli ke kinu Mír. Tam bylo první zastavení  - vystoupení Pavla Nováka ml.
Po vystoupení šli směrem na ulici Rolnickou, kde následovalo v salonu Iva druhé zastavení. Žáci se seznámili s kadeřnictvím, kosmetikou a pedikúrou. Práci kadeřnice si také všichni vyzkoušeli. Třetí zastavení je čekalo na dětském hřišti v Kateřinkách – sport a soutěže.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Sousední obec -  Kobeřice - 23. 5. 2014

 

V rámci projektu „ Poznáváme sousední obce Hněvošic  ” navštívili žáci 2. a 3. ročníku 23. května 2014  obec Kobeřice.
Od autobusového nádraží přes relaxační koutek pro děti došli na obecní úřad. Seznámili se s památkami obce, se současností , dostali mapu Kobeřic a malé občerstvení. Další zastávkou byly školy. Prohlídka MŠ, krátký program dětí a společné foto. Další čas prožili v ZŠ – ve 3. ročníku.  Paní učitelka připravila krátký dokument o obci, následovala beseda se žáky a doplnění pracovního listu. Na závěr si společně prošli školu.
Setkání bylo zakončeno obědem ve školní jídelně.
Třídní učitelka :Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Setkání  s Kobeřany - 20. 5. 2014

 

V úterý 20. 5. 2014 jsme  čekali velkou návštěvu. Na celé dopoledne k nám zavítali žáci  5.ročníku ze Základní školy v Kobeřicích. Přišli v doprovodu pana učitele Lasáka a paní asistentky Karly. Nejprve si prohlédli naši opravenou školu. Potom jsme se ve třídě rozlosovali do smíšených družstev a po pobytu venku o velké přestávce jsme se pustili do společné práce. Jelikož nás bylo celkem 43, pracovali jsme v tělocvičně. Plnili jsme úkoly z matematiky a českého jazyka. Poté jsme se přemístili ven, kde jsme si stačili zahrát hru Veverčí ocásky. Byla to legrace. Celé dopoledne se nám vydařilo. Už teď si někteří naši školáci našli kamarády mezi kobeřickými. V červnu se na oplátku vydáme my do Kobeřic.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

 

Výlet do Prahy - 16. - 18. 5. 2014

 

Na víkend od 16. – 18. 5. 2014 se páťáci se svou paní učitelkou Janou Havlíčkovou a s paní učitelkou Lucií Aichmaierovou přestěhovali do Prahy, aby si užili společný víkend. Ubytováni byli v soukromí, sami si vařili a stali se také součástí propagačního focení pro firmu Tapi Tea. Program měli velmi nabitý. Praha byla kouzelná a všem se to moc líbilo.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

 

Beseda s ČP - 7. 5. 2014

 

Pro všechny žáky školy se uskutečnila 7. května 2014  beseda se zástupcem ČP z Kravař pprap.Tomášem Nestrojem.
Program : Jízdní kolo – vybavení, jízda, oblečení.
                 Nehoda – postup při zavolání první pomoci.
                 Předávání cyklistických průkazů.
Zapsala: Mgr. Vlasta Ohnheiserová  

Návštěva Slezského divadla v Opavě - 6. 5. 2014

 

Žáci 1. ročníku 6. května  navštívili s p. u. L. Aichmaierovou divadelní představení ,, O vlku a kůzlatkách‘‘.
Cestou k divadlu  a zpět na autobusovou zastávku žáci obdivovali také krásy Opavy – fontány, pěší zónu, parky…

Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

 

Exkurze v autodílně pana Laryše - 30. 4. 2014

 

Žáci 1.ročníku navštívili s pí uč. Mgr. Lucií Aichmaierovou místní autodílnu pana Laryše. Žáci si prohlédli jak samotnou autodílnu, kde p. Laryš dětem ukázal výměnu pneumatik, dále lakovnu, kde probíhá lakování, stříkání karosérie a nakonec laboratoř, kde se míchají barvy.
Za vzorné chování děti byly odměněny perníkem od pí Laryšové. Veliké díky p. Laryšovi za čas a názorné ukázky a dále pak paní Hanzlíkové, mamince Viktora Hanzlíka, která domluvila  tuto exkurzi.
Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

Hněvošický rekordman(ka) - 30. 4. 2014

 

Od měsíce listopadu na naší škole pod vedením p. u. L. Aichmaierové probíhá sportovní soutěž Hněvošický rekordman.
Žáci jsou rozděleni do kategorií podle ročníku narození a absolvují tyto disciplíny: hod na koš, počet dřepů za minutu, počet skoků za minutu, skok přes švihadlo, kuželky,lehy a sedy, kvíz. Ve středu 30. 4. 2014 proběhlo vyhodnocení soutěže před budovou školy.
Všem děkuji za účast a výhercům gratuluji.


