Aktuality

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno pátek 18. červenec 2014 11:07 Napsal admin

Nové fotky každý den na http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/           

 

 Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace, Lesní 147, Hněvošice 747 35

Plán práce na měsíc duben 2019

 

Den

Č as (h)

Úkol

Ped. dohled, odpovídá

Po 1.4.

Od 7:50

Komunitní kruh – vztahy 1.,3.,4. roč.

Havl.

Út 2.4.

 

KVIC – Keramika zdobená sklem

Havl

Čt 4.4.

 

Charita Vlaštovičky 2., 5. roč.

Ohn.

Pá 5.4.

 

Noc nad knihou + spaní ve škole 2.,5. roč.

Ohn.

7.4.

 

Obec – Velikonoční výstava

 

9.4.

12.00-16.00

 

Zápis do 1. ročníku

Dopravní hřiště Malé Hoštice 2.,3.,4.,5.roč.

Half., Mazg

Ohn., Havl

18.4., 19.4.

 

Velikonoční prázdniny

 

Út 16.4.

13:30

 16:00 –18:00

Pdg. rada + třídní schůzky

 

25.4.

 

RÚ Chuchelná, Muzeum 2.,5.roč.

Ohn

29.4.

 

Div. představení O ptáku ohniváku… .3.,4.roč.

Havl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Mgr. Radek Mazgaj

                       ředitel ZŠ a MŠ

 

 

       

    


                          

Barevné dny před Velikonocemi

 

Týden před Velikonocemi tzv. Pašijový týden, zahrnuje dny s názvy

Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek atd.

Žáci 4. a 5. ročníku si o těchto dnech nejenom povídali, ale také si je barevně

prožili. Každý den si oblékli uvedenou barvu oblečení. Děvčata doplnila

své oblečení vhodným účesem. Ve třídě pak probíhala moderovaná módní

přehlídka.

Na Škaredou středu si žáci 4. a 5. ročníku připravili pro své kamarády program,

který zahrnoval písně, básně, symboly a tradice velikonočních svátků. Se svými

básněmi a písněmi se připojili také ostatní žáci školy.

ídní učitelka 4. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

Filmové představení Sněhová královna

 

Čtvrtek 22. března 2018 patřil filmu. Žáci 1. - 5. ročníku jeli společně do Opavy

na filmové představení Sněhová královna. Animovaný film plný dobrodružství , humoru

i kouzel , byl pro všechny velmi napínavý. Hlavní hrdinkou byla opět odvážná Gerda,

která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Díky tomu se z nich staly

tak trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda to brala s nadhledem, zasněný Kai se o něco

hůře vyrovnával se svou popularitou. Aby si od této vysilující slávy trochu odpočinuli, vydali

se do hor za svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně čekalo nové dobrodružství.

Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

 

 

Tělesná výchova na relaxačním hřišti

 

Hodiny tělesné výchovy probíhají také na relaxačním hřišti v obci.

Při přesunu na hřiště je často procvičováno učivo dopravní výchovy.

Žáci 4. ročníku se připravují na testy dopravních znalostí , pro páťáky je

to učivo opakovací.

 

ídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová 

 

Zápis dětí do Mateřské školy

 Zápis dětí do Mateřské školy Hněvošice pro školní rok 2018/19 se uskuteční ve čtvrtek,

10. května 2018 v době od 9 do 15 hodin. Výuka v mateřské škole je povinná pro děti, které k 1.9.2018 dosáhnou věku 5 let.

 

Zápis dětí do Základní školy

 

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Hněvošice pro školní rok 2018/19 se uskuteční v úterý, 10. dubna 2018 v době od 12 do 16 hodin. Rodiče přinesou rodný list dítěte, případně další dokumenty, o kterých budou před zápisem informováni.

                                    

 

 Výukový program ŘEMESLA 

 

     Na pozvání ředitelky ZŠ ve Služovicích Mgr.Bc Hany Častulíkové  se žáci

 ZŠ z Hněvošic zúčastnili 28. února 2018 Dne řemesel.

     V kulturním domě zástupci jednotlivých firem dětem předvedli , co jejich povolání

obnáší a jakou techniku při své práci používají. K vidění byly přístroje splňující

nejmodernější technologické parametry.

     Žáci si mohli vyzkoušet základní manuální práce. Hravou formou poznávali práci

kominíka, pokrývače, hasiče, kuchaře , tvořili z keramické hlíny, zdobili perníčky.

     V závěru akce všechny své získané poznatky  uplatnili v soutěži.

     Umístěním na prvních místech prokázali žáci z Hněvošic výbornou manuální

 zručnost.

                                                                             

 

Hněvošická superstar

 

 V pátek 2.3.2018 proběhlo školní kolo tradiční soutěže „Hněvošická superstar“.

   Jde o pěvecké zápolení všech dětí školy v libovolné pěvecké disciplíně. Měli jsme možnost vyslechnout sólisty, pěvecká dueta i celé skupiny. Žánr byl neomezený, od písní lidových až po moderní nejnovější moderní hity české i světové. Ti nejšikovnější si připravili i vlastní choreografii. Výkony hodnotila porota složená ze zástupců žáků a z řad pedagogů. Všichni soutěžící byli odměněni pochvalným listem a drobnou sladkostí.

    Závěr patřil společnému tanci s písní. Soutěžení se vydařilo a již teď se těšíme na další ročník.           

 

 

 

                 

 

 Souhrnné hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2017/18

 

třída

žáků

z toho hodnoceni

samé 1- vyzn.- prospěl - neprospěl

Průměrný prospěch

Omluvená absence

Třídní učitel

1.

6

4              2            0            0

1,048

24,50

Mgr.Pavla Chovancová

2.

12

6              5             1           0

1,143

24,33

Mgr.Jana Havlíčková

3.

9

3              5             1           0

1,222

12,55

Mgr.Jana Havlíčková

4.

9

2              4             3           0

1,457

11,22

Mgr.Vlasta Ohnheiserová

5.

10

2              3             5           0

1,433

16,20

Mgr.Vlasta Ohnheiserová

 

 Sběr papíru

 

Ve dnech 30. a 31. ledna 2018 proběhl sběr papíru.

V jednotlivých třídách se nasbíralo:

1.      ročník             203,5 kg          nejlepší sběrač - Marek Černý

2.      ročník             481 kg                                    - Jiří Buchta

3.      ročník             633 kg                                    - Tomáš Hrkal

4.      ročník             487 kg                                    - Richard Papež

5.      ročník             475,5 kg                                 - Anna Kotzianová

 

Školní družina + ZŠ  91 kg

ZŠ                               2 371  kg

MŠ                              985,5 kg

Celkem                       3 356,5 kg

Nejlepší sběrači byli odměněni a finanční výtěžek byl rozdělen k nákupu potřebných pomůcek do jednotlivých tříd ZŠ a MŠ.

 

Školní kolo recitační soutěže

 

     Stalo se již tradicí, že poslední den 1. pololetí školního roku se pořádá

školní kolo recitační soutěže. Také letos patřila menším i větším recitátorům

středa 31. ledna 2018.

     Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo z :

 0. kategorie -   6 žáků

 I. kategorie  - 16 žáků

II. kategorie  - 19 žáků

 

     Do okrskového kola postoupili z :  0. kategorie  -  Ellen Grancerová

                                                              I. kategorie  -  Adam Bělák

                                                                                  -  Ondřej Hluchník

                                                             II. kategorie  -  Eva Běláková

                                                                                   -  Tomáš Bielák

     Všem postupujícím blahopřejeme .

