aktuality1

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno úterý 13. září 2016 18:18 Napsal admin

Nové fotky každý den na http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/

 Organizace školního roku 2016/2017Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny budou od 27. února - 5. března 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2017 do 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne
v pondělí 4. září 2017.

 

 

Třídní výlet žáků 4. ročníku

Žáci 4. ročníku jeli na třídní výlet v pátek 1. července 2016.
Trasa výletu směřovala do Jiříkova, kde si prohlédli Pradědovu galerii, dále na hrad Sovinec
a do Šternberka. Tam navštívili Expozici času a zamířili na koupaliště.
Dobrý výběr výletu, doprava obecním autem, výborný řidič pan Kašný a slunečné počasí  
nastartovalo krásný prázdninový den.
                                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tridni_vylet_-_4._rocnik/

WP_20160701_001
WP_20160701_001 WP_20160701_001
WP_20160701_002
WP_20160701_002 WP_20160701_002
WP_20160701_004
WP_20160701_004 WP_20160701_004
WP_20160701_005
WP_20160701_005 WP_20160701_005
WP_20160701_006
WP_20160701_006 WP_20160701_006
WP_20160701_008
WP_20160701_008 WP_20160701_008
WP_20160701_247
WP_20160701_247 WP_20160701_247
WP_20160701_248
WP_20160701_248 WP_20160701_248

 


Ukončení pětileté školní docházky - 30.6.

Ve čtvrtek 30. června 2016 dostali žáci 5. ročníku vysvědčení , rozloučili se
s vyučujícími a zakončili tak definitivně školní docházku v ZŠ v Hněvošicích.
Chladná zmrzlina pro osvěžení byla společným rozloučením.
                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Ukonceni_skolniho_roku_2015-2016/


 
Vystoupení pro děti z MŠ a žáky ZŠ - 29.6.

Ve středu 29. 6. 2016 se žáci ZŠ společně s dětmi z MŠ rozloučili se školním rokem 2015/2016.
Žáci z dramatického kroužku pod  vedením Mgr. Vlasty Ohnheiserové zahráli pohádku RumplCimprCampr.               
Děti z MŠ a žáci jednotlivých ročníků zazpívali písničky a společnou písní Rodné údolí
se všichni naladili na prázdniny.          
                                                    Mgr. Vlasta Ohnheiserová


Hněvošický odpust - 25.6.    

Žáci 4. a 5. ročníku vystoupili v sobotu 25.června 2016 na Retro odpustu v Hněvošicích
s taneční skladbou  Poupata.
Velký potlesk přítomných svědčil o tom, že se vystoupení všem libilo. 
                                                  Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


Posezení  a rozloučení se školním rokem 2015/2016 - 24.6.

V pátek 24. června 2016 se žáci 4. a 5. ročníku rozloučili společně s rodiči se školním rokem 2015/2016.
Zvláště významným dnem byl pátek pro žáky 5. ročníku, protože to bylo poslední společné setkání.
Program měl čtyři části. V té první zahrály děti z dramatického kroužku rodičům pohádku RumplCimprCampr.
Následovalo poděkování rodičů a žáků třídní učitelce Mgr. Vlastě Ohnheiserové.
Také paní učitelka ocenila pětiletou spolupráci rodičů poděkováním a předáním pamětního
listu .
Druhá část byla sportovní. Chlapci a děvčata zatančili na píseň Poupata, zahráli si
s rodiči fotbal a vybíjenou. Nechybělo ani malé pohoštění.
Třetí část byla zaměřena na odvahu, statečnost a noční orientaci v přírodě.
Rodiče připravili pro děti krásnou Stezku odvahy nočním lesem. Cíl byl na hřišti,
kde čekala všechny chladivá odměna. Od sportovců dostal každý odvážlivec nanuk.
Závěrečná část patřila pouze dětem. Před spaním ve škole hrály hry, povídaly si,
zpívaly a pojídaly dobroty, které jim maminky připravily.
Sobotní budíček  všechny vytáhl na menší rozcvičku a běh lesem. Po snídani ,úklidu
a malém popovídání se po desáté hodině děti postupně rozcházely domů, protože v 17,00 hod.
vystupovaly na Hněvošickém odpustu.
                                       Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


Třídní výlet žáků 5. ročníku - 16.6.