Vyhodnocení:
I.kategorie – dívky:
1. místo – Nikola Stříbná
2. místo – Natálie Šindlerová
                Karolína Švanová
3.místo -   Kateřina Kubná
               Tereza Schwanová
4. místo – Marie Wiltawská
5. místo – Magdaléna Dornová
                Anna Kotzianová
6. místo – Eva Běláková
7. místo – Emily Papežová
8. místo -  Amálie Šteyerová

I.kategorie – chlapci:
1.místo –  Filip Kurzica
2.místo –  Adam Václavík
3.místo –  Lukáš Strzibný
4. místo – Tomáš Bielák
                Viktor Hanzlík
5. místo – Jakub Schwacha

II. kategorie – dívky:
1. místo – Markéta Kalvarová
2. místo – Anna Kovalská
3. místo – Natálie Švanová
4. místo – Dorota Heimová
5. místo – Barbora Volácká
6. místo – Nela Běláková
               Tereza Volácká
                Kateřina Kubelová
7. místo – Štěpánka Tragantová

II. kategorie – chlapci:
1. místo – Štěpán Stříbný
2. místo – Ondřej Hula
3. místo – Vojtěch Kubela
4. místo – Teodor Bielák
                Jakub Miller
5. místo – Mirek Sitta
                Tadeáš Havala
6. místo – Filip Stříbný
7. místo – Jan Novák
8. místo – Radim Berka
                Filip Majvelder
9. místo – Adam Staňura

Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

 

 Den Země – 22. - 23. 4. 2014

 

 Letos jsme oslavili svátek naší planety na dvakrát. V úterý 22. 4. 2014 jsme již tradičně sadili ovocný strom do našeho sadu. Žáci 5.ročníku napsali tajnou zprávu pro další generace a vložili ji do sklenice. Tu pak přidali do sadební jámy ke slivoni, společnými silami zasadili. Potom jsme si vyzkoušeli, jak jsme na tom se znalostmi o přírodě. Paní učitelky nám nachystali přírodovědný kvíz spojený s orientačním během. Žáci všech ročníku byli rozděleni do smíšených skupin, aby si mohli pomáhat. Za splnění úkolu jsme dostali sladkou odměnu. Den jsme uzavřeli společným úklidem školního pozemku, nádvoří a hřiště. Bylo pěkné počasí, a tak nás kromě sluníčka hřál dobrý pocit, že jsme udělali dobrý skutek pro naše životní prostředí.

 Ve středu 23. 4. jsme vyráběli další čajové koláže. Letos jsme lepili cyklus květin. Moc se nám povedl. Použijeme ho k výzdobě naší výukové stěny. Máme radost, že jsme vytvořili pěkné výtvarné práce z barevných čajových sáčků, které jsou pro ostatní jen druhotným odpadem.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

 

"Hněvošická cestovní kancelář“ – duben 2014

 

První únorový týden si žáci 5. ročníku přichystali pro své spolužáky celoškolní projekt „Hněvošická cestovní kancelář“.
V rámci výuky vlastivědy se učili o Evropě. Nabízeli dětem zájezdy do států Evropy. Sami si museli vyhledat a zpracovat informace o jednotlivých zemích, museli si připravit prezentaci, najít zajímavosti, důležité informace. Vyrobili si poukazy, připravili cestovní kancelář.      
První dva dny představovali zájemcům své nabídky a lákali je k návštěvě jejich státu. V pátek pak proběhla velká prodejní akce. Všichni žáci školy i s učitelkami si vybírali a nakupovali zájezdy do destinací, které je zaujaly.
Bylo to velmi veselé a zároveň poučné. Děti si vyzkoušely, jak se vybírá, jak těžké je rozhodování o dovolené. Musely si také zpočítat, kolik financí si musí připravit apod.
Páťáci si procvičili učivo a zábavnou formou zjistili, jak dobré je vědět o světě více informací. Projekt se jim velmi vydařil.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