 

Hrajeme pro ZŠ Služovice

 

     Ve čtvrtek 11. ledna 2018 přijeli do naší školy žáci 1. - 5. ročníku ze ZŠ Služovice,

aby shlédli Nezbednou pohádku v podání dramatického kroužku , který tvoří žáci 4. a 5. ročníku.

Po představení následovala komentovaná prohlídka školy, kterou si připravila Natálka

Šindlerová s Přemkem Müllerem. Součástí prohlídky byla také prezentace o Hněvošicích.

V poslední části setkání proběhlo vzájemné představování.

Recitace, zpěv,  malé občerstvení a společné fotografování zakončilo první setkání

 

žáků 4. a 5. ročníku obou škol.

 

  

 

 

Setkání s budoucími spolužáky

 

V pátek 5. ledna 2018 zavítali do ZŠ v Hněvošicích žáci pátých ročníků z Kobeřic,

aby se seznámili se svými budoucími spolužáky. Páťáci z Hněvošic svým kamarádům

zahráli Nezbednou pohádku, provedli je po škole a pustili prezentaci o své obci.

Ve druhé části setkání se žáci vzájemně představovali a zahráli si dvě společenské hry.

Následovalo společné fotografování a rozloučení.

Druhé setkání se uskuteční v červnu v Kobeřicích a bude zaměřeno sportovně.

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

0 001
0 001 0 001
0 002
0 002 0 002
0 027
0 027 0 027
0 028
0 028 0 028
0 029
0 029 0 029
0 031
0 031 0 031
0 032
0 032 0 032
0 033
0 033 0 033
0 035
0 035 0 035
0 037
0 037 0 037
0 039
0 039 0 039
0 040
0 040 0 040

 

Vánoce ve třídě

 

Pátek 22. prosince byl posledním školním dnem v roce 2017 . Žáci 4. a 5. ročníku

si ho velice užili.

Zábavnou formou se seznámili se zvyky a vánočními tradicemi v jiných státech.

Po skupinách si připravili štědrovečerní stůl a předvedli zvyky a tradice Štědrého dne.

Nechyběla ani překvapení pod stromečkem, která byla vlastnoručně vyrobena.

Prskavkovým show se všichni s rokem 2017 rozloučili.

 

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

WP_20171222_001
WP_20171222_001 WP_20171222_001
WP_20171222_002
WP_20171222_002 WP_20171222_002
WP_20171222_003
WP_20171222_003 WP_20171222_003
WP_20171222_004
WP_20171222_004 WP_20171222_004
WP_20171222_005
WP_20171222_005 WP_20171222_005
WP_20171222_006
WP_20171222_006 WP_20171222_006
WP_20171222_007
WP_20171222_007 WP_20171222_007
WP_20171222_008
WP_20171222_008 WP_20171222_008
WP_20171222_009
WP_20171222_009 WP_20171222_009
WP_20171222_010
WP_20171222_010 WP_20171222_010
WP_20171222_011
WP_20171222_011 WP_20171222_011
WP_20171222_012
WP_20171222_012 WP_20171222_012

 

Rozloučení s rokem 2017 s MŠ

 

Ve středu 20. prosince 2017 se sešli v tělocvičně školy všichni žáci

a děti z MŠ z Hněvošic, aby se společně rozloučili s rokem 2017.

Žáci z dramatického kroužku pod vedením Mgr. Vlasty Ohnheiserové

sehráli pohádku s názvem Nezbedná pohádka, prvňáčci zazpívali koledu

a žáci 2. a 3. ročníku novou vánoční píseň.

Se svými koledami se předvedly také děti z MŠ.

Paní učitelka Mgr. Jana Havlíčková popřála všem , kteří mají v době

vánočních prázdnin svátek a narozeniny a předala jim sladký dáreček.

Novoročním přáním pan ředitel Mgr. Radek Mazgaj společné setkání zakončil.

 

Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

0 001
0 001 0 001
0 002
0 002 0 002
0 003
0 003 0 003
0 004
0 004 0 004
0 005
0 005 0 005
0 006
0 006 0 006
0 007
0 007 0 007
0 008
0 008 0 008
0 009
0 009 0 009
0 010
0 010 0 010
0 011
0 011 0 011
0 012
0 012 0 012

Vánoční posezení s rodiči

 

 

Pohádkové rozloučení s rokem 2017 připravili pro své rodiče žáci 4. a 5. ročníku.

Všichni se sešli ve středu 13. prosince 2017 v 16,00 hodin v tělocvičně školy.

Sehráním Nezbedné pohádky otevřely děti rodičům první vánoční balíček.

Vánočně osvětlenou cestou se rodiče přesunuli do třídy, kde následovalo otevření

druhého balíčku. Byly v něm básně, písně, hra na flétnu, vánoční zvyky a tradice,

nechyběla ani vánoční nadílka.

Ve třetím balíčku byly ukryty hry pro společné pobavení. Např. tvoření pohádkových dvojic

s ukázkou dramatizace , hra na básníky s využitím vánočních slov aj.

Tancem a novoročním přáním bylo vánoční posezení ukončeno.

 

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

0 001
0 001 0 001
0 002
0 002 0 002
0 003
0 003 0 003
0 006
0 006 0 006
0 007
0 007 0 007
0 008
0 008 0 008
0 009
0 009 0 009
0 010
0 010 0 010
0 012
0 012 0 012
0 013
0 013 0 013
0 014
0 014 0 014
0 015
0 015 0 015
 

 

Rozsvícení vánočního stromu

 

V neděli 3.12.2017

 

0 001
0 001 0 001
0 002
0 002 0 002
0 003
0 003 0 003
0 007
0 007 0 007
0 009
0 009 0 009
0 010
0 010 0 010
0 011
0 011 0 011
0 012
0 012 0 012
0 013
0 013 0 013
0 014
0 014 0 014
0 015
0 015 0 015
0 016
0 016 0 016

 

Divadelní představení

 

V úterý 28. listopadu 2017 navštívili žáci 1. - 5. ročníku Divadlo loutek v Ostravě.

Shlédli poetickou inscenaci Štědrý den malého Jakuba, která byla zpracovaná podle

Malé vánoční povídky českého spisovatele Ludvíka Aškenazyho. Krásné vánoční

písně a koledy všechny příjemně naladily pro nadcházející adventní období.

Po skončení představení měli žáci možnost vidět ostravský orloj, který

ve 12,00 hodin spustil svoji hru.

 

Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

WP_20171128_002
WP_20171128_002 WP_20171128_002
WP_20171128_003
WP_20171128_003 WP_20171128_003
WP_20171128_004
WP_20171128_004 WP_20171128_004
WP_20171128_005
WP_20171128_005 WP_20171128_005
WP_20171128_006
WP_20171128_006 WP_20171128_006
WP_20171128_007
WP_20171128_007 WP_20171128_007
WP_20171128_008
WP_20171128_008 WP_20171128_008
WP_20171128_009
WP_20171128_009 WP_20171128_009
WP_20171128_010
WP_20171128_010 WP_20171128_010
WP_20171128_011
WP_20171128_011 WP_20171128_011
WP_20171128_012
WP_20171128_012 WP_20171128_012
WP_20171128_013
WP_20171128_013 WP_20171128_013

 

Návštěva Opavy

 

Ve středu 8.listopadu 2017 měli žáci 4. a 5. ročníku výuku přírodovědy

a vlastivědy v Opavě.

Putovali opavskými parky – od Slezského zemského muzea přes Smetanovy sady,

sady Křižkovského až do sadů Dvořákových, kde si prohlédli secesní památku z roku 1913

- hranolovou dřevěnou skříň s prosklenými třemi stranami a teploměrem, zdobenou

železným kováním s motivem kaštanových listů. Na vrcholku skříňky objevili sošku žáby.

