Aktivity

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno čtvrtek 6. únor 2020 17:22 Napsal admin

 

Školní rok 2022-2023

 

Plavecký výcvik prosinec 2022 – únor 2023

Každým rokem se žáci 1. – 4. ročníku účastní plaveckého výcviku pod vedením lektorek z plavecké školy Šupinka v Kravařích. V letošním školním roce výcvik proběhl v rozmezí prosince 2022 až února 2023. Žáci se učí nebát se vody, různé plavecké styly nebo i jaké to je plavat v oblečení.

Na výcvik se žáci těší a my jim přejeme co nejvíce uplavaných kilometrů.

Mgr. Anna Kratochvílová 

 

 

 Jednodenní výjezd do Tošovic

Každý rok se žáci účastní jednodenního výletu do Tošovic.  Zde mají žáci možnost užit si zimních radovánek.  Ať už se jedná o bobování, snowtubing či lyžování s rodiči. Letošní ročník byl mimořádně vydařený. Z Hněvošic ve čtvrtek 2. února vyrazily dva autobusy s dětmi a jejich rodiči. Někteří dali přednost vlastní dopravě.

Všichni účastníci si výlet náramně užili.

Mgr. Anna Kratochvílová

   

 

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 31. ledna se již tradičně konalo školní kolo recitační soutěže. Všichni účastníci si připravili báseň a na porotě bylo rozhodnout, kdo si zaslouží titul nejlepší recitátor. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií.

 I. kategorie – žáci 1. a 2. ročníku                                                                                                                                                                                                                   II. kategorie – žáci 3. a 4. ročníku

Porota po těžkém rozhodování vyhlásila vítěze v každé kategorii.

 V I. kategorii se shodným počtem bodů se na 1. místě umístil Jan Černín a Max Stříbný.                                                                                                                                   V II. kategorii se na 1. místě umístili hned 4 žáci a to Barbora Stříbná, Anna Jurczková, Alexandr Slováček a Sebastian Kotzian.

Všem ostatním účastníkům gratulujeme a těšíme se na příští kolo.

Anna Kratochvílová 

  

Tříkrálové koledování

V pátek 6. ledna navštívili naši školu 3 mudrci z východu. Děti v družině nacvičily společně s paní vychovatelkou tříkrálovou koledu. Své představení předvedli všem vyučujícím a paní školnici.

 Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Vánoční koledování s dětmi z mateřské školy

Středa 21. prosince se nesla v duchu vánočního setkání. Zavítaly k nám děti z mateřské školy. Pro všechny děti bylo nachystáno drobné občerstvení v podobě perníčků a lineckého cukroví, které napekli naši žáci s paní vychovatelkou a paní učitelkou. Všechny děti si společně zazpívaly známé koledy a děti z mateřské školy nám předvedli pár písní, které měly nacvičené na svou vánoční besídku. Po společném zpívání si děti odzkoušely některé vánoční zvyky jako třeba rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček nebo lití olova. Setkání bylo velice milé a všichni jsme se naladili na nadcházející Vánoce.

 Mgr. Anna Kratochvílová 

 

 

Návštěva kina

 V pátek 16. prosince se naše polární expedice složená z žáků 1. až 4. ročníku nevydala na severní pól, ale pouze do Opavy do kina na pohádku Největší dar. I přes nepříznivé počasí jsme cestu zvládli a děti si pohádku užili a naladili se na přicházející Vánoce.

 Mgr. Anna Kratochvílová 

  

 

Vánoční pečení

 Ve dnech 13. až 14. prosince se školou linula vůně perníkového koření a citronové kůry. V úterý si žáci v družině napekli perníčky. Ve středu pak žáci 3. a 4. ročníku pekli linecké cukroví. Hotové cukroví samozřejmě ochutnali a část si odložili pro děti ze školky.

 Mgr. Anna Kratochvílová 

  

 

Mikulášská nadílka

Celý prosinec se nese v duchu adventního času a čekání na Vánoce. K tomuto čekání nesmí chybět návštěva Mikuláše s andělem a čertem. Ani letos nás tato návštěva neminula. V úterý 6. prosince do naší školy zavítal Mikuláš se svými pomocníky. Obešel všechny třídy a podíval se dětem na svědomí. Děti se více či méně bály, ale všechny děti nakonec dostaly od Mikuláše balíček dobrot. Čert děti za zlobení obdaroval uhlím. Děti na oplátku Mikuláši poděkovali pomocí básniček a písniček.

 Mikuláši, andělovi a čertovi děkujeme za návštěvu a budeme se na ně těšit zase příští rok.

 Mgr. Anna Kratochvílová 

  

 

Čertí bojovka

V pátek 2. prosince si paní vychovatelka s ostatními vyučujícími připravila pro děti Čertí bojovku. Na děti čekalo celkem 8 různých stanovišť s úkoly a čertí otázkou. Správné odpovědi si děti zaznamenávaly do kouzelného pergamenu, který jim posloužil u pekelné brány k zadání správného kódu. Děti dostaly za odměnu čertí perník a nakonec je čekal velký společný úkol. Měli společnými silami nakreslit peklo.

Děti si akci moc užili a vytvořili krásnou výzdobu na školní chodbu.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

Vánoční stromeček

V pátek 25. listopadu žáci naší školy navštívili plantáž manželů Stříbných. Děti se dověděly, jak dlouho roste vánoční stromeček a jak moc práce kolem jednoho stromečku je. Po malé přednášce na naše žáky čekal velmi důležitý úkol a to vybrat vánoční stromeček. Po dlouhém rozhodování vyhrál jeden kandidát. Pan Stříbný stromeček uřezal a děti si jej odnesly k bráně. Kde počkal na odvoz do školy. Na cestu jsme ještě dostaly větvičky na naše další vánoční tvoření.

Děkujeme za krásný stromeček a přejeme všem krásný adventní čas.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

 

Co nám dala naše zahrada

Po úspěšném zpracování ovoce z našeho sadu se ve čtvrtek 3. listopadu žáci 2., 3. a 4. ročníku vrhly na zpracování vypěstované zeleniny. Druháčci vařili zeleninovou polévku. Třeťáčci a čtvrťáčci připravovali mrkvový salát. Obě skupiny si nejdříve připravili všechny potřebné ingredience a posléze následovalo samotné vaření. Po úspěšném kuchtění si žáci své výtvory navzájem ochutnali a rozdělili se i s prvňáčky. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, kolik práce dá připravit jídlo. 

Mgr. Anna Kratochvílová 

 

 

Co nám dal náš sad 

Nastal podzim, proto jsme s dětmi očesali náš ovocný sad. Po této činnosti jsme si museli položit otázku: Co s ovocem? Část ovoce jsme snědli syrové a ze zbytku jsme si 13. října připravili různé dobroty. Děti si uvařily jablečnou přesnídávku, nasušily si křížaly a připravili si jablka s ořechy a medem.

Všem moc chutnalo a olizovaly se až za ušima.

 Mgr. Anna Kratochvílová 

 

  

Návštěva Oldřišova 

V pátek 29. září vyrazili žáci 2., 3. a 4. ročníku vyrazili na návštěvu do Oldřišova. Byli jsme pozvání, abychom si s žáky prohlédli novou počítačovou učebnu a vyzkoušeli, jak se v Oldřišově děti učí angličtinu. Děti si to užili a vyzkoušeli si nové věcí. Po zpáteční cestě si děti oprášili své vědomosti z prvouky a přírodovědy. 

Mgr. Anna Kratochvílová

 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

 Ve čtvrtek 1. září 2022  začal naším školákům nový školní rok. Slavnostní zahájení proběhlo za slunečného počasí na školním dvoře. Ceremoniál začal úvodním slovem pana ředitele, pana starosty i pana faráře. Naši žáci 3. a 4. ročníku měli připravené krátké vystoupení. Na závěr tohoto vystoupení byli svými staršími spolužáky slavnostně přivítáni noví prvňáčci. Prvňáčci dostali pamětní list a převzala si je jejich nová paní učitelka Mgr. Ivana Václavíková. Po ukončení celého ceremoniálu na prvňáčky čekalo jejich první zvonění a vstup do školy, kde je čekala slavobrána.

Všem žákům přejeme klidný a úspěšný školní rok 2022/2023.

 Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Školní rok 2021-2022 

 

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022

 Ve čtvrtek 30. června 2022 proběhlo slavnostní ukončení školního roku. Celý ceremoniál proběhl před vchodem do školy, kde si žáci vyslechli pár slov od pana ředitele, pana starosty i pana faráře. V tento den se s námi rozloučili odcházející žáci 5. ročníku i naše jedna žačka 4. ročníku. Přejeme jim na nových školách mnoho úspěchů, bezvadných kamarádů a spoustu hodných a spravedlivých vyučujících.