Poslední výlet školní docházky v Hněvošicích si žáci 5. ročníku užili.
Vybrali si hned dvoudenní na Malou Morávku s výšlapem na Praděd,
prohlídkou Karlovy Studánky se zakončením v místním termálním bazénu.
Vyjeli ve čtvrtek ráno  16. června 2016  a zpět se vraceli 17.června
ve večerních hodinách .
Příjemně unaveni, ale plni dojmů a zážitků opouštěli autobus ve Služovicích
a v Hněvošicích.
                                                              Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tridni_vylet_zaku_5._rocniku_-_MalaMoravka/


Beseda s dobrovolným hasičem - p. Gebauerem - I.st. a MŠ - 9. 6. 2016

Dnešní den si všechny děti mohly nejen vyzkoušet práci s hasícími přístroji,
ale také se dozvědět více o práci dobrovolných hasičů. Děkujeme za ochotu
besedu připravit a podělit se o své zkušenosti.


DEN DĚTI  - 1. 6. 2016

Celý I. stupeň oslavoval tento den ve škole Wielkie Sciborzyce,
kde paní ředitelka Bluj se svými kolegy připravili sportovní dopoledne, počasí se vydařilo
a všem se nám moc u nich líbilo.

Poděkování - sběr netříděného papíru - 25., 26.5. 2016

Sběr netříděného papíru se konal ve dnech 25. a 26. 5., kterého se účastnili všichni občané Hněvošic
za účelem soutěžit společně s dětmi z MŠ a ZŠ a současně vybranou částku použít na výtvarný materiál pro děti.
Za MŠ se vybralo 1 268 kg, za ZŠ 2 407 kg a 615 kg bylo vybráno za občany obce. Celková částka byla 6 006,- Kč.
Tyto finance se rozdělily mezi ZŠ, MŠ  a ŠD. Nejlepší sběrače vyhodnotí paní učitelky ve svých třídách. Další sběrovou
akci pořádáme v měsící říjen 2016. Přesné datum bude upřesněno. Děkujeme za spolupráci při výběru a zapisování váhy
a tím i obecnímu úřadu za pomoc a uvolnění pracovnic k tomuto účelu.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

                                  
Exkurze do Chráněných dílen ve Vlaštovičkách - 27.5.


Žáci 4. a 5. ročníku jeli v pátek 27. května 2016 na exkurzi do Vlaštoviček.
Byla jim představenaChráněná dílna, která se spolu s Domem sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené nachází v budově Charity.
Po celkové prohlídce celého zařízení měli žáci možnost sami si vyzkoušet
potřeby a pomůcky, které ulehčují lidem se zdravotním znevýhodněním práci.
V Chráněné dílně, kde se vyrábí keramické, tkané a šité výrobky, si každý
koupil malou památku. Zakoupením jakéhokoliv výrobku žáci podpořili snahu zdravotně
znevýhodněných občanům začlenit se do společnosti a žít život, který je podobný zdravým
lidem. Exkurze byla pro všechny velice zajímavá.
                                 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vlastovicky_2016/

Vystoupení pro seniory z Hněvošic


Škola nezapomíná ani na své seniory.
Žáci 4. a 5. ročníku v hodině informatiky vytvořili pozvánky a pozvali starší občany obce na vystoupení, 
které připravili chlapci a děvčata  z dramatického kroužku. 
Pod vedením Mgr. Vlasty  Ohnheiserové sehráli pohádku O princezně, která ráčkovala.
Velký potlesk a slova chvály svědčily o tom, že pro všechny diváky to bylo příjemně strávené odpoledne.
V závěru nechyběla ani sladká odměna pro herce – čokolády, sušenky, bonbony.
                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_pro_seniory_v_Hnevosicich/

IMG_1150
IMG_1150 IMG_1150
IMG_1151
IMG_1151 IMG_1151
IMG_1153
IMG_1153 IMG_1153
IMG_1154
IMG_1154 IMG_1154
IMG_1155
IMG_1155 IMG_1155
IMG_1157
IMG_1157 IMG_1157
IMG_1158
IMG_1158 IMG_1158
IMG_1159
IMG_1159 IMG_1159


Výukový program v Hrabyni – 4., 5. roč. - 20. 5. 2016

 

DEN MATEK – 8. 5. 2016 

ZŠ a MŠ připravila bohatý program pro všechny ženy obce Hněvošice.
Moc děkujeme za přípravu všem vystupujícím, paní učitelkám, obci a těšíme se na další rok.

ŠD - OVOCNÉ JEDNOHUBKY, 13. KVĚTNA 2016

Pro procvičení cukrářského umění a zručnosti si družinové děti zvolily opět výrobu lehkého
občerstvení v podobě piškotovo ovocných jednohubek. Všichni naši malí cukráři byli velice
šikovní, práce ve „studené kuchyni“ byla pro ně zábavou i hračkou. V závěru činnosti si
na vlastnoručně vyrobených zdravých dobrotách pochutnali.