Cestou poznávali a určovali rostliny, na Ptačím vrchu pozorovali kinetické sochy tří ptáků.

Další zastávka byla u sochy opavského rodáka – spisovatele Petra Bezruče. Poznávací cesta dále směřovala do budovy české spořitelny, kde měli žáci možnost vidět, jak se vyplňují různé formuláře, zadávají příkazy k úhradě aj.

V 10,00 hodin shlédli žáci vystoupení Pavla Nováka v kině Mír. Po představení se vydali přes Horní a Dolní náměstí, kde poznávali významné památky , na autobusovou zastávku v Opavě -Kateřinkách.

 

                                                                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

WP_20171013_001
WP_20171013_001 WP_20171013_001
WP_20171013_002
WP_20171013_002 WP_20171013_002
WP_20171013_004
WP_20171013_004 WP_20171013_004
WP_20171013_007
WP_20171013_007 WP_20171013_007
WP_20171013_008
WP_20171013_008 WP_20171013_008
WP_20171013_010
WP_20171013_010 WP_20171013_010

  Týden zdraví

 

     Od 2.října 2017 do 11. října 2017 probíhal na naší škole Týden zdraví.

Žáci se pravidelně v 8.50 hod. sešli  za zvuků hudby na chodbě školy .

Hudba i program byly zaměřeny vždy k určitému druhu ovoce nebo zeleniny.

Názorně byly uplatňovány mezipředmětové vztahy, protože jednotlivá témata 

Týdne zdraví prolínala všemi předměty. 

     Z donesených druhů ovoce a zeleniny byla připravena výstavka, 

kterou vyučující využívali v jednotlivých vyučovacích předmětech.

     Ve středu 11.října 2017 se uskutečnilo slavnostní zakončení Týdne zdraví.

Nejaktivnějším žákům jednotlivých ročníků byly předány diplomy.

Byli to:

 1.ročník -  Jakub Stříbný

 2.ročník -  Jiří Buchta

 3.ročník -  Augusta Stříbná

                      - Tomáš Hrkal

     4.  ročník  - Jiří Hanuš

     5.  ročník  - Karolína Švanová

 

  Vyhodnocen byl také nejaktivnější žák školy , který v průběhu celého

týdne přinesl nejvíce ukázek na výstavku. Obdržel diplom a věcný  dárek.

 

     1. místo – Jiří Hanuš / 4. ročník/

     2. místo – Jakub Stříbný / 1. ročník/

     3. místo – Dorota Hluchníková / 4. ročník/

 

     Po vyhodnocení bylo pro všechny připraveno malé občerstvení -

zeleninová polévka a ovocné smoothie.  

      Prožitkový týden menší žáky hravou formou s učivem OVOCE-ZELENINA

seznámil a u starších žáků znalosti upevnil.

                                                  Vedoucí Týdne zdraví: Mgr. Vlasta Ohnheiserová   

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/tyden_zdravi_2017/

 

0 000
0 000 0 000
0 001
0 001 0 001
0 004
0 004 0 004
0 005
0 005 0 005
0 009
0 009 0 009
0 013
0 013 0 013

Přerušení výdeje obědů

V úterý, 10.10. 2017, z důvodu přerušení dodávek elektřiny ve vývařovně v Kobeřicích, nebudou vydávány obědy v základní škole. V mateřské škole nebudou vydávány dětem  obědy ani svačiny. Svačiny zajistí svým dětem rodiče, provoz mš bude ukončen v poledne.

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje na pátek, 29.9.2017, ředitelské volno. Přerušení provozu se týká také školní družiny a mateřské školy. Obědy jsou strávníkům na tento den odhlášeny.

 Třídní schůzky a KRPŠ

Zveme všechny rodiče žáků na třídní schůzky a KRPŠ, které se uskuteční v úterý 19.9.2017 v 15:30 v budově základní školy.

 

 

Informace k začátku školního roku 2017/18

Začátek školního roku v mateřské škole je v pátek, 1.9.2017.

Začátek školního roku v základní škole je v pondělí, 4.9.2017. Slavnostní shromáždění před budovou základní školy proběhne v 8:00 hodin. V tento den by měli žáci nahlásit, zda budou docházet do družiny a na oběd (od úterý 5.9.). Vyučování bude ukončeno v 9:30 hodin. 
Společné zakončení roku 2016/2017 - 23.6.

V pátek 23. června 2017 zakončili žáci 4. a 5. ročníku společně se svými rodiči
školní rok 2016/2017. Odpolední posezení zahájili pohádkou Kocour v botách.
Následovalo poděkování třídní učitelky Mgr. Vlasty Ohnheiserové rodičům a 
poděkování páťáků třídní učitelce za pětiletou práci. Další část programu
se již odehrávala před budovou školy. Opékání, tančení, zábavné hry s rodiči
a sportovní aktivity, to vše přispělo k dobré náladě a spokojenosti všech.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 
001
001 001
003
003 003
004
004 004
007
007 007
010
010 010
013
013 013
014
014 014
019
019 019
028
028 028
030
030 030
039
039 039
042
042 042

Výlet žáků 5. ročníku do Prahy - 17.6.

V sobotu 17. června 2017 byli žáci 5. ročníku na výletě v Praze.
Prošli Václavským náměstím směrem do Muzea Karlova Mostu, kde měli
komentovanou projížďku po řece Vltavě a prohlídku muzea.
Odpoledne šli do divadla Kalich na muzikál Srdcový král. Měli velké štěstí,
protože v muzikálu roli Lorraine hrála opavská rodačka Genny Ciatti,
s kterou se po představení vyfotili. V poslední části výletu zamířili do Paladia,
kde se občerstvili a koupili suvenýry. Obohaceni spoustou nových zážitků
se vrátili kolem půlnoci do deštivé Opavy.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

WP_20170617_001
WP_20170617_001 WP_20170617_001
WP_20170617_002
WP_20170617_002 WP_20170617_002
WP_20170617_003
WP_20170617_003 WP_20170617_003
WP_20170617_004
WP_20170617_004 WP_20170617_004
WP_20170617_005
WP_20170617_005 WP_20170617_005
WP_20170617_006
WP_20170617_006 WP_20170617_006
WP_20170617_007
WP_20170617_007 WP_20170617_007
WP_20170617_009
WP_20170617_009 WP_20170617_009
WP_20170617_010
WP_20170617_010 WP_20170617_010
WP_20170617_011
WP_20170617_011 WP_20170617_011
WP_20170617_012
WP_20170617_012 WP_20170617_012
WP_20170617_013
WP_20170617_013 WP_20170617_013

Setkání žáků 5. ročníku s budoucími spolužáky - 15.6.