Letošní loučení nepatřilo jen žákům, ale i kantorům po dlouholeté oddané práci pro všechny děti odchází na zasloužený odpočinek naše milá kolegyně a paní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová. Loučení bylo dojemné a chytlo za srdce nejen nás dospělé, ale i děti. Přejeme ji ještě jednou spoustu spokojených dní, objevených míst a nacestovaných kilometrů.

Po slavnostním ceremoniálu si děti převzaly své vysvědčení a mohly se těšit na dva měsíce zaslouženého volna. Všem dětem přejeme krásné prázdniny, spoustu nových kamarádů a nespočet nádherných vzpomínek.

Mgr. Anna Kratochvílová 

 

 

Pohádka pro děti ze ZŠ a MŠ

 Ve středu 29. června 2022 připravili žáci 4. a 5. ročníku rozloučení se školním rokem pro své kamarády z MŠ a ZŠ. Společně s pěti menšími spolužáky ze 2. a 3. ročníku zahráli pohádku Králi, já mám nápad.

Sladkou odměnou a nanukovým ochlazením se všichni naladili na nadcházející prázdniny.

                                                    Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

Rozloučení se školním rokem 2021/2022

 V úterý 28. června 2022 se sešli žáci 4. a 5. ročníku se svými rodiči, aby se společně pod vedením třídní učitelky Mg. Vlasty Ohnheiserové rozloučili s uplynulým školním rokem a také s pětiletou školní docházkou na této škole.

Program byl velice bohatý. Jako první ukázali své umění žáci, kteří hrají na klavír nebo kytaru. Na příčnou flétnu zahrála budoucí spolužačka páťáků.     

Následovalo divadelní představení - pohádka Králi, já mám nápad.

Další část programu pokračovala venku. Po malém občerstvení následovalo hudební ohlédnutí, společné výtvarné a literární tvoření, ale také sportování. 

Děti naučily rodiče tanec Jerusalema challenge, který si společně zatančili.

Věřím, že na poslední setkání budou všichni rádi vzpomínat.

                                       Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Zahradní slavnost aneb loučení se školním rokem 

 V pondělí 27. června se žáci 1. až 3. ročníku společně s rodiči loučili se školní rokem. Děti zahráli pohádku O mlsném vlkovi, aneb detektivní záhada ztraceného košíku, kterou si nacvičili s paní vychovatelkou. Dalším bodem programu byla společná píseň Karkulka, po ní následovalo pásmo básní o loutkách. Čtvrtým bodem byla opět společná píseň Stromy a po této písni žáci 2. a 3. ročníku recitovali pohádku Kuřátko a obilí. Předposledním bodem byl zpěv dvou písní v podání žáků 1. ročníku. Na závěr děti tancovali na píseň barvy.

Úspěšné prezentování představení odstartovalo volnou zábavu, kde si rodiče s dětmi mohli opéct párek, zahrát fotbal anebo se družit mezi sebou. Pondělní odpoledne se velice vyvedlo a naladilo nejen děti na nadcházející prázdniny.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

Za poznáním do Oldřišova

 V pátek 24. června 2022 jeli žáci 4. a 5. ročníku do Oldřišova.

První zastavení bylo v ZŠ. Paní ředitelka všechny přivítala a provedla nejenom školou, ale i celým  sportovním areálem. Další cesta vedla přes park, kde si zasportovali  a dále do muzea. Pan Mgr. Radin Lokoč Ph.D., který prohlídku komentoval, seznámil  žáky se vším, co expozice nabízí. Představuje dlouhou a pohnutou historii jedné z nejstarších obcí na Hlučínsku, příběhy jejich obyvatel, zdejší farnosti, školy, obecních spolků, několikeré změny hranic, vznik Hlučínska, období první československé republiky, válečné boje i obnovu až do současnosti.

Obohaceni novými poznatky o sousední obci se žáci vydali pěšky směrem do Hněvošic.

                                                                  Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová 

 

 

Školní výlet do Úvalna

Ve čtvrtek 16. června 2022 se děti 1. – 3. ročníku vydaly na společný výlet směr Úvalno. Cestu započaly jízdou autobusem, který je přepravil na východní nádraží. Zde přestoupily do vlaku, který je zavezl na nádraží do Úvalna. Děti postupně navštívili několik zajímavých míst. Začátek byl v Galerii Rychta. V galerii se každý našel něco, co se mu líbilo (zrcadlové bludiště, strašidelné měnící se obrazy či strašidelná truhla). Po prohlídce jsme se přesunuli do Retro muzea. Děti si prohlížely, jaké věci mohli mít doma jejich rodiče či prarodiče a s čím si kdysi děti hrály. Dalším cílem výletu byla rozhledna. Nejodvážnější děti vystoupaly až úplně na vrchol rozhledny. Odtud byl krásný výhled do širokého okolí. Pod rozhlednou si děti zahrály několik společných her a skotačily na průlezkách. Posledním bodem výletu bylo přírodní koupaliště. Děti si ochlazení po celodenním výletu moc užily a nabraly sílu na zpáteční cestu, kterou jsme měli i s dobrodružstvím. Po zpáteční cestě na vlak nás zastihla bouřka. Naštěstí jsme nalezli útočiště na místním obecním úřadě, kde nás pan starosta pustil do knihovny. Zbylá zpáteční cesta proběhla bez dalších překvapení a všichni jsme si výlet moc užili.

 Mgr. Anna Kratochvílová

 

Třídní výlet do Prahy

Ve dnech 16.6. - 17.6.2022 jeli žáci 4. a 5. ročníku na svůj poslední třídní výlet v ZŠ v Hněvošicích. Vybrali si Prahu.

 Vyjeli ve čtvrtek ráno v 5:50 hod. z Opavy východ. První den měli komentovanou prohlídku Národního divadla a Pražského hradu, prošli se pražskou Královskou cestou a navštívili hračkářství Hamleys. V pátek po snídani vyšli na Petřínskou rozhlednu a pobavili se v zrcadlovém bludišti. Velkým zážitkem byla cesta pozemní lanovkou z Petřína. Dalším cílem výletu byla komentovaná plavba po Vltavě a Muzeum Fantastických iluzí Pavla Kožíška. Procházkou po Václavském náměstí byl výlet ukončen.

Unaveni, ale s mnoha zážitky se všichni vraceli domů.

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Exkurze do sádrovcových dolů

Žáci 4. a 5. ročníku byli v pátek 3.6.2022 na exkurzi v sádrovcových dolech Gypstrend s.r.o. v Kobeřicích.

Dozvěděli se, jak se těží a zpracovává sádrovec, jak se vyrábí sádra, sádrové omítky, tvárnice a dentální sádra. Díky prostorům vzniklých vytěžením sádrovce a nutností jejich následné rekultivace, je zde také možnost uložení interních materiál, jako např. stavební sutě, nepotřebná zemina a dalších materiálů uvedených v seznamu.

Na závěr exkurze si mohli vybrat malé sádrové suvenýry.

                                                                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Dětský den s Mimoni

 Ve středu 1. června 2022 slavily svůj den  všechny děti. Na žáky naší školy i školky čekal pestrý program ve znamení Mimoňů. Celý program měly na starost slečny ze střediska volného času v Kravařích. Ty v kostýmech mimoňů děti prováděli různými hry soutěžemi a tanečky. Každý účastník, který absolvoval všechny úkoly, obdržel malý balíček plný dobrot. Sladkou tečkou na závěr byl studený nanuk, který v teplém počasí přišel všem k duchu.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Ochutnávka ovoce a zeleniny

V úterý 31. května 2022 proběhla ve škole ochutnávka ovoce a zeleniny. Z projektu Ovoce do škol dorazila obrovská bedna plná všelijakých dobrot v podání nejen českého ovoce a zeleniny. Děti tak mohly ochutnat mango, pomelo, avokádo,  žlutý meloun, banány, kiwi, hroznové víno, borůvky, ananas jablko, hrušky a ze zeleniny to byl například špenát, ředkev vodní či paprika. Pro některé děti to byla možnost ochutnat exotické ovoce, které u nás neroste.

Ochutnávka se všem líbila a každý jazýček si přišel na své.

 Mgr. Anna Kratochvílová

  

 

Poznáváme okolní obce

Za poznáváním okolních obcí se vypravili žáci 4. a 5.  ročníku.  Obecním autem vyjeli ve čtvrtek 26. května 2022 do Chuchelné.

Nejdříve navštívili Muzeum , kde je stálá expozice II. světové války a kapli sv. Kříže s restaurovanými sarkofágy. Dále zamířili do společnosti PF Plasty , která disponuje moderní nástrojárnou, vybavenou nejmodernějšími CNC stroji, s vlastním konstrukčním a technologickým oddělením, využívajícím pokrokové technologie, 3D tiskárnu a 3D scanner. V současné době se zde vyrábí především díly pro automobilový průmysl. Další zastavení bylo v rehabilitačním ústavu, který je detašovaným pracovištěm rehabilitačního ústavu v Hrabyni a má více než padesátiletou tradici.

