Aktuality 9/2018

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno čtvrtek 20. září 2018 15:51 Napsal Super User

Ředitel školy vyhlašuje pro základní školu ve dnech 3. a 4. ledna 2019 ředitelské volno. Výuka začne po vánočních prázdninách v pondělí, 7. ledna 2019."

 

 

 

V tomto školním roce 2018/19 se bude v základní škole vzdělávat 34 žáků.

 

Třída

Ročník

Počet žáků

I.

1.

3

II.

2.

5

I.

3.

  10

I.

4.

 7

II.

5. 

 9

I. stupeň

celkem

 

34

 

  Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto školním roce došlo k poklesu počtu žáků ve škole,  jsme nuceni spojit žáky do dvou tříd –  2. a 5. ročníku (p. uč. Ohnheiserová) a 1., 3. a 4. ročníku (p. uč. Havlíčková).  Věříme, že toto opatření je jen dočasné a že dojde k obnovení stavu z předešlého období. 

  V tomto školním roce také začínáme vyučovat podle přepracovaného školního vzdělávacího programu. Došlo především k úpravám dotace vyučovacích hodin. Posílena byla  výuka anglického jazyka, neboť jsme si vědomi důležitosti jazykového vzdělávání.  Žáci se budou  tento jazyk učit od 1. do 5. ročníku. Rovněž byly k výuce anglického jazyka pořízeny pro celou školu nové učebnice s podporou pro interaktivní tabuli. 

  Od září jsme také změnili dodavatele stravy pro ZŠ a MŠ. Svačiny a obědy budou nově   připravovány v Zařízení školního stravování Opava, Šrámkova 4. Dovoz jídel bude po dohodě zajišťovat Obec Služovice. Věříme, že bude našim dětem chutnat a rodiče budou potěšeni snížením ceny za jídlo. 

  Také v tomto školním roce nabídneme žákům vzdělávání v zájmových kroužcích. Budeme se snažit o rozšíření jejich nabídky a zachování kvality výuky.

 

   Rovněž byly celkově upraveny internetové stránky školy (www.zshnevosice.cz).   Budeme se snažit jejich prostřednictvím informovat  veřejnost  o všech aktuálních událostech, o akcích školy, které již proběhly  a zaměříme se  na prezentaci důležitých skutečností k programu, který nás ve škole teprve čeká. 

 

 

 

Zobrazeno: 48974