Na setkání se svými budoucími spolužáky jsme jeli ve čtvrtek 15. června 2017.
Protože jsme spojené ročníky, jeli s námi také čtvrťáci. Po milém přivítání
a občerstvení následovala prohlídka školy. Průvodci byli žáci 5. ročníku.
Po prohlídce jsme se nasvačili. Paní učitelka rozdělila čtvrťáky do dvou skupin
a každá skupina šla do jedné čtvrté třídy. My, páťáci, jsme zůstali ve třídě a
hráli jsme s 5.B hry zaměřené na přísloví. Potom nám žáci z Kobeřic zahráli
anglickou pohádku , zatancovali a  zahráli na klavír. Nezůstali jsme stranou
a zatancovali jsme také. Asi po desáté hodině nás paní učitelka Mgr. Hana Nevřelová
zavedla na dětské hřiště. Cestou jsme opět dostali občerstvení, tentokrát
chladivé – zmrzlinu. Na hřiště za námi přišli také žáci 5. A. Všichni jsme se
rozdělili do skupin a hráli jsme různé seznamovací hry. Poslední část našeho
setkání byla také sportovní, ale na školním hřišti. Hráli jsme fotbal
a polskou vybíjenou. Po vyčerpávajícím dopoledni jsme si dali v jídelně
dobrý oběd . Potom jsme se rozloučili a jeli jsme opět autobusem do Hněvošic.
Den se všem moc líbil.
Žáci 4. a 5. ročníku + třídní učitelka

 

WP_20170615_002
WP_20170615_002 WP_20170615_002
WP_20170615_004
WP_20170615_004 WP_20170615_004
WP_20170615_005
WP_20170615_005 WP_20170615_005
WP_20170615_007
WP_20170615_007 WP_20170615_007
WP_20170615_008
WP_20170615_008 WP_20170615_008
WP_20170615_010
WP_20170615_010 WP_20170615_010
WP_20170615_011
WP_20170615_011 WP_20170615_011
WP_20170615_012
WP_20170615_012 WP_20170615_012
WP_20170615_013
WP_20170615_013 WP_20170615_013
WP_20170615_014
WP_20170615_014 WP_20170615_014
WP_20170615_015
WP_20170615_015 WP_20170615_015
WP_20170615_018
WP_20170615_018 WP_20170615_018

 Aktivity školní družiny

Ve školní družině se uskutečnila řada zajímavých akcí, ať už výtvarných či sportovních.
Mezi velmi úspěšné akce patřilo „Caruso show“, kdy si děti připravily  ve skupinkách vystoupení.
Pěvecká soutěž byla završena vyprávěním vtipů a předváděním veselých scének. Porota složena
z dětí, které nesoutěžily, měla nelehký úkol s přidělováním bodů, protože výkony soutěžících
byly velmi vyrovnané. Výherci byli odměněni diplomy a cenami, ostatním se dostalo pochvaly .
Děti se také zapojily do celohlučínské výtvarné soutěže: „Svatá Barborka, patronka havířů
na Slezsku“. Děti s nadšením kreslily obrázky na dané téma a jejich snaha a nadšení byly
korunovány velikým úspěchem. Ze 120 výtvarných prací, byly mezi vítěznými kresbami tři z Hněvošic:
Za 1.  třídu: 3. místo David Stříbný. Za 4. třídu: 1. místo Natálie Šindlerová. Za 5. třídu: 1. místo Nikola Stříbná.
Žáci převzali věcné ceny a ocenění za velkého potlesku svých spolužáků. K životu družiny neodmyslitelně
patří každoroční seznámení se nejmladších žáků s místní knihovnou, jejím provozem a nabídkou knih.
Pro uvedení dětí do „světa čtenářů“ si připravila krátký program místní knihovnice, paní Kohútová, od níž
dostaly děti na závěr dárek. Mezi další pěkné akce patřil maškarní bál, který hýřil barvami a nápaditými kostýmy.
Ze sportovních akcí patřila mezi nejzdařilejší „Soutěž tří družstev“, kdy mezi sebou nelítostně svedly boj
o vítězství tři věkově smíšená družstva. Po vyhodnocení soutěže byly dětem předány za bouřlivého potlesku
diplomy a ceny. Celé soutěžní odpoledne bylo korunováno rozdáváním pizzy, na kterou se děti s jásotem vrhly
a během chviličky nezůstal ani drobek. V jarních měsících vyrobily děti krásný strom „JARO“ a spoustu velmi
hezkých obrázků s tématikou Velikonoc. Mezi jinými se děti taktéž zúčastnily dětského dne v Hlučíně, kde
byl pro ně připraven bohatý program včetně „skákacího hradu“ a soutěží. Z důvodu časové tísně, se děti
soutěží nemohly zúčastnit. Což byla veliká škoda. Závěr školního roku bude ukončen výtvarnou soutěží
„Můj prázdninový sen“. Velmi jsme ocenili sponzorský dar KRPŠ, ve výši 10.000,-- Kč, který byl z části 
použit na ceny a odměny, a z velké části na vybavení školní družiny. Naše poděkování patří také Sdružení
slezsko-německých přátel, které nám zajistilo autobus na dětský den. Dále děkujeme všem rodičům, kteří se
podíleli na sběru starého papíru, z jehož výtěžku je provoz družiny také financován.

Zapsala: Mgr. Jiřina Sýkorová


Hodina přírodovědy a tělesné výchovy - 16. 6. 2017

Mimořádnou hodinu přírodovědy a tělesné výchovy měli žáci 4. a 5. ročníku
v úterý 16. května 2017. Nejdříve zavítali na zahradu k Dornům. Paní Dornová
připravila pro žáky mnoho úkolů. Přiřazovali štítky k jednotlivým druhům zeleniny,
určovali názvy ovocných stromů a keřů, pohráli si s koťátkem a  pozorovali život
ptáků ve voliéře. Zacvičili si na trampolíně a nechyběla ani sladká odměna – čerstvě
upečená bábovka. V hodině českého jazyka  tuto dobrotu využili k popisu pracovního
postupu, který doplnili krásnou ilustrací. Při zpáteční cestě měli hodinu tělesné
výchovy v relaxačním  koutku , kde si procvičili cviky na hrazdě a na kladině.
Mírným klusem a maratonovou chůzí se všichni vrátili do školy.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

WP_20170516_001
WP_20170516_001 WP_20170516_001
WP_20170516_002
WP_20170516_002 WP_20170516_002
WP_20170516_003
WP_20170516_003 WP_20170516_003
WP_20170516_004
WP_20170516_004 WP_20170516_004
WP_20170516_005
WP_20170516_005 WP_20170516_005
WP_20170516_006
WP_20170516_006 WP_20170516_006
WP_20170516_007
WP_20170516_007 WP_20170516_007
WP_20170516_008
WP_20170516_008 WP_20170516_008
WP_20170516_009
WP_20170516_009 WP_20170516_009
WP_20170516_010
WP_20170516_010 WP_20170516_010
WP_20170516_011
WP_20170516_011 WP_20170516_011
WP_20170516_012
WP_20170516_012 WP_20170516_012


Dopravní výchova - 6. 6. 2017

V průběhu měsíce dubna a května měli žáci 4. a 5. ročníku  kurz dopravní výchovy.
Skládal se ze tří částí. První byla zaměřena na zvládnutí teorie – cyklista, vybavení jízdního kola, 
dopravní značky, řešení dopravních situací na křižovatkách a další pravidla bezpečné jízdy.
Druhá část byla praktická – jízda na jízdním kole v silničním provozu, na cyklostezkách.
Cyklovýlet směřoval k našim kamarádům do Polska -  vesnice Sciborzyce Wielkie.
Ve třetí části prokazovali cyklisté svoji zručnost – slalomová jízda, průjezd úzkým koridorem,
přejíždění přes lavičku, podjíždění  aj. Formou několika testů byl kurz zakončen.
Předání průkazu cyklistům bylo provedeno na besedě se zástupci Dopravního inspektorátu
v Opavě. Průkaz cyklisty předal čtrnácti žákům poručík Varčok .
 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

WP_20170601_001
WP_20170601_001 WP_20170601_001
WP_20170601_002
WP_20170601_002 WP_20170601_002
WP_20170601_006
WP_20170601_006 WP_20170601_006
WP_20170601_007
WP_20170601_007 WP_20170601_007
WP_20170601_008
WP_20170601_008 WP_20170601_008
WP_20170601_009
WP_20170601_009 WP_20170601_009
WP_20170601_010
WP_20170601_010 WP_20170601_010
WP_20170601_013
WP_20170601_013 WP_20170601_013
WP_20170601_014
WP_20170601_014 WP_20170601_014
WP_20170601_016
WP_20170601_016 WP_20170601_016
WP_20170601_017
WP_20170601_017 WP_20170601_017
WP_20170601_018
WP_20170601_018 WP_20170601_018

DEN MATEK – 14. 5. 2017

ZŠ a MŠ připravila bohatý program pro všechny ženy obce Hněvošice.
Moc děkujeme za přípravu všem vystupujícím, paní učitelkám, obci za pomoc a těšíme se na další rok.