V parku u návesního rybníka ve středu obce si žáci zasportovali. S novými poznatky, které si pozorně zapisovali, se vraceli zpět do Hněvošic.

                                                                                Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 Na návštěvě v ZŠ Kobeřicích

V pátek 27.5.2022 navštívili žáci 5.ročníku své budoucí kamarády v ZŠ v  Kobeřicích.

Tato návštěva byla trochu netradiční. Zástupce ředitele pan Mgr. Leonard Stříbný  provedl všechny školou a seznámil se vším důležitým. Po prohlídce se všichni přesunuli do Obecního domu, kde v 9:30 hod. začala generálka na ŠKOLNÍ AKADEMII. Páťáci tak měli možnost vidět své kamarády netradičně.

Program se všem moc líbil. Další setkání bude 22.6.2022 v Hněvošicích.

                                                    Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canisterapie  

Ve čtvrtek 19. května 2022 do školy přišla zvláštní návštěva a tou byly dvě fenky v doprovodu se svou majitelkou a cvičitelkou psů Libuší Hornovou. Paní Hornová děti seznámila s canisterapií a vyprávěla, jak náročné je vycvičit nejen asistenčního psa. Dále se ptala dětí, zda vědí, jak se mají k psům chovat a co je potřeba k jejich péči. Děti dále mohly pokládat různé otázky k chovu a výcviku psů. Nakonec si děti mohly fenky pohladit, podrbat a různě se s nimi pomazlit.

Mgr. Anna Kratochvílová 

 

 

Divadelní představení Popelka

V pátek 13. května 2022 se nejmenší žáčci 1. ročníku vydali do Slezského divadla na muzikálovou pohádku Popelka. Kdy herci ztvárnili klasický pohádkový příběh o chudé Popelce, zlé maceše a nevlastních sestrách v moderní muzikálové verzi.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

Příběh peněz

Pro žáky 4. a 5. ročníku byl v pondělí 2. května 2022 připraven program na podporu finanční gramotnosti s názvem Příběh peněz.

Pod vedením lektora Mgr. Jana Kumstáta se žáci formou her s historickou tématikou a následnou reflexí seznámili s pojmy z finančního světa jako např. hodnota, cena, směna, poptávka, cena, směna, poptávka, nabídka, nedostatek, přebytek, monopol, fairt rade.

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Vystoupení ke dni matek

V neděli 1. května 2022 proběhli obecní oslavy ke dni matek. Naší žáci si pro své maminky, babičky a tety připravili krátký program.

Nejdříve vystoupily nejmenší děti ze školy a pak následovali žáci 1. až 3. ročníku, kteří společně zazpívali dvě písně Máminy oči a Maminčin perník. Žáci 1. ročníku měli ještě připraveny básně o mamince. Následně vystoupil 4. a 5. ročník s básněmi a tancem Jerusalema challange a jako poslední vystoupila Hněvošická schola.

Po vystoupení děti předali maminkám malé přáníčko. Všem přítomným se vystoupení líbilo a vznikla další hezká vzpomínka na příjemně strávené nedělní odpoledne.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Návštěva planetária

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 měli všichni žáci školy mimořádný den. Jeli do Planetária.

Nejdříve navštívili Experimentárium, které bylo tvořeno interaktivními exponáty ve všech patrech budovy. Děti se mohly věnovat hravému poznávání přírodních jevů a zákonitostí. Druhá část programu měla název Kouzelný globus. Příběh vyprávěl o pohybech Země, střídání ročních období, dne a noci, sklonu zemské osy, střídání ročních období a vlivu těchto změn na rostliny a zvířata.

Žáci 4. a 5. ročníku si výukou v Planetariu učivo o Zemi zopakovali, pro menší děti byl Kouzelný globus motivací pro nové učivo.

Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Putování opavskými parky a divadelní představení Královna Koloběžka První 

V pondělí 25. dubna 2022 čekalo žáky 4. a 5. ročníku další putování opavskými parky. Tentokrát to byly Dvořákovy sady, které se rozprostírají mezi Matiční a Čapkovou ulicí. Meteorologická skříňka (Wetterhäuschen), která se zde nachází od roku 1913, je pozoruhodným dokladem úsilí dobové společnosti zaznamenávat aktuální informace o počasí.

Po krátkém zastavení u sochy Petra Bezruče a seznámení s knihou Slezské písně jsme pokračovali do Slezského divadla na známou Werichovu pohádku Královna Koloběžka První.

Vypráví příběh o rybářově dceři Zdeničce, která svou chytrostí a důvtipem nejen bravurně vyřeší královy hádanky a poradí si se všemi jeho úkoly, ale především si získá jeho srdce a stane se jeho ženou. Nakonec i král uzná, že je Zdenička mnohem moudřejší než on, vzdá se trůnu a přenechá jí veškerou vládu nad královstvím, protože ví, že země bude v dobrých rukou. Motiv pohádky byl využit ve výtvarné výchově.

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Divadelní představení Královna Koloběžka První 

V pondělí 25. dubna 2022 žáky 1. až 3. ročníku čekalo divadelní představení Královna Koloběžka První. Před samotným představením žáci navštívili knihovnu Petra Bezruče, kde si prohlédli dospělé oddělení, ale hlavně dětské oddělení. Po prohlídce knihovny se žáci vydali k divadlu. Divadelní představení dětem ukázalo, že s moudrostí nejdál dojdeš.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Zápis do 1. ročníku 

Dne 5. dubna 2022 proběh zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023. Zápisu se zúčastnilo celkem 9 dětí a 2 byli pro nemoc omluveni.

Zápis proběh ve třídě 1. ročníku, která byla upravena na jednotlivá stanoviště označené loutkou s pohádkovou bytostí. Děti u jednotlivých loutek plnily různé úkoly, aby předvedly, že jsou připravené jít do školy. Poslední paměťový úkol plnili děti společně s rodiči, aby si vyzkoušeli, jak jim  půjde spolupráce při domácích úkolech.

Při čekání na rodiče i děti čekalo menší občerstvení a nějaká zábava na ukrácení dlouhé chvíle. Během celého odpoledne panovala příjemná rodinná atmosféra.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Noc nad knihou

  Mimořádné dva dny prožili žáci 4. a 5. ročníku 1. a 2. dubna 2022, protože spali ve škole. Tématem akce Noc nad knihou byla literatura naučná v oblasti umění, výtvarné práce, hudby. Nechybělo ani hobby a recepty.

Žáci se rozdělili na dva týmy, ve kterých po dobu dvoudenní akce pracovali. Po prohlídce výstavky odborné literatury následovala tvořivá dílna s velikonočním zaměřením. Po představení receptů zpestřilo program stolování. Oblíbená pizza všechny dostatečně posilnila. Discoshow, hry a soutěže uvedly 2. část programu prvního dne. Noc při svíčkách, beseda na téma Moje nejmilejší kniha v období tří let, noční hry a povídání první den ukončily. 

Po ranní rozcvičce, hygieně a úklidu po spaní se všichni těšili na snídani. Ellenka totiž udělala výborné palačinky. Program pokračoval dramatizací pohádky, tancem pro radost a hrou na reportéry. Spaní ve škole bylo pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Návštěva Obecní knihovny v Kobeřicích 

V březen je měsíc knihy, proto se žáci 2. a 3. ročníku vydali v pondělí 21. března 2022 na návštěvu do Kobeřic. Zde navštívili  knihovnu, kde na ně čekal pestrý program pod vedením paní knihovnice Dorky Lecianové. Dozvěděli se, proč vznikly knihy, něco málo o historii knihtisku, zkoušeli si zařazovat knihy zpět do regálu a nakonec je čekalo samostatné prohlížení knih.

Návštěva se vydařila a děti si odnášeli nejen nové informace, ale také nápady na nové knihy.

Třídní učitelka Mgr. Anna Kratochvílová 

 

 

Divadelní představení Noc na Karlštejně

Ve středu 23. 3. 2022 jeli žáci 4. a 5. ročníku do Opavy. Cílem návštěvy byla procházka opavskými parky a muzikál Noc na Karlštejně.

Poznávání začalo v sadech U Muzea , které obklopují výstavní budovu Slezského zemského muzea. Pokračovali jsme do  Smetanových sadů, které obepínají kostel sv. Jana. Od roku 1927 zde stojí busta Bedřicha Smetany vytvořena sochařem Otakarem Španielem. Pokračovali jsme do  Křížkovského sadů, které se táhnou až k Ptačímu vrchu a volně přecházejí v Sady svobody. Výrazným prvkem Sadů svobody je od roku 1958 stojící fontána s alegorií osvobozeného města. V 10:00 hod. nás čekal ve Slezském divadle muzikál Noc na Karlštejně, který svými písněmi Lásko má, já stůňu, Asi do věží, Hola hoj a dalšími děti velice zaujal.