Poznáváme svoji obec - 1. 4. 2014Žáci 2. a 3. ročníku využili mimořádně hezkého počasí pro další poznávání obce. Tentokrát se vypravili ulicí Opavskou směrem k rybníku Cikal. Pozorovali živočichy
žijící ve vodě a u vody, určovali známé rostliny, poznávali nové. Nasbírali si květiny, které budou lisovat.
Nechyběly soutěže a pozdravení Sandy.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 „Až já budu velká, budu učitelka“ – 28. 3. 2014

 

U příležitosti Dne učitelů si žáci 5. a 4. ročníku vyzkoušeli, jak obtížné povolání učitelství je. Během dne se jednotlivě, ve dvojicích nebo skupinách podíleli na řízení a organizování činností ve třídě. K projektu jsme přizvali i naše prvňáky a děti z MŠ. Nejprve Vojta, Štěpán a Jakub procvičovali s prvňáky čtení ze čtecích proužků. Potom jsme se přesunuli do MŠ a všichni pod vedením Tadeáše, Honzy a Adama si zahráli hru „Košík ovoce“. Markéta, Tereza, Štěpánka a Anička zase naučily děti indiánskou píseň „Antakatysa floria“. Paní učitelky Katka, Natálie a Nela zase zarecitovaly dětem básničku o dopravních značkách a seznámily děti s některými značkami, které se učí v rámci dopravního kurzu cyklisty. Následně si všechny starší děti rozdělily školkáče a prvňáky a pomáhaly jim s vybarvením pracovního listu o dopravních značkách. Všichni se řádně zapotili. Radit, pomáhat a chválit není jen tak. Společně jsme si na rozloučenou zazpívali.
Malé děti byly z návštěvy školáků nadšené a ty velké si vyzkoušely jak obtížná je práce pedagogů.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

Děti ráje - Praha - 2. 3. 2014Krásný nedělní výlet připravily pro žáky ze ZŠ z Hněvošic a ze ZŠ Ilji Hurníka Opava-Ochranova třídní učitelky Mgr. Vlasta Ohnheiserová a Mgr. Ludmila Bártková. 2. března 2014 vyjelo 33 dětí a 22 rodičů do Prahy. Historické památky - Pražský hrad, Petřínská rozhledna, zrcadlové bludiště, Karlův most a další byly cílem první části výletu. Druhá část byla zaměřena kulturně – Matějská pouť a muzikál Děti ráje, který se hrál v Goja Music Hall.
Zapsala: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Muzikál Pomáda a návštěva OKPB v Opavě - 19. 12. 2013Adventní období si zpříjemnili žáci 2. a 3. ročníku ve čtvrtek 19. prosince 2013 výletem do Opavy. Ve SVČ se podívali na muzikál Pomádu. Při zpáteční cestě prošli vánoční jarmark. Obdivovali lidové umění a každý si zazvonil na zvoničku.
Návštěva Opavy byla zakončena v OKPB. Prohlídka knihovny a četba ukázek z knih s vánoční tématikou zakončila vánoční výlet . 
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

P O D Ě K O V Á N Í

 

Velké poděkování Obci Hněvošice, všem přátelům školy, maminkám a tatínkům žáků naší školy a také KRPŠ
za pomoc nejen fyzickou, ale finanční. Za veškeré stěhování a montování všeho, co bylo nutné.
Děkujeme i za výrobu nábytku na míru:-) do tříd a vstřícnost ze všech stran.
Současně jménem školy děkuji za trpělivost s organizací jak ve škole tak i v mateřské škole.
Každý z Vás měl velký podíl na tom, aby obě školičky se vzpamatovaly a rozjely se v novém
kabátě. Dobro a lásku všem - ředitelka ZŠ a MŠ.


Návštěva polské partnerské školy  - Sciborzyce Wielkie  - 28. 11. 2013

 


Dne 28. listopadu jsme přijali pozvání do Sciborzyc Wielkich, kde žáci si vyměnili
své nejen znalosti, ale také poznali, jak vypadá oslava sv. Ondřeje, který v polské
škole slavili. Kromě krásné dekorace a pohoštění, jsme zažili, co je to věštění
do budoucnosti, lití horkého vosku do studené vody a jiné jejich obyčeje. Překvapení
bylo čtení polského horoskopu v polštině pro paní ředitelku a naopak čtení českého
horoskopu v češtině pro pana ředitele. Také i někteří žáci se pokusili o zvládnutí
tohoto úkolu. Celou dobu nám překládala z polského jazyka do českého pí vychovatelka
Bc. M. Kubínová, které moc děkujeme.
Celé odpoledne si pak mohli žáci navzájem vyslechnout písničky, básničky i společně si
zatancovat. Ke konci návštěvy nás pan ředitel provedl jejich školou a ukázal, jak a kde se
vyučují jejich žáci. Den byl vydařený a poděkování patří všem, kteří se účastnili a také
panu Kašnému, který nás převezl tam i zpět. Děkujeme i pí D. Mudrákové, která vše fotila.Plavecký výcvik od 22. 11. 2013 – 21. 2. 2014