Zapsala: M. KubínováŠD – BESEDA SE VČELAŘEM, 11. KVĚTNA 2016

Jednoho slunečného odpoledne přišel do naší školní družiny besedovat pan Jan Šimeček,
včelař z Hněvošic. Tentokrát jsme my nešli navštívit jeho včelí domek, stojící v blízkosti
přilehlého lesa, ale zaposlouchali jsme se na školní zahradě do poutavého vyprávění
ze života včel i práce včelařů. Děkujeme panu Šimečkovi za velmi zajímavou besedu,
za čas, který věnoval našim dětem a za možnost osahat si a vyzkoušet různé včelařské potřeby.

Zapsala. M. Kubínová

 


ZÁPIS DO MŠ - 5. 5. 2016


Tel.: 553 762  675 - paní vedoucí MŠ - Vladimíra Chudobová

 

DEN ZEMĚ - 22.4.2016

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek
 je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března,
a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí.Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech
světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či národnost.

U nás na škole jsme měli pozvaného na návštěvu pana Bořka Frýbu - malíře, který žákům povídal, maloval a

mnoho úsměvu rozdával. Moc mu děkujeme za návštěvu. A protože nám paní uč. Havlíčková

s 4. a 5. roč. připravila pozemek na setí a počasí nám přálo, upravili jsme si políčka a zaseli

různá semínka - jako hrášek, ředkvičky, brambory, slunečnice, dýně aj. Poté jsme zemi poděkovali,

že ji máme a popřáli semínkám, aby se jim dobře dařilo. No a nyní čekáme, co za úrodu sklidíme.

Držte nám pěsti:-)

 

ŠD – DEN ZEMĚ, 22. DUBNA 2016

U příležitosti Dne Země jsme s žáky školní družiny obdivovali krásu Božího stvoření - naší planety Země.
Připomněli jsme si také vznik a vývoj Země a tím jsme si procvičili učivo z ekologické a náboženské výchovy. 
Děti soutěžily na různá environmentální témata, ve kterých už mají na svůj věk patřičný přehled.
Na sedmi stanovištích plnili žáci zadané úkoly a v závěru hry si všichni vybojovali pestré sladké odměny.

Zapsala: M. Kubínová

 

Výlet do Prahy - 23.4.

V sobotu 23. dubna 2016 v 5:51 hod. vycestovalo z Opavy-východ 38 rodičů a 24 dětí
směr Praha. Pod vedením Mgr. Vlasty Ohnheiserové si vyjeli na prohlídku hlavního města
a na muzikál Mýdlový princ.
Příjemně unaveni a obohaceni novými zážitky se vraceli v 19:43 hod. zpět do Opavy.
                                                                 Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vylet_s_rodici_do_Prahy/

WP_20160423_001
WP_20160423_001 WP_20160423_001
WP_20160423_004
WP_20160423_004 WP_20160423_004
WP_20160423_005
WP_20160423_005 WP_20160423_005
WP_20160423_006
WP_20160423_006 WP_20160423_006
WP_20160423_007
WP_20160423_007 WP_20160423_007
WP_20160423_008
WP_20160423_008 WP_20160423_008
WP_20160423_009
WP_20160423_009 WP_20160423_009
WP_20160423_010
WP_20160423_010 WP_20160423_010

 

Soutěž ve florbalu - 21.4.2016

Vybraní žáci naší školy (Lukáš Strzibný, Ondřej Hula, Mirek Sitta, Filip Kurzica, Viktor Hanzlík,

Jakub Schwacha, Tomáš Bielák) se rozhodli jít si vyzkoušet velké utkání ve florbale, které se

konalo v Ostravě - Dubině ve sportovní hale. Paní uč. Aichmaierová vytvořila družstvo a

trénovali na utkání. I když jsme nevyhráli (5:3), těšilo nás, že se kluci dokázali udržet a

ten adrenalin jsem prožili všichni společně. Všem děkujeme i panu řidiči Kašnému a obci,

že jsme měli možnost se účastnit.

 

Dopravní hřiště - Malé Hoštice - 4., 5. roč. - 19.4.2016

 

ŠD - závody na koloběžkách - 15.4.2016

 

Planetárium - Ostrava - Poruba - 2.- 5.roč. - 6.4.2016

Dne 6. dubna se žáci 2. - 5. roč. zajeli podívat na nově rekonstruovanou budovu Planetária v Ostravě.

Bylo se nejen na co dívat a povídat si, měli jsme možnost také se na chvílí stát kosmonautem, vyzkoušet si

létat, cítít stav bez tíže, točit se na stroji, vidět umělé tornádo nebo být na okamžik někde na měsící a mávat domů.