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

      

Plavání leden - březen 2022

Jako každoročně se žáci 1. až 5. ročníku zúčastnili plaveckého výcviku. Plavecký výcvik probíhal od 6. ledna až do 17. března v areálu aquaparku Kravaře pod vedením plavecké školy Šupinka. Malí žáčci se učili základy plavání a ti starší procvičovali své plavecké dovednosti a učili se nové styly plavání. Doufejme, že žáci budou plavat vždy jen ve vodě a ne v učivu.

 Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

"Hněvošická Superstár"

11. března 2022 proběhlo další kolo tradiční pěvecké soutěže Hněvošická superstrát. Děti měly za úkol připravit si píseň, kterou měly zazpívat před porotou. Žáci mohli zpívat sami nebo se spolužákem.

Letošní kolo bylo ozvláštněno čestným hostem, který zasedl do poroty. Tímto hostem byl muzikant a bývalý žák Vašek Khýr. Zazněly rozličné písně a nakonec  v nervy drásajícím souboji zpěváků zvítězila Rozálie Nohálová. Všechny děti byly za svůj výkon odměněny.

Vítězce gratulujeme a poraženým přejeme mnoho úspěchů v dalším ročníků soutěže.

 Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Okrskové kolo recitační soutěže

 Okrskového kola recitační soutěže, které se uskutečnilo v pátek 4. března 2022v Loutkovém divadle v Opavě , se zúčastnili: 0. kategorie - Antonín Nohál

                                             I. kategorie - Alexandr Slováček

                                             II. kategorie - Ellen Grancerová

 Soutěžící se sice do dalšího kola neprobojovali, ale přesto je moc chválíme.

 Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Jednodenní výjezd do Tošovic

 Stalo se již tradicí, že na konci prvního pololetí školního roku vyjíždíme za sněhem. Tentokrát  to bylo ve čtvrtek 3. února 2022. Některé děti sice onemocněly nebo měly karanténu, ale přesto jeden autobus s dětmi a jejich rodiči vyjel. Někteří upřednostnili dopravu vlastní.

Za mimořádně příznivého počasí si všichni výborně zalyžovali, zabobovali a zajezdili na snowtubingu, který dětem uhradil Klub rodičů, za což moc děkujeme.

Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Výuka v OKPB  v Opavě a interaktivní výstava Malý princ

Výuku  českého jazyka zaměřenou na téma POHÁDKA-POVĚST-BAJKA měli žáci 4. a 5. ročníku v pondělí 7. února 2022  přímo v knihovně. Paní knihovnice připravila ukázky uvedených  literárních útvarů, z některých jednotlivé úseky přečetla.

Ve druhé části výuky si žáci  knihovnu prošli, vybrali si knihu, která je zaujala a připravili pro ostatní malé seznámení.

Další část našeho programu byla v Obecním domě v Opavě.

Navštívili jsme interaktivní výstavu Malý princ, která představovala originální zpracování knihy Malý princ od Elišky Podzimkové. V krátkém videu se děti seznámily s autorkou a s průběhem tvorby ilustrací. Fotografie a videa vznikla v krásné přírodě na Islandu. Protože výstava byla interaktivní, bylo možné přes aplikaci Artivive dát obrázky do pohybu  i se zvukovým doprovodem.

Žáci také dostali pracovní list, který přímo na výstavě vypracovali.    

Výstava byla mimořádná, pro všechny velice zajímavá a poučná.

                                                                                                                                                                                                                     Třídní učitelka Vlasta Ohnheiserová

  

 

Logohrátky se Slávkem Bourou

V úterý 1. února 2022 proběhl program zaměřený na zábavné hrátky s jazykem.

Pan Boura zábavnou a neotřelou formou prováděl žáky 1. až 5. ročníku logopedickými aktivitami (jazyková a mimická rozcvička), seznamoval je s úskalím výslovnosti některých hlásek a dodával rady ohledně správného mluvního projevu. K tomu mu pomáhali různé řečnické a artikulační cvičení, učil žáky správně pracovat s dechem a hodnotit řečový projev ostatních.

Žáci si tento program velice užili a zároveň si odnesli i nějaké to poučení pro svůj řečový projev.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Školní kolo recitační soutěže

 Školní kolo recitační soutěže proběhlo v pondělí 31. ledna 2022.

Zúčastnilo se ho 17 žáků:  0. kategorie - 4 žáci

                                            I. kategorie - 9 žáků

                                           II. kategorie - 4  žáci

 Porota byla tříčlenná: herečka Ludmila Štědrá, vychovatelka ŠD Jana Zechová a ředitel školy Mgr. Radek Mazgaj.

 Do okrskového kola postoupili: 0. kategorie - Antonín Nohál

                                                    I. kategorie - Alexandr Slováček, Sebastian Kotzia

                                                   II. kategorie  - Ellen Grancerová

Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

                                                                                              Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

Výukový program Malý mulař

Na pátek 3. prosince 2021 byl připraven pro žáky 1. - 5. ročníku výukový program Malý mulař, jehož lektorkou byla Mgr. Michaela Lokočová.

Prostřednictvím rozmanitých aktivit, použitím zajímavých předmětů, fotografií a pracovních listů se žáci seznámili s postupem výroby pálené cihly, s povoláním zedníka - mulaře, s různými typy staveb a jejich funkcí. Rovněž si mohli vyzkoušet nářadí, která zedník ke své práci potřebuje (vodováhu, svinovací metr, zednickou lžíci nebo naběračku, gumovou palici aj.).

Na závěr si sestavili dřevěný model kostela.

Náměty výukového programu Malý mulař byly využity i v dalších vyučovacích předmětech.

Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

 Preventivní program Šikana

 Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 byl uskutečněn pro žáky 4. a 5. ročníku dvouhodinový Preventivní program s názvem Šikana, jehož cílem byla prevence a snižování rizik vzniku patologických jevů.

     Využity byly různé hry, filmové ukázky a jejich rozbor.

     Reakce žáků a jejich příběhy byly většinou z mimoškolního života. Ukázalo se, jak důležitá je komunikace dítě - rodič.

      Z reakcí žáků na dotaz: „Jak tě dnešní Preventivní program obohatil?“

1. žák: „Jak se ovládat, když se naštvu. Nebít nikoho."

2. žák: „Byl poučný, dal mi dobré rady, jak se bránit proti šikaně."

3. žák: „Byl poučný a naučil mě, co mám dělat, kdybych něco takového zažil."

4. žák: „Jak je důležitá Linka bezpečí. Ale pozor i na možné zneužívání."

5. žák: „Bavilo mě to. Naučil jsem se, že nemám každého hned bít, když někdo bije mě."

     Vyučující ocenila také to, že žáci měli dvě hodiny slovenštiny a mohli si tak prakticky vyzkoušet slovenský jazyk.

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

Prototýpci - Batůžková výzva

V pátek 15. října 2021 zavítali do naší školy prototýpci.

Žáky 2. - 5. ročníku seznámili s vynálezy. Co vše se musí stát, než vynález vznikne. Jako konkrétní ukázku  si vybrali  video - Vznik žárovky.

Dále pokračovali praktickým tvořením. Zvolili si inovaci - Batoh. Důležité bylo si uvědomit: 

- tvořím pro někoho

- znát jeho potřeby

      - otázky pro uživatele

      - vytvořit si myšlenkovou mapu uživatele  

Na začátku vlastního tvoření byla menší nejistota, která se během chvilky proměnila ve vlastní kreativitu. Děti prakticky poznávaly, že nejsme všichni stejní, musíme umět naslouchat a tvoříme pro potřeby druhého. 

Porovnání výsledků bylo zajímavé. Všichni si uvědomili, co potřebovali ke spokojenosti druhého.

      Prototýpkům děkujeme.                     

                                                              Mgr. Vlasta Ohnheiserová

   

 

Otevírání naučné stezky Hněvošický háj 

V pátek 8. října se žáci zúčastnili slavnostního otevření naučné stezky: Hněvošický háj. Tato stezka má celkem 7 zastavení, které mapují vývoj Hněvošic od počátku doby kamenné až po dnešní dobu. Tuto stezku pomohli zrealizovat Radim Lokoč a Adrian Czernik. Slavnostního otevření se zúčastnil i senátor pan Herbert Pavera. Děti tak mohly jako první projít touto naučnou stezkou a pozvat na tuto novou procházku i své rodiče.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

Projektový den ve Slezském zemském muzeu v Opavě

 Projektový den s žáky 4. a 5. ročníku se uskutečnil v úterý 5.10.2021.