 

Za sasankami hajními v Hněvošickém háji s žáky 3. ročníku - 19. 4. 2017


S žáky jsme mohli vidět koberce poslů jara - SASANKY HAJNÍ v Hněvošickém háji.
Vycházka s žáky a zástupcem NATURY Opava RNDr. Milanem Kubačkou se vydařila.
Environmemntální výchova jak vypadá v praxi.

V článku se dočtete více:

Vycházka Hněvošice.pdf

SBĚROVÁ AKCE

Milí rodičové a přátelé školy a školky, sběrová akce netříděného papíru
proběhne dne 7. 6. 2017 od 11.00 do 17.00 hod. a pak 8. 6. 2017
od 8.00 do 12.00 hod. – místo – v areálu bývalého zemědělského
družstva, kde bude přistaven sběrový kontejner. Kdo má zájem
soutěžit, přidejte se. Papír převezmou dvě pracovnice obecního úřadu,
které zapíší váhu papíru ke jménu vašeho dítěte v ZŠ i v MŠ.
Částka 4 424,- Kč byla předána třídám, ŠD a školce k nákupu
výtvarných potřeb. Děkujeme za spolupráci.

 

DEN ZEMĚ - ZOO v Ostavě - 24. 4. 2017

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek
je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března,
a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech
světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či národnost. Den Země se každoročně slaví na mnoha místech v České
republice a také v dalších státech na celém světě. Výjimkou není ani naše škola v Hněvošicích.
V letošním roce se tato událost uskutečnila v zoologické zahradě v Ostravě. Žáci měli bohatý program,
který byl zaměřen na environmentální výchovu. Zopakovali si, jak se mají chovat v přírodě, co ví
o zvířatech a rostlinách. V letošním roce, ve spolupráci s obcí, která zaštítila projekt pro výstavbu
bylinkové učebny na školní zahradě před budovou školy, jsme využili i toto místo. Žáci si tak doplnili
z přírodovědy další informace.
Zapsala: Mgr. Anděla Lintnerová

WP_20170424_000
WP_20170424_000 WP_20170424_000
WP_20170424_001
WP_20170424_001 WP_20170424_001
WP_20170424_002
WP_20170424_002 WP_20170424_002
WP_20170424_003
WP_20170424_003 WP_20170424_003
WP_20170424_004
WP_20170424_004 WP_20170424_004
WP_20170424_005
WP_20170424_005 WP_20170424_005
WP_20170424_006
WP_20170424_006 WP_20170424_006
WP_20170424_007
WP_20170424_007 WP_20170424_007
WP_20170424_008
WP_20170424_008 WP_20170424_008
WP_20170424_009
WP_20170424_009 WP_20170424_009
WP_20170424_010
WP_20170424_010 WP_20170424_010
WP_20170424_014
WP_20170424_014 WP_20170424_014

Velikonoční aranžování

Krásné velikonoční aranžování připravila pro žáky 4. a 5. ročníku floristka
Karolína Flaschková. Seznámila žáky s potřebami, které floristka potřebuje
pro svoji práci a ukázala jim alba s fotografiemi různých způsobů aranžování.
V další části floristického programu měli žáci možnost sami si vytvořit
velikonoční aranžmá. Slečna Karolína jim připravila velké množství materiálu,
ze kterého se dobře tvořilo. Krásné výsledky tvořivé práce a spokojenost dětí byly
tou nejlepší odměnou. Poděkováním a společnou fotografií byla beseda zakončena.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Den Země v ZOO Ostrava – 24. 4. 2017

Den Země oslavili všichni žáci školy v ZOO Ostrava, kde pro ně byly připraveny besedy.
My, žáci 4. a 5. ročníku,  jsme měli nejdříve téma LES . Zahráli jsme si různé soutěže,
určovali živočichy a rostliny, poslechli jsme si zajímavosti. Příjemné bylo, že vše se odehrávalo
venku, přímo u zvířat a rostlin. Druhou část tvořilo seznámení s primáty, kterému předcházela
přednáška. Po získání teoretických znalostí jsme se vypravili na prohlídku ZOO, kterou jsme
zakončili příjemnou projížďkou zoovláčkem. Nákupem drobných suvenýrů jsme den v ZOO zakončili.
Žáci 4. a 5. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Planetárium Slezské univerzity v Opavě – exkurze – 20. 4. 2017

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 navštívili žáci 4. a 5. ročníku Slezskou univerzitu v Opavě,

kde na  Filozoficko – přírodovědné fakultě měli možnost vidět observatoř  o průměru 3,2 metru,
která je určena pro klasickou observační astronomii a teleskop střední kategorie.
Vše, co bylo k vidění, doplnil pan RNDr. Tomáš Gráf Ph.D. besedou z oblasti astronomie.
Zajímavým  způsobem tak bylo provedeno shrnutí tématického celku Země ve vesmíru.
Ve druhé části výjezdu do Opavy žáci prošli sady Dvořákovy, Křižkovského a Smetanovy,
zapsali si názvy stromů, které viděli a vyběhli na Ptačí vrch. Poslední část byla věnována
prohlídce Východního nádraží.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


Příprava na Velikonoce - 10. 4. 2017

Týden před Velikonocemi bývá většinou velkým těšením na jarní období
plné sluníčka a pestrých barev, ale hlavně na velikonoční koledování.
Žáci 3. 4. a 5. ročníku si tento týden trochu zpestřili.
Na Modré pondělí přišli modře oděni. Poslechli si, proč je tento den nazýván
právě Modrým pondělím. Obdobně tomu bylo i na Šedivé úterý.
Ve středu, protože to byl poslední den před Velikonocemi, kdy byli žáci ve škole,
se barevně zapojili všichni žáci. První a druhý ročník červeně a modře, třetí zeleně,
čtvrtý a pátý ročník žlutě a růžově.Pro všechny připravili žáci 4. a 5. ročníku velikonoční
pásmo plné básní, písní, velikonočních symbolů a pranostik. Bouřlivé, hlavně pro děvčata,
bylo úplné zakončení programu. Chlapci si udělali malou přípravu na Velikonoční pondělí.
Měli možnost si vyzkoušet sílu své pomlázky. Děvčata se dobře proběhla, přivoněla
různým vůním parfémů, ale také zkusila postříkání vodou. Radostně a s úsměvem
na tváři byla zakončena Škaredá středa.
Třídní učitelka 4. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

MAPA ŠKOLY  - Výsledky SCIO_4_soubory

souhrn pro rodice.pdf

mezirocni posun.pdf

grafy.pdf

analyticka zprava.pdfZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Z 11. 4. 2017

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace


1. registrační č. 1 – přijatý

2. registrační č. 2 – odklad

3. registrační č. 3 – přijatý

4. registrační č. 4 – přijatá

5. registrační č. 5 – přijatý

6. registrační č. 6 – přijatá

7. registrační č. 7 – přijatý

8. registrační č. 8 – přijatý

 

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Dne 6. 4. 2017 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů.
Provoz je přerušen v mateřské škole, základní škole a ve školní družině. 
Děkujeme za pochopení.