Děkujeme i doprovodu z řad maminek - paní Dornové a paní Hanzlíkové, kterým se výlet také líbil a slíbili,

že opět s námi pojedou.

 

HAPPY ENGLISH DAY - soutěž 4.,5. roč. - 1.4.2016

V pátek 1. dubna 2016 proběhl na ZŠ Opava-Vrchní  8. ročník soutěže Happy English Day,
kterého se zúčastnilo 17 družstev. Za naši školu soutěžili žáci Amálie Šteyerová, Marie Wiltawská, Filip Stříbný
a Jakub Schwacha. Žáci si mohli v pěti náročných kolech ověřit své znalosti anglického jazyka
a zároveň si i vyzkoušet práci v týmu.
Všem soutěžícím děkuji a blahopřeji.
                                   Třídní učitelka  Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Soutez_Happy_English_Day/

WP_20160401_001
WP_20160401_001 WP_20160401_001
WP_20160401_002
WP_20160401_002 WP_20160401_002
WP_20160401_003
WP_20160401_003 WP_20160401_003
WP_20160401_004
WP_20160401_004 WP_20160401_004
WP_20160401_005
WP_20160401_005 WP_20160401_005
WP_20160401_006
WP_20160401_006 WP_20160401_006
WP_20160401_016
WP_20160401_016 WP_20160401_016
WP_20160401_017
WP_20160401_017 WP_20160401_017

28.3.2016 - KRÁSNÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU:-)

 

28.3. - DEN UČITELŮ

Tento den oslavili všichni učitelé svůj svátek a já přidávám

z eposu ST.DOMINITA "COMENIUS IN FULNEK"

tento bod - č.10.

"Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život.

Lež je každému muži hanbou, každému dítěti zkázou.

Sám přijdeš na to, že nade vše vzácný je ráj srdce,

že jedno potřebné ti nevezme žádná moc.

Vědomost tě neobohatí, je ti jen cestou ke štěstí,

pokladem, který nikdy neztratí cenu je cnost."

Na naší škole byla pro tento rok oceněna paní uč. Mgr. V. Ohnheiserová

za dlouhodobou pedagogickou činnost, a to za:

- aktivní pedagogická práce, kde kromě nových nápadů a tvořivosti využívá paní učitelka
moderní technologii při výuce a prezentuje své zpracované materiály na interaktivní tabuli
- nadstandardní práce – péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
- vedení dramatického kroužku, kde paní učitelka děti s láskou vede k přirozenému projevu
nejen v hodinách, ale také v divadelních vystoupeních, kterými každým rokem potěší společně
se svými žáky nejen nás s dětmi ze ZŠ a MŠ, ale také rodiče, babičky, dědečky na besídkách
a celou širokou veřejnost (např.: žáky v ZŠ Kobeřicích nebo vystoupením v Domově důchodců)
- aktivně organizuje pro školu zájezdy do hor, na muzikály nebo exkurze ve spolupráci s klubem rodičů
- pro zaměstnance organizuje kulturní akce
- pro žáky výlety, besedy, divadelní představení, výjezdy na kolech aj.
- má velmi pěkný osobní přístup v kolektivu, k dětem a přátelům školy
Paní učitelka je spolehlivá a velmi aktivní. Její pedagogická a odborná činnost je nejen velmi
kvalitní, ale hlavně svou práci dělá s velkou péči a laskavostí.

Děkuji tímto paní učitelce a gratuluji.

Mgr. Anděla Lintnerová

 

Pythagoriáda - 5. roč. -  21.3.2016

Okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda se zúčastnili dne 21.března 2016
žáci 5. ročníku - Filip Majvelder, Filip Stříbný, Ondřej Hula a Marie Wiltawská .
Mgr. Vlasta Ohnheiserová, která byla jako doprovod těmto žákům, byla v době
soutěže na přednášce s názvem Hejného matematika / zaměřeno na základní informace
o metodě, ukázce učebnic, zamyšlením nad zajímavými úkoly/. Všem soutěžícím blahopřeji.
                                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Pythagoriada/

WP_20160321_001
WP_20160321_001 WP_20160321_001
WP_20160321_002
WP_20160321_002 WP_20160321_002
WP_20160321_003
WP_20160321_003 WP_20160321_003
WP_20160321_004
WP_20160321_004 WP_20160321_004
WP_20160321_005
WP_20160321_005 WP_20160321_005
WP_20160321_006
WP_20160321_006 WP_20160321_006
WP_20160321_007
WP_20160321_007 WP_20160321_007
WP_20160321_008
WP_20160321_008 WP_20160321_008

Zdravé zoubky - 1. roč. - 15.3.201

Dne 15. března si první ročník v rámci učiva zopakoval,

jak se mají starat o své zoubky. Paní učitelka jim připravila

povídání se Stejblem a Hurvínkem, pod záštitou Dm - drogerie,

která zaslala tento připravený materiál s pěkným dárkem pro každého žáka.