Cílem bylo: - Představení SZM

                 - Seznámení s dějinami a přírodou Slezska

                 - Historické slohy (románský, gotický, renesanční a baroko)

                 - Jiné zajímavosti

     Odborníkem z praxe byla muzejní  lektorka Nikol Vavrlová, která žáky celým programem provázela. Název komentované prohlídky byl  ENCYKLOPEDIE SLEZSKA.

     Hlavní myšlenkou bylo  tematickým způsobem přiblížit žákům české Slezsko od pravěku až po současnost.

     Základem expozice byla více než dvacítka hesel řazených abecedně, což mělo  připomínat živé listování v encyklopedii.  Představena byla kultura, historie, příroda a celé prostředí na konkrétních artefaktech.

     Putování historií začínalo u ARCHITEKTURY, ČASU, vedlo k vzniku MĚST, OBCHODU, seznámení s OSOBNOSTMI Slezska, založením NEMOCNICE. HUDBA, VARHANY a LIDOVÉ KROJE SLEZSKA naše putování uzavřely.

      Po celý průběh komentované prohlídky si žáci vše důkladně zapisovali, vznášeli dotazy, diskutovali o jednotlivých zajímavostech, komentované doplňovali vlastními úvahami.

 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 slezské zemské muzeum 2021/2022 slezské zemské muzeum 2021/2022

 

 Školní rok 2020-2021

 

Ze Světa techniky

  V rámci projektového dne mimo školu vyjeli žáci 1. - 5. ročníku na exkurzi do Světa techniky v Ostravě - Vítkovicích.

Prvňáčkům a druháčkům se nejvíce líbilo v sekci Vesmír a Živočichové.

Divadlo vědy a všechna praktická cvičení jako např. Koloběh vody v přírodě, Tančící kostra, Zestárnutí během chvilky aj. zaujalo žáky 3. a 4. ročníku.

Páťákům nabídla návštěva expozic i programu v laboratoři možnosti ověřit si již známé vědomosti a získat názorné příklady pro další učivo.

Tato akce, která se uskutečnila 29.září 2020, byla velkým přínosem pro další vzdělávání.

                                                                                    Mgr. Vlasta Ohnheiserová

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Dolni_Vitkovice/

 

Čtení v kronikách

Hodina prvouky a vlastivědy byla ve středu 16. září 2020 pro žáky 3. a 4. ročníku mimořádná.  Vypravili se na obecní úřad za poznáváním minulosti obce Hněvošice .

Zprávy a zajímavosti o dějích dávno minulých zjišťovali v kronikách.

Při zpáteční cestě sledovali a pojmenovávali stavební památky, které v kronikách viděli .      

                                                  Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová    

 https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Obecni_urad_-_kroniky/

 

 Školní rok 2019-2020

 

Školní kolo recitační soutěže

 Školní kolo recitační soutěže proběhlo ve středu 29. ledna 2020.

Zúčastnilo se ho 28 žáků:  0. kategorie  -  5  žáků

                                           I. kategorie  - 16 žáků

                                          II. kategorie  -  7  žáků

 Do okrskového kola postoupili : 0. kategorie  -  0 žáků  

                                                       I. kategorie  -  Ellen Grancerová

                                                       II. kategorie  -  Emily Šarjaková

                                                                               -  Augusta Stříbná

      Vedoucí soutěže:  Mgr. Vlasta Ohnheiser

 

Okrskové kolo recitační soutěže

 

  V pátek 28.února 2020 se tři žákyně z naší školy zúčastnily okrskového kola recitační soutěže v Opavě.

      Z I. kategorie to byla Ellen Grancerová, za II. kategorii Emily Šarjaková a Augusta Stříbná.

Postup do okresního kola sice děvčata neobhájila, ale naši školu vzorně reprezentovala.

Všechny recitátorky obdržely účastnický list. Blahopřejeme.

                                                                    Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Jednodenní výjezd do Tošovic

 

     První pololetí školního roku ukončují žáci 1. - 5. ročníku v Hněvošicích společně se svými rodiči  sportovně.

     Letos vyjeli ve čtvrtek 30. ledna 2020 do Tošovic, kde si alespoň trochu užili sněhu.

Většina dětí lyžovala, někteří bobovali a sáňkovali.

     V době od 10,30 hod. do 11,30 hod. si všichni užili snowtubingu, který uhradil KRPŠ.

     Příjemně unaveni, šťastni a spokojeni se všichni ve večerních hodinách vrátili  domů.

                                Vedoucí výjezdu : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Science show

 

     V únoru 2020 navštívilo naši školu Úžasné Divadlo Fyziky /UdiF/, což je skupina lidí, kteří se rozhodli bavit diváky fyzikou.

     Cílem  jejich science show bylo naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě pozorovaný jev vysvětlit.

     Všechny pokusy byly názorně a vizuálně atraktivní a vzbudily v dětech velké nadšení.

                                                       Mgr. Vlasta Ohnheiserová

„Hněvošická superstar“

Na počátku února se v naší škole konala tradiční pěvecká soutěž HNĚVOŠICKÁ superstar. Stejně jako v televizním pořadu se žáci ucházeli o body poroty, kterou letos tvořil pedagogický sbor a ředitelka z řad žáků Ellen Granzerová. Vystupovali všichni žáci školy. Porota vyslechla velmi pěkná sólová i skupinová čísla. Letošní SUPERSTAR se nakonec stal David Stříbný s písní Srdce nehasnou. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je být vystupujícím zpěvákem a za svou snahu byli odměněni. Užili jsme si velmi příjemné, prozpívané dopoledne.

Mgr. Jana Havlíčková

 

Příběh peněz

Dne 23.2.2020 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili celodenního projektu z matematiky s názvem PŘÍBĚH PENĚZ. Lektorem byl pan Jan Kumštát a program byl dotován MOS Hlučínsko.

Cílem bylo pochopit vznik peněz jako důležité komodity v lidské společnosti. Děti se formou  aktivní  hry dozvěděly,  jak pravděpodobně vznikla potřebanpeněz jako platidla, na různých úrovních se pokoušely zajistit si „živobytí, řemeslnou výrobu, svými dovednostmi usilovat nejen o přežití, ale i o případný zisk.

Děti se rychle zapojily a obchodování je velmi zaujalo. Nakonec poznatky a prožitky zpracovaly i výtvarně ilustrační kresbou a  vyprávěním.

Mgr. Jana Havlíčková

 

Den otevřených dveří u hasičů

     V pátek 13. září 2019 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili akce s názvem Den otevřených dveří, kterou pořádala centrální požární stanice v Opavě.

     Dětem byla předvedena při statických a dynamických ukázkách hasičská technika - hašení požáru hořlavých kapalin, záchrana osob z výšky, vyprošťování osob z havarovaného vozidla, mobilní siréna – varování a informování obyvatelstva a ukázka první pomoci.

     Celá akce byla velice zajímavá a přispěla k doplnění učiva prvouky.

                                                                                                                                                                              Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_u_hasicu/

 

 

 

Exkurze žáků 2. a 5. ročníku

     Poslední červnový týden zahájili žáci 2. a 5. ročníku exkurzemi. 

V pondělí 24. června jeli do Opavy, kde nejdříve zavítali do salonu Iva. Je to rodinný podnik, který zahrnuje kadeřnictví, kosmetiku a pedikúru.

     Po krátké svačině pokračovali do H&b tisku. Tato firma vyrábí vizitky, obálky, dopisní papíry, drobné hospodářské tiskopisy a je schopna  uspokojit zákazníky téměř s jakýmkoliv požadavkem, od výroby razítek až po zhotovení knihy. Jednu takovou rychlou knihu si také žáci vyrobili.

     Příjemným zakončením dopoledne a zároveň ochlazením byla zmrzlina na Dolním náměstí.

 

                                                                 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová 

                                                            

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Exkurze_v_H_B_Tisku

 

 

 Školní rok 2018-2019

 

Památník II. světové války v Hrabyni

  Žáci 2. a 5. ročníku navštívili ve středu 29. května 2019 Národní památník II. světové války,

který se nachází v obci Hrabyně. Tato obec patřila k  obcím nejvíce postiženým boji II. světové války.

     Pod odborným vedením prošli expozici s názvem Doba zmaru a naděje, která je umístěná v hlavním objektu památníku. V chronologickém sledu připomíná nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, včetně příběhů z civilních životů obyvatel. Expozice je doplněna multimediálními prvky, které zprostředkovávají pohled na dobové fotografie a dokumenty, filmové dokumenty aj. 

     V  závěru první části prohlídky si žáci vypracováním pracovního listu vyzkoušeli, jak pozorně celou komentovanou prohlídku sledovali. 

   Výuka pokračovala v  menší výstavní  budově . Zábavnou formou ve skupinách  řešili kvízové otázky, luštili křížovky, sestavovali časové osy, skládali puzzle aj.   