 

 

 ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU


                                    Obec Hněvošice společně se
Základní školou a Mateřskou školou Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace
                                        
                                            o z n a m u j e
                                              Z  Á  P  I  S  
                                                  ŽÁKŮ
DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HNĚVOŠICÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK  2017/2018
                       zápis proběhne v úterý 11. dubna 2017
                                               
                       od 12.00 do 18.00 hodin v budově školy.
Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Při zápisu rodiče oznámí, zda požadují umístění dítěte do školní družiny.


Mgr. Anděla LINTNEROVÁ                                     Josef KREMSER
       ředitelka ZŠ a MŠ                                              starosta obce

 


Noc nad knihou – 31. 3. 2017

Poslední březnový den byl pro žáky 4. a 5. ročníku mimořádný. Prožili noc
ve škole. Program měl tři hlavní části. V první části Kniha a divadlo byla beseda
s herečkou Slezského divadla paní Ludmilou Štědrou. Pohovořila o svých hereckých
počátcích a dalších hereckých rolích, kterých bylo přes 270. Následovala řada vtipných
historek, jazykolamů, otázek a odpovědí. Žáci si také mohli  vyzkoušet různé druhy
paruk, ke kterým byli vhodně nalíčeni. Druhou část Kniha a tanec vedla mažoretka a
trenérka z týmu AMA Opava, Nikola Ohnheiserová. Po krátkém teoretickém úvodu
naučila žáky taneček, který si všichni velice oblíbili. Poslední část  byla věnována
tématu Kniha a výtvarné umění. Žáci si přinesli svoji oblíbenou knihu, kterou jim
četli rodiče, když byli malí. Druhou knihou byla ta, kterou právě čtou. Porovnávali
ilustrace jednotlivých knih, vytvořili si přehled ilustrátorů a v závěru si na ilustrátory
zahráli. Po ranním probuzení , rozcvičce,  pobytu na čerstvém vzduchu a snídani
pokračovala zábava. Hry, tanec a zase tanec. Tato akce se všem moc líbila.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  - 15. 3. 2017

Dne 15. 3. 2017 proběhl den otevřených dveří ve škole a školní družině.
Přátelé školy i budoucí žáci se mohli přijít podívat na hodiny výuky matematiky,
jazyka českého, jazyka anglického, vlastivědy, tělocviku nebo pracovní činnosti.
Vidět mohli nejen práci učitelů a žáků, ale také se mohli podívat do všech místnosti
školy a školní družiny. Zeptat se na vše k výuce, k vybavení školy, k činnostem školy
nebo si vyzkoušet sedět s žáky ve třídě v hodině a zapojit se do výuky. Děkujeme
za zájem a Vaši návštěvu, za možnost se sejít na půdě školy a zažít pohodovou
atmosféru nejen o přestávkách, ale i v hodinách. Vím, že všem nebylo umožněno
si vzít volno v práci, přesto jsem byla potěšena, že byli vyslání zástupci, aby se zeptali
nebo zažili chod školy během vyučovacího procesu. Děkuji i za ochotu a laskavost paní učitelkám
a provozním zaměstnancům ukázat, že i tady je svět v pořádku :-). Všem přeji mnoho štěstí a
úsměv na tváří, se kterým jste k nám přišli a i s ním odcházeli domů.
Zapsala: Mgr. Anděla Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

Vystoupení v Domově důchodců v Opavě / Vila Vančurova/ - 21. 2. 2017V úterý 21. února 2017 vyjeli žáci 4. a 5. ročníku do Domova důchodců v Opavě.
Sehráli derniéru pohádky O dvanácti měsíčkách. Odměnou za sehranou pohádku
byl velký potlesk, občerstvení a poděkování personálu Domova důchodců. Všichni
účinkující dostali pochvalu za vzornou reprezentaci školy. Další odměnou po představení
byla návštěva obchodního centra Breda & Weinstein.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Florbal - zájmová činnost - 15. 2. 2017

Od druhého pololetí bude probíhat sportovní zájmová činnost - FLORBAL
pod vedením p. uč. Mgr. L. Aichmaierové každý lichý týden v ZŠ Oldřišov
ve velké tělocvičně. Paní ředitelka Mgr. Halámková nám nabídla tuto možnost
v rámci skvělé spolupráce s paní uč. Mgr. L. Aichmaierovou.
Bude se jezdit obecním tranzitem (odjezd od školy 13.20
a příjezd v 15. 15 ke škole). Začínáme 15. 2. 2017. Panu starostovi děkujeme
za poskytnutí obecního auta a panu Kašnému za ochotu žáky převážet.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 


Setkání  s žáky z Kobeřic - 13. 2. 2017

V pondělí 13. února 2017 přijeli do ZŠ v Hněvošicích žáci pátých ročníků ze ZŠ z Kobeřic.
Bylo to první setkání našich páťáků s budoucími spolužáky.
V 10,00 hod. sehráli žáci 4. a 5. ročníku pohádku O dvanácti měsíčkách a zarecitovali
básně.
Potom žáci 5. ročníku provedli všechny školou a okomentovali malou prezentaci o své obci .
Následovalo seznamování ve třídě, práce ve skupinách a hry zaměřené na vzájemnou
komunikaci a bližší poznávání.
Společnou fotografií a rozloučením bylo setkání ukončeno.
Všem se moc líbilo.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

002
002 002
003
003 003
004
004 004
005
005 005
006
006 006
007
007 007
008
008 008
009
009 009
010
010 010
011
011 011
012
012 012
013
013 013

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/setkaniseszskoberice132/


Jednodenní výlet do Tošovic - 2. 2. 2017

Stalo se již tradicí, že 1. pololetí školního roku je zakončeno společně s rodiči
jednodenním výletem.
Letos jsme vyjeli ve čtvrtek 2. února 2017 - dva autobusy a 32 rodičů osobním autem.
Naše trasa směřovala k oblíbeným Tošovicím.
Zasněžená krajina Ski Heiparku, lyžařský areál, zábavný snowtubing , klidné místo
pro bobování a sáňkování umožnily všem prožít krásný den.
Osvěženi pobytem na čerstvém vzduchu a příjemně unaveni celodenním lyžováním
a bobováním se všichni vraceli domů.
Mgr. Vlasta Ohnheiserová

WP_20170202_001
WP_20170202_001 WP_20170202_001
WP_20170202_002
WP_20170202_002 WP_20170202_002
WP_20170202_003
WP_20170202_003 WP_20170202_003
WP_20170202_004
WP_20170202_004 WP_20170202_004
WP_20170202_005
WP_20170202_005 WP_20170202_005
WP_20170202_006
WP_20170202_006 WP_20170202_006
WP_20170202_007
WP_20170202_007 WP_20170202_007
WP_20170202_008
WP_20170202_008 WP_20170202_008
WP_20170202_009
WP_20170202_009 WP_20170202_009
WP_20170202_010
WP_20170202_010 WP_20170202_010
WP_20170202_011
WP_20170202_011 WP_20170202_011
WP_20170202_012
WP_20170202_012 WP_20170202_012