 

Prodejní výstavka v obecním sále - 13.3.2016

Úspěšná každoroční výstavka proběhla v sále, kdy žáci a paní učitellky z MŠ a ZŠ

připravili překrásné jarní výrobky, které tvořili jak žáci, tak paní učitelky pro radost.

Děkujeme všem, kteří si výrobky přišli nejen prohlídnout, ale také koupit.

 

Okresní kolo recitační soutěže - 11.3.2016

 

Beseda s ornitologem - p. Křempek - 4.,5. roč. - 4.3.2016

 

Divadelní představení - "Popelka" - 4.3.2016

Dne 4. března si žáci 1. ročníku s dětmi z mateřské školky shlédli

známou pohádku o Popelce. Bylo se na co dívat a po cestě si

povídat.

 

 

Divadelní představení - "Káťa a Škubánek" - 2.3.2016

Dne 2. března se žáci 2. - 5. roč. zajeli podívat na představení do Opavy.

Pěkné představení ocenili žáci potleskem.

_____________________________________________________________________________________________________________

Třídní schůzky

Dne 26. 4. 2016 od 16.00 hodin se konají třídní schůzky a mimořádná schůze s KRPŠ.

 

Zápis do MŠ

Dne 5. 5. 2016 od 9.00 do 15.00 hodin v budově MŠ.

Tel.: 553 762  675 - paní vedoucí MŠ - Vladimíra Chudobová

 

Oznámení pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace informuje o aktuální volné kapacitě v mateřské škole.
Dítě přijímáme do naší školky po celý rok. Docházka dítěte do školky je maximální míře flexibilní.

Velkým oceněním je bezúplatné předškolní vzdělávání.

Přijetí do školky předchází adaptace v přítomnosti rodičů ve školce. Hlavním cílem adaptace je seznámení dítěte s prostorem školky, navázání kontaktu s paní učitelkou, která o dítě bude pečovat. Adaptace s asistencí naší pedagožky také vyhodnocuje schopnost dítěte školku navštěvovat. Jedná se tedy o nenásilný a přirozený přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky.

Během adaptace nese odpovědnost za dítě rodič. Adaptace dítěte v naší školce je zdarma a časově je neomezená. Během ní analyzujeme individuální potřeby rodičů i dítěte. Rodiče mají příležitost seznámit se podrobně s deklarovanou kvalitou, osobně poznat naše pedagožky a další personál a prohlédnout si detailně prostory školky. Nestresujeme děti zápisem - nenásilná adaptace, během níž se děti seznamují s prostředím školky a hrají si v tomto prostředí, je to pro rodiče i pro nás vhodný nástroje k identifikaci potřeb dítěte a jeho schopnosti adaptace v prostředí školky. Nepřijímáme děti trpící akutním infekčním onemocněním, abychom neohrožovali ostatní děti.

Po nástupu získáváte zkušební dobu bez jakýchkoli závazků - dáváme vám prostor svobodně se seznámit s naší školkou a našimi službami. Naše pověst mimořádně férového partnera rodičů je pro nás důležitá, docházku můžete kdykoli přerušit nebo zrušit s výpovědní lhůtou do konce aktuálního měsíce. V rámci našich možností vycházíme v těchto odůvodněných případech rodičům vstříc.


V případě vašeho zájmu vás rádi informujeme – (tel.: 553 762 675 – vedoucí učitelka v MŠ – Vladimíra Chudobová,
tel.: 553 762 685 – ředitelka ZŠ a MŠ – Mgr. Anděla Lintnerová).

 


 Okrskové kolo recitační soutěže  - 26.2. 

 V okrskovém kole recitační soutěže, které se uskutečnilo 26. února 2016 v Opavě,
reprezentovali naší školu následující žáci postupující z kola školního :
     0. kategorie - Stříbná Augusta, Stříbný Jonáš
     1. kategorie - Victorie Šimečková, Běláková Eva
     2. kategorie – Stříbná Nikola, Bolacká Barbora
 Do okresního kola v této soutěži postoupil Jonáš Stříbný, kterému blahopřejeme.
                                                                   Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Zobrazeno: 261452