     Obecní úřad a poutní kostel Panny Marie byly poslední dvě zastávky návštěvy obce Hrabyně.  

                                                       Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Nadrodni_pamatnik_2._svetove_valky_v_Hrabyni

                           

Posezení s rodiči

 

     V pátek 21. června 2019 se žáci 2. a 5. ročníku společně se svými rodiči rozloučili se školním rokem 2018/2019. 

     Hrou na klavír všechny příjemně naladila žákyně 2. ročníku Ellen Grancerová. 

Dalším bodem programu byla pohádka O šesti ošklivých princeznách, kterou sehrály děti z dramatického kroužku.

     Na závěr první části programu předala vedoucí kroužku Mgr. Vlasta Ohnheiserová hrajícím pochvalné listy. Rovněž poděkovala všem rodičům za spolupráci v průběhu školního roku a každému předala pamětní list.

     S poděkováním své třídní učitelce přišli také žáci 5. ročníku.

     Další část programu pokračovala na školní zahradě, kde se děti předvedly    s pásmem básní, písní , tanečků a vtipných scének.

     Po náročném programu následovalo opékání a volná zábava. Nechyběla vybíjená s rodiči.

     S přáním krásných prázdnin bylo setkání ukončeno.

                                                                                 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová  

   

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/posezeni_s_rodici_2019      

     

   

Žáci 5. ročníku v ZŠ v Kobeřicích

 

     Žáci 5. ročníku jeli v pátek 7. června 2019 navštívit své budoucí spolužáky 

do ZŠ v Kobeřicích.

     Přivítali je žáci 5.A a 5.B se svými třídními učiteli. První část byla zaměřena

na závodivé hry v tělocvičně. Po přestávce následovaly různé druhy vybíjené,

které se všem moc líbily.

     Mezi sportovními činnostmi měli žáci možnost se pobavit a blíže se poznat.

     V poslední části programu se žáci z Hněvošic rozdělili do tříd, do kterých

po prázdninách nastoupí.

     Společným fotem a poděkováním za pozvání se žáci z Hněvošic rozloučili

s kamarády a vydali se na zpáteční cestu .

                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

  

 

 https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/zaci_5._rocniku_v_ZS_v_Kobericich_2019

 

Beseda o Africe

 

     Ve středu 22. května 2019 zavítala do naší školy PaedDr. Bronislava Gill. V besedě s názvem Jeden den ve škole nahlédla s dětmi do několika škol ve východní Africe. V jedné z nich zůstala      a blíže dětem přiblížila , jaké podmínky ke vzdělávání mají děti v Tanzánii a jaké u nás.

     V průběhu  besedy paní PaedDr. Gill seznámila žáky se svahilštinou -  jazykem, kterým se mluví v Tanzánii. Všichni se naučili svahilsky počítat do deseti, pozdravit , zahráli si hru a zazpívali píseň.

     Na závěr besedy si všichni žáci vyzzkoušeli oblečení, které se nosí v Tanzánii.

                                            Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová 

 

 https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Prednaska_o_Africe

 

                           

Třídní výlet žáku 5. ročník Brno

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tridni_vylet_zaku_5._rocnik_Brno

 

Exkurze ve Vlaštovičkách

 

     Ve čtvrtek4. dubna 2019 vycestovali žáci 2.a 5. ročníku do Vlaštoviček, kde navštívili 

Chráněné bydlení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené  a Chráněnou dílnu, která v roce 2006 na zařízení Domu navázala.

     Vedoucí paní Bc Zuzana Janků Dis provedla žáky celým zařízením, ukázala jim různorodé pomůcky pro nevidomé a seznámila je také s různými činnostmi Domu.  Žáci měli možnost si všechny pomůcky vyzkoušet a pracovat s nimi. Prožitky byly velice silné.

     V Chráněných dílnách byli žáci seznámeni s výrobky, které tu lidé nevidomí, zrakově a duševně postiženi vyrábějí. 

     V závěru exkurze měli všichni možnost si některé výrobky zakoupit.

                                                Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

          

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vlastovicky_2019

 

Poskytování první pomoci

 

     Tématický celek Lidské tělo zakončili žáci 2. a 5. ročníku ve čtvrtek 28. února 2019

pod odborným vedením zdravotní sestry paní Radky Babákové. 

     Beseda s praktickými ukázkami byla zaměřena především na poskytování první pomoci.

Žáci byli rovněž informováni o laické resuscitaci, aplikaci záchrance a krevním tlaku.

Ve dvojicích si vzájemně měření tlaku vyzkoušeli.

     Velmi důležitou informací byla APLIKACE ZÁCHRANKA, která pomůže s rychlým

přivoláním pomoci v různých místech. 

     Za ochotu a praktické ukázky poskytování první pomoci žáci paní Babákové poděkovali.

                                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová     

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Poskytovani_prvni_pomoci_new 

 

Noc nad knihou

 

     Akce Noc nad knihou je velice zajímavá, poučná a především zábavná . Ta letošní

se konala ve dnech 5. a 6. dubna 2019. Program byl následujicí:

 

      Pátek 5. 4. 2019 

 

                  16,00 hod. - Zahájení

                  16,05 hod. - beseda s herečkou SD v Opavě paní Ludmilou Štědrou

                  17,45 hod. - Vernisáž výstavy  

                                       Kniha mého školkového a současného období

                   18,30 hod.- Večeře

                   19,00 hod.- Hudba a tanec                  

                   20,30 hod.- Discoshow – hry, soutěže

                   21,30 hod.- Večerní hygiena

                   22,00 hod.- Noc při svíčkách – vypravování / příběhy skutečné, vymyšlené, hobby/

                   23,00 hod.- Příprava na spaní

                   24,00 hod.- Večerka

 

      Sobota 6.4.2019

 

                    6,30 hod. - Budíček

                    6,40 hod. - Rozcvička

                    7,00 hod. - Ranní hygiena

                    7,30 hod. - Snídaně

                    8,15 hod. - Úklid

                    8,45 hod. - Hra na reportéry

                    9,45 hod. - Tanec

                  10,15 hod. - Krátké reportáže

                  11,00 hod.-  Ukončení , rozloučení

 

     Příjemně unaveni, ale s novými poznatky a zážitky se vrátili žáci v sobotu domů.

                                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Noc_nad_knihou 

 

 

 

Malé Hoštice

 

     V úterý 9. dubna  2019 jeli žáci 2. a 5. ročníku do Malých Hoštic. Nejdříve zavítali

do základní školy, kde je paní učitelka Mgr. Sabina Šreková provedla .

      Po prohlídce školy zůstali žáci ve 4. ročníku. Měli připravený pracovní list,  jehož otázky byly zaměřeny na poznávání obce. Kladli svým kamarádům otázky a zapisovali si jejich odpovědi.

Tímto způsobem poznali vesnici.

     Další úkoly plnili žáci na dopravním hřišti. Pod odborným vedením napsali páťáci dopravní testy  a při správných odpovědích získali průkaz cyklisty. Následovala jízda na dopravním hřišti.

     Při zpáteční cestě si všichni v Opavě na dětském hřišti zasportovali a ve 12: 35 hod. se opět

vrátili do Hněvošic.

                                                              Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

   

  https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Male_Hostice

 

Návštěva Chuchelné

 

     Vojenskou expozici Muzea Chuchelná, která je výsledkem několikaleté práce nadšenců 

z řad historicko-vlastivědného sdružení, měli možnost zhlédnout žáci 2. a 5. ročníku

ve čtvrtek 25. dubna 2019.  

     Cílem komentované prohlídky bylo přiblížit žákům historické skutečnosti válečných 

konfliktů, které se zde v minulosti udály a které ovlivňovaly osudy lidí.

     Druhé významné místo, které žáci navštívili, byl rehabilitační ústav, který je historicky 

druhý nejstarší rehabilitační ústav bývalého Československa. 

     Průvodkyní celým zařízením byla MuDr. Gabriela Kalvarová. Přiblížila dětem historii 

rehabilitačního ústavu, provedla jednotlivými částmi budovy a ukázala zámecký park, kde 

se nachází řada vzácných více jak stoletých stromů jako ginkgo biloba, liliovník tulipánokvětý, jedlovec kanadský aj.

     Návštěva obce Chuchelná byla pro všechny velice zajímavá a poučná. Pro některé bylo

velkým zážitkem také cestování vlakem.

                                                                 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Chuchelna_2019 

 

Čarodějnice

      Pálení čarodějnic neboli filipojakubskou noc si žáci 2. a 5. ročníku připomněli 30. dubna 2019 nejenom vyhledáváním a čtením textů z encyklopedií , ale především vlastní výrobou čarodějnic, při které využili různých odpadních materiálů. 