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/tosovice22/


Ukázkové hodiny M a JČ pro předškoláky

Hodina jazyka českého a matematiky pro předškoláky – v lednu strávily
dvě hodiny děti z MŠ u nás ve třídě 3. roč., kde si vyzkoušely své
dovednosti a zapojení se do výuky. Pracovali společně jak děti MŠ, tak i žáci,
a to pod vedením  pí. ředitelky A. Lintnerové, vyzkoušeli si práci v lavicích,
u interaktivní tabule, zazpívali si a plnili zadané úkoly. Poděkování patří paní
učitelkám z MŠ, které děti připravuji a učí správně držet pastelky a tužky,
učí je zpívat a recitovat, psát čísla i písmenka a hlavně se těšit do naší školičky.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

Pythagoriáda - 5. roč. -  únor 2017

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda proběhlo v 5. ročníku,
žáci pro postup museli dosáhnout 10 bodů /úkoly byly zaměřeny hlavně na logiku/.                                                      
V této soutěži do okrskového kola nikdo nepostoupil, přesto děkuji za přípravu
a výsledky p. uč. Mgr. V. Ohnheiserové a všem soutěžícím, že se soutěže zúčastnili.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠŠkolní kolo recitační soutěže - 31. 1. 2017

V úterý 31. 1. 2017 připravily paní učitelky pod vedením p. uč. Mgr. V. Ohnheiserové
školní kolo v recitační soutěži. Porotci byli velice přísní,
kriticky zhodnotili a upozorňovali na každou maličkost.
Je to pro žáky dobrá příprava pro okrskové kolo recitační soutěže.
Ve třídách před soutěží proběhlo třídní kolo, kde si žáci sami vyzkoušeli být porotci.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

017
017 017
021
021 021
022
022 022
024
024 024
026
026 026
029
029 029
031
031 031
032
032 032
035
035 035
037
037 037
042
042 042
043
043 043

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/tridnikolovrecitaci/

Školní kolo recitační soutěže  - 31. 1. 2017
V úterý 31. ledna 2017 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.
Celkem soutěžilo 40 žáků ve třech kategoriích.
Do okresního kola , které se uskuteční v pátek 24. února 2017 v Loutkovém divadle
SVČ Opava, postoupili:
O kategorie:   Lucie Stříbná
                     David Stříbný
                     Mathias Hagen / náhradník/

I. kategorie :  Jonáš Stříbný
                     Barbora Nováková
                     Victorie Šimečková / náhradník/

II. kategorie:  Magdalena Dornová
                     Marie Nováková
                     Eva Běláková / náhradník/
Všem soutěžícím přejeme krásné zážitky a hodně úspěchů.
Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

WP_20170127_001
WP_20170127_001 WP_20170127_001
WP_20170127_002
WP_20170127_002 WP_20170127_002
WP_20170127_003
WP_20170127_003 WP_20170127_003
WP_20170127_004
WP_20170127_004 WP_20170127_004
WP_20170127_005
WP_20170127_005 WP_20170127_005
WP_20170127_006
WP_20170127_006 WP_20170127_006
WP_20170127_007
WP_20170127_007 WP_20170127_007
WP_20170127_008
WP_20170127_008 WP_20170127_008
WP_20170127_009
WP_20170127_009 WP_20170127_009
WP_20170127_010
WP_20170127_010 WP_20170127_010
WP_20170127_011
WP_20170127_011 WP_20170127_011
WP_20170127_012
WP_20170127_012 WP_20170127_012

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/skolnikolovrecitaci311/

 


Třídní kolo recitační soutěže - 4., 5. roč. - 27. 1. 2017

V pátek 27. ledna 2017 měli žáci 4. a 5. ročníku třídní kolo recitační soutěže.
Udělali si malou průpravu na kolo školní, které bude poslední den prvního
pololetí. Měli možnost si také vyzkoušet roli porotců. Losováním si vybrali,
kdo v porotě usedne.
Pořadí – 4. ročník: 1. místo -  Eva Běláková
                                            Magdaléna Dornová
                             2. místo -  Kateřina Kubná
                             3. místo -  Tomáš Bielák

              5. ročník : 1. místo - Nikola Stříbná
                              2. místo – Marie Nováková
                              3. místo – Filip Kurzica

Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

WP_20170127_001
WP_20170127_001 WP_20170127_001
WP_20170127_002
WP_20170127_002 WP_20170127_002
WP_20170127_003
WP_20170127_003 WP_20170127_003
WP_20170127_004
WP_20170127_004 WP_20170127_004
WP_20170127_005
WP_20170127_005 WP_20170127_005
WP_20170127_006
WP_20170127_006 WP_20170127_006
WP_20170127_007
WP_20170127_007 WP_20170127_007
WP_20170127_008
WP_20170127_008 WP_20170127_008
WP_20170127_009
WP_20170127_009 WP_20170127_009
WP_20170127_010
WP_20170127_010 WP_20170127_010
WP_20170127_011
WP_20170127_011 WP_20170127_011
WP_20170127_012
WP_20170127_012 WP_20170127_012

 

Přednáška Člověk a jeho zdraví - 24. 1. 2017

V úterý 24. ledna 2017 přišla mezi žáky 4. a 5. ročníku paní Nováková, zdravotní sestra z RÚ
v Chuchelné. Teoretickou část přednášky na téma Člověk a jeho zdraví  doplnila praktickými
ukázkami poskytování první pomoci, chřipkové období aj.
V závěru měl každý možnost si vyzkoušet, jak se měří tlak.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

001
001 001
002
002 002
003
003 003
004
004 004
005
005 005
006
006 006
007
007 007
008
008 008
009
009 009
010
010 010
011
011 011
012
012 012

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/prednaskaclovekazdravi241/

Divadelní představení Mrazík - 23. 1. 2017

V pondělí 23.ledna 2017 zhlédli žáci 4. a 5. ročníku ve SD v Opavě
pohádkový muzikál Mrazík. Po příjezdu do Opavy si dali menší svačinku
v OC Breda &Weinstein a přesunuli se do divadla.
Pohádka o hodné a pracovité Nastěnce, zlé maceše, rozmazlené a nepěkné Marfuše,
pohledném a pyšném Ivanovi, kterým vstoupily do života pohádkové bytosti v podobě
dědečka Hříbečka, baby Jagy, kouzelného Mrazíka a mnoha dalších, se všem moc líbila
a v mrazivém dnu krásně zahřála. Po představení prožili všichni ještě chvilku při malém
občerstvení a ve 13,15 hod. jeli zpět do Hněvošic.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová   

 
WP_20170123_007
WP_20170123_007 WP_20170123_007
WP_20170123_008
WP_20170123_008 WP_20170123_008
WP_20170123_009
WP_20170123_009 WP_20170123_009
WP_20170123_010
WP_20170123_010 WP_20170123_010
WP_20170123_011
WP_20170123_011 WP_20170123_011
WP_20170123_012
WP_20170123_012 WP_20170123_012
WP_20170123_013
WP_20170123_013 WP_20170123_013
WP_20170123_014
WP_20170123_014 WP_20170123_014
WP_20170123_015
WP_20170123_015 WP_20170123_015
WP_20170123_016
WP_20170123_016 WP_20170123_016
WP_20170123_017
WP_20170123_017 WP_20170123_017
WP_20170123_018
WP_20170123_018 WP_20170123_018

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/mrazik231/Plavecký výcvik - podzim, zima 2016/2017

Od 22. listopadu 2016 do 2. února 2017 jezdili žáci 1. - 5. ročníku
do AQUAPARKU v Kravařích na plavecký výcvik.
Žáci dosáhli v závěrečných soutěžích velice dobrých výsledků.
Všichni si zaslouží pochvalu. Příští rok se už žáci těší na pokračování.     
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠŽIVOT DĚTEM