 


Jako v loškém roce pokračujem i letos výukou plavání v Opavě, a to pod
vedením pí ředitelky Lerchové. Výuka poběží do 21. 2. 2014 a žáci na konci
výcviku dostanou mokrá vysvědčení.Pečení perníčků ve ŠD - 8. 11. 2013

 


Pečení perníčků ve školní družině proběhlo i v tomto roce dne
8. listopadu 2013. Děti se s chutí pustily do tvoření a vypichování
perníkového těsta a na závěr ještě s větší chutí do ochutnávání svých výrobků.Drakiáda ve ŠD - 25. 10. 2013

 


V pátek 25. října 2013 proběhla ve školní družině  „Drakiáda“ na kopci u hřiště
TJ Sokol Hněvošice. Děti soutěžily nejen s kupovanými, ale i s  pěknými, doma
vyráběnými draky. Za své vynikající  výkony byly všechny děti ohodnoceny
diplomem a sladkou odměnou.
Děkujeme pí vychovatelce Bc. M. Kubínové za organizaci.

Exkurze – 2. a 3. ročník - 22. 10. 2013
Dne 22. října 2013  si žáci 2. a 3. ročníku prohlédli farmu rodiny  Bolacké
s ukázkou chovu domácích zvířat. Žáci  si  rovněž prohlédli vinohrad rodiny
Šindlerové s ukázkou pěstování a úpravy hroznového vína. Nechyběla
ani ochutnávka hroznů.
Děkujeme pí uč. Mgr. V. Ohnheiserové za organizaci.Cvičení v přírodě 1. ročník - 17. 10. 2013

 


Žáci 1. ročníku se vydali dne 17. října 2013 na cvičení v přírodě s cílem
poznávání obce a významných  budov,  pozorování změn v přírodě a sběr
 přírodnin v rámci prvouky. 
Děkujeme pí uč. Mgr. L. Aichmaierové za zorganizování akce.Keramická dílna - 15. 10. 2013

 


Tradiční keramickou dílnu pro všechny zaměstnance ZŠ a MŠ
zorganizovala dne 17. října 2013 v odpoledních hodinách
pí uč. Mgr. J. Havlíčková, které děkujeme za zorganizování akce.


Dopravní hřiště - 15. 10. 2013

 


Dne 15. října 2013 absolvovali žáci 4. a 5. ročníku praktickou jízdu
na kolech  v silničním provozu na dopravním hřišti v Malých Hošticích.
Rovněž se učili cestovat v dopravních prostředcích.
Děkujeme pí uč. Mgr. J. Havlíčkové za ogranizaci.


Pěvecká soutěž  ve ŠD - 11. 10. 2013

 


Dne 11. října 2013 proběhla ve školní družině již tradiční pěvecká
soutěž „Doremi.“  Všichni  zpěváčci obdrželi po svém super výkonu
diplom se sladkou odměnou.
Za organizaci děkujeme pí vychovatelce Bc. M. Kubínové.Cvičení v přírodě 4. a 5. ročník - 4. 10. 2013

 


Cvičení v přírodě zaměřeno na orientaci v krajině, pozorování
změn v přírodě a přírodní společenství (les, rybník, lidská obydlí)
proběhlo 4. října 2013.  Žáci 4. a 5. ročníku zvládli vše na trase: 
škola, Cikalův rybník, zatopený lom Gipstrendu Kobeřice, dětské
hřiště a zase škola - pod vedením pí uč. Mgr. J. Havlíčkové, které
děkujeme za organizaci.


Cvičení v přírodě 2. a 3. ročník - 2. 10. 2013

 


Žáci  2. a 3. ročníku vyrazili na cvičení v přírodě dne 2. října 2013 rozděleni
do čtyř expedic, ve kterých plnili úkoly zaměřené na poznávání naší obce
(památky, ulice v obci, podnikatelské zóny atp.). Rovněž besedovali na Obecním
úřadě v Hněvošicích s pí E. Buchtovou a pí E. Heimovou.
Děkujeme pí uč. Mgr. V. Ohnheiserové za organizaci akce.

 

Zobrazeno: 31149