     Součástí ukázky vytvořených čarodějnic byla i malá módní přehlídka.     

 

                                                  Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/carodejnice

 

Preventivní program

 

V pondělí 23.3.2019 navštívily naší školu odborné pracovnice z Centra inkluze Opava, které  během komunitního kruhu pracovaly s žáky na mezilidských vztazích a vytváření pozitivní atmosféry a spolupráce ve třídě. Bylo to první setkání z řadydalších, která budou následovat. Tento program je zaměřen na prevenci vzniku socio-patologických jevů ve škole.

 

 

 „Hněvošická Superstar 2019“  

    V pátek  8.3. 2019 se konala na naší škole pěvecká soutěž „Hněvošická SUPERSTAR“.  Letos proběhl již 10. ročník. Zpíváme si pro radost, proto se soutěží s libovolnými písněmi, sólo, v duetech či skupinách, s hudebním či tanečním doprovodem. Soutěže se opět  zúčastnili  všichni žáci školy. V odborné porota  zasedla v tomto složení: pan ředitel Mazgaj, paní učitelky Ohnheiserová a Havlíčková, paní kuchařka Stříbná a zástupce dětí „ředitel“ Štěpán Daněk. Porota měla velmi těžký úkol, protože výkony soutěžících byly skvělé. Nakonec se na prvním místě umístilo duo Sofie Heimová a Lucie Strzibná. Nakonec jsme si zazpívali všichni společně, sladce se odměnili a už se těšíme na další ročník.

 

 

 

Řemesla

 

     Žáci a pedagogičtí pracovníci se dne 4. března 2019 zúčastnili aktivity implementace MAP v rámci projektu, Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II s názvem „Polytechnickéčinnosti pro žáky I. stupně ZŠ.“Tato akce se konala v KD ve Služovicích. Hravou formou si žáci vyzkoušeli práci pokrývače, kominíka, hasiče. Své znalosti prokazovali v třídění odpadového materiálu.Nechyběla ani tělesná zdatnost při práci kominíka nebo manuální zručnost při přibíjení hřebíků nebo vrtání. Získali rovněž informace o dodržování bezpečnosti při práci.

 Děkujeme  všem pořadatelům, kteří jednotlivé aktivity pro děti připravili a paní ředitelce

Mgr. Bc. Haně Častulíkové za pozvání .

 

Beseda v OKPB  

  V pátek 1.března 2019 vyjeli žáci 1., 3. a 4. ročníku do Opavy. Jejich cílem byla návštěva pobočky OKPB v Kateřinkách. V knihovně nebyli poprvé, a proto se moc těšili. Po prohlídce knihovny je paní knihovnice seznámila s velmi pěknou knihou spisovatelky Petry Braunové „Nejhorší den třeťáka  Filipa L.“ Kniha byla velmi napínavá a poučná. A skupinová práce s textem děti moc bavila. Poté jim paní knihovnice ukázala knižní kuriozity jejich pobočky (nejmenší, nejstarší, nejdelší knihu…). Na závěr měly děti dostatek času na důkladné prozkoumání knižních titulů v regálech a směly si zapůjčit každý 2 knihy do školy nebo domů. Návštěva knihovny se všem moc líbila.  

 

Poskytování první pomoci

 

Tématický celek Lidské tělo zakončili žáci 2. a 5. ročníku ve čtvrtek 28. února 2019

pod odborným vedením zdravotní sestry paní Radky Babákové. Beseda s praktickými ukázkami byla zaměřena především na poskytování první pomoci.Žáci byli rovněž informováni o laické resuscitaci, aplikaci záchrance a krevním tlaku.Ve dvojicích si vzájemně měření tlaku vyzkoušeli.Velmi důležitou informací byla APLIKACE ZÁCHRANKA, která pomůže s rychlýmpřivoláním pomoci v různých místech. 

Za ochotu a praktické ukázky poskytování první pomoci žáci paní Babákové poděkovali.

 

Florbal v Kobeřicích

V pátek 8.2.2019 proběhlo přátelské utkání ve florbalu se stejně starými florbalisty z Kobeřic, kteří trénují také v rámci svého kroužku. O něco větší kobeřická tělocvična při hře 3+1 dala všem zabrat. Po třech třetinách, hraných na 12 minut, bylo konečné skóre 8:4 pro Hněvošické florbalisty odměnou za jejich výkon.

 

 

 

Divadelní představení Prodaná nevěsta

 

Na poslední divadelní představení školního roku 2018/2019 jeli žáci 2. a 5. ročníku

ve čtvrtek 7. února 2019. Hráli komickou operu Bedřicha Smetany Prodanou nevěstu.

Z tohoto představení měli žáci mnoho zážitků.  Hned při vstupu k šatnám byli přivítáni chlebem a solí. Nechyběly ani první hudební tóny a zpěv. Následovalo další občerstvení. Sezení v přízemí – lóže. Po prvním dějství měli všichni možnost vstoupit na jeviště, zatančit si, pobavit se s herci, vzít si perníčky a vyfotit se. Celé představení se všem moc líbilo. 

 

 

Jednodenní výjezd do Tošovic

    Poslední den 1. pololetí patří tradičně jednodennímu výjezdu na hory. Ten letošní se uskutečnil ve čtvrtek 31. ledna 2019. Na cestu do Tošovic vyjely dva autobusy s dětmi a jejich rodiči. Někteří upřednostnili dopravu vlastní. Počasí nám mimořádně přálo, takže si všichni výborně zalyžovali, zabobovali a zajezdili na snowtubingu, který dětem uhradil Klub rodičů. Den v Tošovicích se zkrátka vydařil.    

 

Recitační soutěž

 

 V den předávání pololetního vysvědčení 30. ledna 2019 proběhlo v naší škole  

školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

       0. kategorie – žáci 1. ročníku - 2

       I. kategorie – žáci 2. a 3. ročníku – 15 

      II. kategorie – žáci 4. a 5. ročníku – 14

 

     Do okrskového kola byli porotou vybráni z :

       I. kategorie - Ellen Grancerová – 2. ročník

                          - Emily Šarjaková  – 3. ročník

     II. kategorie  - Barbora Nováková – 5. ročník 

- Přemysl Müller – 5. ročník

      Do okresního kola se tito žáci neprobojovali, přesto jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                           

 

 

Hrajeme v Domově důchodců

Výchova dětí ke starším občanům prolíná nejenom vyučovacími předměty, ale je také

prováděna prakticky.V úterý 29. ledna 2019 jely děti z dramatického kroužku hrát své již sedmé vystoupení -pohádku Peklem s čertem. Tentokrát to bylo do Domova důchodců v Opavě – Vila Vančurova.Milé přivítání, opakující se potlesk pro účinkující a velké poděkování hercům i vedoucí

kroužku svědčilo o tom, že se vystoupení líbilo.Po představení  si ještě chvíli děti s babičkami a dědečky povídaly. Byli jsme osloveni k dalšímu vystoupení, na které se již všichni moc těší .

 

 

 

 

 

 

Třídní kolo recitační soutěže

 

     Třídní kolo recitační soutěže proběhlo u žáků 2. a 5. ročníku v pátek 25. ledna 2019.

Porota byla trojčlenná a tvořili ji žáci 5. ročníku, kteří hodnotili druháčky. Také druháci měli možnost vyzkoušet si roli porotců, když hodnotili výkony páťáků.Na  závěr každý porotce ústně zhodnotil jednotlivé soutěžící. Upozornil na chyby, vyzvedl klady.Třídní kolo bylo menší přípravou před kolem školním, které se uskutečnilo 30. ledna 2019.

 

 

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 24.ledna 2019 se naše škola otevřela i pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Chtěli jsme rodičům i dětem dát možnost nahlédnout do naší školy ještě dříve než přijdou k zápisu do 1.ročníku.  Předškoláky společně s paní učitelkou Petrou Václavíkovou a s rodiči nejprve provedl pan ředitel Mgr. Radek Mazgaj prostorami školy. Ukázal jim vybavení, odborné učebny, třídy, školní družinu, školní jídelnu. Rodiče měli možnost získat informace o provozu školy,  o ŠVP, o mimoškolních aktivitách, o kroužcích pořádaných školou, atd. 

Poté se návštěva zúčastnila výuky v obou třídách. Rodiče viděli, že výuka ve třídách se spojenými ročníky probíhá velmi aktivně, přináší dětem nejen vědomosti, ale i sociální vzdělávání. Předškolní děti byly v obou třídách zapojeny do činnosti právě probíhající ve výuce. Po odchodu rodičů si děti z MŠ vyzkoušely práci ve smíšené pracovní skupině a společně s žáky 1.,3. a 4. ročníku se zapojily do výtvarné dílny. Starší kamarádi jim pomohli s výrobou papírového medvěda. Spokojení předškoláci odcházeli před obědem zpět do MŠ. Doufáme, že spokojeni byli i rodiče, kteří se budou brzy rozhodovat o výběru školy pro svého prvňáčka.

 

 

 

Setkání se spolužáky z Kobeřic

 

     V úterý 22. ledna  2019  zavítali žáci z V.A a V.B z Kobeřic do ZŠ v Hněvošicích, 

aby se seznámili se svými budoucími spolužáky. V první části společně s třídními učiteli Mgr. Věrou Drobilíkovou a Mgr. Jiřím Lasákem zhlédli divadelní představení Peklem s čertem. 

Následovala prohlídka školy s prezentací naší obce. Ve třetí části setkání se žáci vzájemně představili, sdělili své zájmy a záliby. Čtvrtá část byla literárně-dramatická  a hudební. Všichni se rozdělili do skupin a dostali úkol. Připravit si v průběhu 15 minut takový program, kterým by pobavili ostatní. Na závěr  udělala paní školnice společné foto a spolužáci z Kobeřic se vydali zpět do školy. Setkání se všem moc líbilo a každý si už našel svého kamaráda.

 

Divadelní představení Rusalka

 

     Žáci 2. a 5. ročníku zhlédli v pondělí 14. ledna 2019 ve Slezském divadle v Opavě

operu Rusalka, která patří mezi nejlepší, nejhranější a nejoblíbenější české opery.

Přináší mnoho otázek o lidském životě, který je omezen v čase, o lidských citech 

a touze po absolutní pohádkové dokonalosti. Především  žáci 5. ročníku měli možnost srovnání divadelního představení s literární předlohou.

 

Návštěva žáků ze Služovic

Za kulturou přišli ve čtvrtek 10. ledna 2019 do naší školy žáci ze Služovic. Děti z dramatického kroužku jim zahrály pohádku Peklem s čertem. Vesele naladěni se přesunuli všichni do jídelny na svačinu a k menšímu popovídání, protože byli časově vázáni na autobus.

Setkání bylo zakončeno malou vzpomínkou na Vánoce a společnými písněmi.

Divadelní představení Babička drsňačka

V pátek 7. prosince 2018 jeli žáci 2. a 5. ročníku do Opavy na představení Babička drsňačka.První zastávku měli na Dolním náměstí, kde vložili do JEŽÍŠKOVY POŠTY své dopisy,které napsali v hodině slohu.Druhé zastavení bylo svačinové v OC Breda&Weinstein.

Hlavní náplní výjezdu však bylo představení ve Slezském divadle - činohra Babička drsňačka. 

Příběh o předsudcích a toleranci, o překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé loupeži.

Všechny děti si oblíbily hlavní postavu, jedenáctiletého Bena, který ani netuší, jaký měla

jeho babička dobrodružný život. Tento chlapec jim také ukázal, že by mladí lidé měli být

ke starým laskavější.Poslední zastavení bylo opět na Dolním náměstí. Všichni si prošli Vánoční trhy, zvláštní pozornost věnovali ručně vyrobeným suvenýrům. Sladkým trdelníkem a dětským punčem jsme ukončili návštěvu Opavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal

V posledním předvánočním týdnu poměřili žáci našeho florbalového kroužku své dovednosti a schopnosti se sportovci ze základní školy v Bohuslavicích. Emocemi nabité utkání se nám podařilo dovézt k vítězství. Děkuji dětem, rodičům i učitelům za podporu a obci Hněvošice za půjčení obecního auta.

f (1)
f (1) f (1)
f (2)
f (2) f (2)
f (3)
f (3) f (3)
f (4)
f (4) f (4)
f (5)
f (5) f (5)
f (6)
f (6) f (6)
f (7)
f (7) f (7)
 

Advent v naší obci

Advent jsme v naší obci zahájili v neděli, 2. prosince 2018, slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Celé této události  předcházelo vystoupení našich žáků ze školní družiny na vítání občánků na Obecním úřadě. Poté jsme se všichni sešli v Obecním sále, kde žáci dramatického kroužku pod vedením p.uč. Ohnheiserové zahráli pohádku Peklem s čertem. Za své výborné herecké výkony sklidili malí herci velký potlesk diváků.

Život v kutně

       Edukační program Život v kutně si prožili žáci 2. a 5. ročníku ve čtvrtek 29. listopadu 2018.

V Domě umění se seznámili s dějinami dominikánského kláštera. Zjišťovali, kde vlastně dominikáni vzali své jméno, co obnášel klášterní život, jak to v klášteře vypadalo a co se v něm

dělo.

     Trpělivou práci mnichů si vyzkoušeli ve scriptoriu při výrobě vlastní knižní záložky.

     Druhým velkým zážitkem byly vánoční trhy na Dolním náměstí. Žáci měli možnost vidět

tradiční Slezskou zabíjačku, betlém, poslat dopis Ježíškovi a zazvonit si Zvonkem štěstí.

                                      Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

 

Beseda s hněvošickou rodačkou

 

     Žáci 5. ročníku byli ve čtvrtek 22. listopadu 2018 na besedě s hněvošickou rodačkou

paní Annou Kremserovou .

     Beseda byla zaměřena na období 2. světové války a její průběh v obci Hněvošice.

Žáci měli možnost  porovnávat minulost a současnost obce, proměny způsobu života, bydlení

a předměty denní potřeby. Rovněž se seznámili, kde byla dříve škola a jak se vyučovalo.

     Na květen pozvali žáci paní Kremserovou do školy, kde budou  průvodci školy  současné .

                                             Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová          

     

    Dne 21.11.2018 přijali pozvání do základní školy  naši malí kamarádi z naší mateřské školy.

   Žáci základní školy pro ně přichystali výtvarnou keramickou dílnu. Společně vyráběli různými technikami keramický vánoční zvoneček. Školáci si užili role asistentů paní učitelky a všemožně malým tvořílkům pomáhali. Dětem z MŠ se tvoření moc líbilo, někteří z hlínou pracovali poprvé.

    Také si vyzkoušeli techniku frotáže přes embossovací kapsu. Takové malé kouzlení s plochými voskovkami. Všem se kouzlo podařilo a obrázek použijí v MŠ pro další tvoření.    

    Společně jsme prožili příjemně tvořivé dopoledne, naučili se něco nového a v praxi vyzkoušeli své dovednosti, ochotu pomáhat, toleranci a trpělivost. Akce se pod vedením paní učitelek z MŠ a ZŠ zúčastnilo 30 předškoláků a 20 žáků 1.,3.a 4.ročníku. (Mgr. Jana Havlíčková)

 

Týden zdraví

 

     Druhý říjnový týden patří ve škole tradičně Týdnu zdraví. Ten letošní byl poněkud odlišnější

než v předcházejících letech.

  Vyučující si podle časových možností a probíraného učiva zařadili takové prvky jako

např. vaření zeleninové polévky, pečení jablkového závinu, příprava zeleninových a ovocných salátů, nechyběla ani výroba ovocných jednohubek.

                                                                                  Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

Hornické muzeum Landek

 

     Pocity horníka od příchodu na šachtu, převlékání a fárání zažili žáci 2. a 5. ročníku

ve čtvrtek 1.listopadu 2018.

     Zkušený havíř v roli průvodce seznámil žáky s fyzicky náročnou práci v dole.

V improvizovaných průlezkových chodbách měli možnost si vyzkoušet prolézání

a formou hry si prožít práci horníka.

     V expozici báňského záchranářství se žáci seznámili s technologiemi a poslechli si zážitky

ze záchranných akcí v podzemí.

     Návštěva Landeku byla zakončena focením s lovcem mamutů a s mamutem.

                                     Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Hasík

 

     V měsíci říjnu dvakrát navštívili školu zástupci hasičského sboru z Kravař.

Seznámili žáky 1. 2. a 5. ročníku s vybavením , oblečením a potřebami hasičů.

Procvičili, jak přivolat pomoc, když hoří. Jak se chovat při požáru a jak se před ním co nejlépe chránit.

     Na závěr si žáci měli možnost oblečení a obutí vyzkoušet.

                                       Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Cvičení v přírodě

 

     Podzimní cvičení v přírodě měli žáci 2. a 5. ročníku 11. září 2018.

     Jeho cílem bylo pozorování podzimní krajiny , určování hlavních znaků podzimu , sběr materiálu pro výstavku a návštěva sousední obce Kobeřice.

     V ZŠ v Kobeřicích si prohlédli školu a  zhlédli ukázku výcviku dravců, kterou připravila společnost Zayferus.

     Tato společnost provádí přednášky a ukázky pro veřejnost v Lednickém parku.

     Výukový program – environmentální výchova a krása letu dravých ptáků seznámil žáky

jak s nejmenšími druhy dravých ptáků, tak s těmi většími jako např. kondoři, supi.

                                        Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zobrazeno: 49324