Škola i školka se opět zapojila do veřejných sbírek -  ŽIVOT DĚTEM -  společně se vybralo 2 050,- Kč.
Za MŠ - 345 Kč, za ZŠ - 1. a 2. roč. - 665,- Kč, 3. roč. - 390,- Kč, 4., 5. roč. 650,- Kč.
Sbírka byla zaslána na účet. Vám všem děkujeme, že jste se připojili, měli jsme takto všichni možnost
přispět k dětským úsměvům. Děkujeme i paní učitelkám za spolupráci ve třídách.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠPoděkování - sběr netříděného papíru - prosinec 2016

Sběr netříděného papíru v obci proběhl v prosinci, kterého se účastnili všichni občané Hněvošic za účelem soutěžit
společně s dětmi z MŠ a ZŠ. Nasbíralo se 2 140 kg a částka byla 2 996,- Kč - (v ZŠ 1., 2. roč. 504 kg, 3. roč. 235 kg,
4. a 5. roč. 647 kg, v MŠ – 454 kg, první tři nejlepší sběrači: v ZŠ…. Jiří Buchta – 156 kg, Adam Václavík - 153 kg,
Katka Kubná -107 kg a Vojtěch Stříbný – 107 kg a v MŠ…. Alžběta Stříbná – 113 kg, Stela Hanzlíková – 70 kg,
Amálie Národová – 68 kg. Tuto částku použijí paní učitelky na nákup výtvarného materiálů pro děti v MŠ, ZŠ a ŠD.
Děkujeme všem soutěžícím i ostatním občanům, kteří přispěli starým papírem. Další sběrovou akci pořádáme
v březnu 2017, přesný termín upřesníme měsíc předem. Děkujeme za práci oběma pracovnicím OÚ Hněvošice
při výběru a zapisování váhy a panu starostovi za pomoc.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

Poděkování za MŠ a ZŠ

Děkujeme panu Markovi Stříbnému a jeho tatínkovi Pavlu Stříbnému
za vypůjčení dvou vánočních stromků do MŠ.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ


Srdičkové Vánoce a sluníčkový nový rok 2017

Dovoluji si Vám všem poděkovat za spolupráci v uplynulém roce
a do roku nového popřála radost, spokojenost a úspěch jak v pracovním,
tak v osobním životě. Ať štěstí a tvořivost jsou po celý rok 2017 nablízku nám všem.
Anděla Lintnerová
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 


Vánoční koledování - 21. 12. 2016

 S rokem 2016 se žáci ZŠ v Hněvošicích rozloučili ve středu 21. prosince společně s dětmi z MŠ .
 Všichni zhlédli pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou připravili žáci z dramatického  kroužku
 pod vedením Mgr. Vlasty Ohnheiserové.
 Následovalo společné zpívání koled a recitace básní.
 V závěru setkání paní ředitelka Mgr. Anděla Lintnerová všem popřála a předala dárečky.
 Také děti z MŠ společně se svými učitelkami předaly vyučujícím ZŠ přáníčka .
 Mgr. Vlasta OhnheiserováVánoční posezení - 20. 12. 2016

V úterý 20. prosince 2016 se sešli žáci společně s rodiči, aby společně zakončili rok 2016.
Žáci si pro ně připravili tři vánoční balíčky. V prvním byly básně, písně a hra na hudební nástroje .
Druhý byl pohádkový – ukrýval pohádku O dvanácti měsíčkách. Třetí balíček obsahoval
vánoční zvyky a tradice, nadílku a tanečky.
Ve druhé části programu tvořili a hráli rodiče společně s dětmi.
Poslední část pobavila děti. Rodiče jim zahráli pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků
a vyrobili přáníčka, která budou otevřena 22. prosince na Vánocích třídy.
Příjemně strávený vánoční podvečer všechny dobře naladil. Maminky si odpočinuly
od vánočního shonu, tatínkové se hrou na chvíli vžili do dětských let a děti ohodnotily
vánoční dobroty.
Na závěr si všichni zazpívali a popřáli krásný rok 2017.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

 Mikuláš, čert a andělé - 5. 12. 2016

V pondělí 5. 12. 2016 jsme všichni oslavili Mikuláše. Podle českého kalendáře má svátek 6. prosince
a právě v podvečer tohoto dne obchází Mikuláš v doprovodu anděla a čertů domácnosti. Ve velké knize
hříchů ihned vidí, jak dotyčné dítě zlobilo a podle toho dovolí čertům, aby dítěti domluvili. Hodné děti
od čertů příliš nalupáno nedostanou a naopak je Mikuláš potěší balíčkem s pamlsky. Zlobivým dětem
čerti pěkně nalupou a místo pamlsků takové dítě dostane bramboru nebo uhlí. U nás ve škole i školce
všichni dostali balíček s pamlsky, které věnoval klub rodičů - paní Hanka Švanová obstarala balíčky, které
se daly všem dětem. Děkujeme nejen KRPŠ, ale také panu Hanušovi, panu Národovi a děvčatům Natálce
Švanové a Adélce Riplové.


Vystoupení pro seniory - 28. 11. 2016

V pondělí 28. 11. 2016 vystoupili naši žáci ZŠ a děti z MŠ pro naše milé babičky a dědečky
v sále, kde předvedli tanečky, zpěv, recitaci a divadelní představení, které nacvičili ve škole.
Po hodinovém programu, který měl velký úspěch, si všichni pochutnali na koláči, který dostali
od obce za vystoupení. Děkujeme panu starostovi Josefu Kremserovi a paní kulturní
referentce MUDr. Gabrieli Kalvarové za pozvání.

Památník II. světové války - 10. 11. 2016

Ve čtvrtek 10.11.2016  jeli žáci 4. a 5. ročníku do Památníku II. světové války
v Hrabyni, kde byl pro ně připraven program s názvem Vůně purpury, pach války.
Všichni měli možnost slyšet a vidět, jak se slavily Vánoce v období války, jaké byly
rozdíly ve zdobení vánočních stromků v rodinách chudých a bohatých a hlavně,
čeho si v té době děti uměly vážit, z čeho měly radost.
Na závěr celé prohlídky si každý vyrobil svého andílka pro štěstí.
Příjemnou atmosféru celého dopoledne všem zpříjemnila Emily Papežová hrou na klavír,
na který hrají vždy významné osoby.
Při zpáteční cestě jsme vystoupili na Dolním náměstí a Ratibořskou bránou došli
až na zastávku v Kateřinkách.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

WP_20161110_001
WP_20161110_001 WP_20161110_001
WP_20161110_009
WP_20161110_009 WP_20161110_009
WP_20161110_010
WP_20161110_010 WP_20161110_010
WP_20161110_016
WP_20161110_016 WP_20161110_016
WP_20161110_017
WP_20161110_017 WP_20161110_017
WP_20161110_018
WP_20161110_018 WP_20161110_018
WP_20161110_021
WP_20161110_021 WP_20161110_021
WP_20161110_022
WP_20161110_022 WP_20161110_022
WP_20161110_023
WP_20161110_023 WP_20161110_023
WP_20161110_024
WP_20161110_024 WP_20161110_024
WP_20161110_025
WP_20161110_025 WP_20161110_025
WP_20161110_026
WP_20161110_026 WP_20161110_026


Beseda s myslivcem - 9. 11. 2016

Ve středu 9. 11. 2016 měli žáci 4. a 5. ročníku mimořádnou hodinu přírodovědy.
Tématický celek LES zakončili společně s myslivcem panem Bc. DanielemFichnou.
Povyprávěl jim zajímavosti o zvířatech, ukázal paroží, zuby a kůži některých
živočichů, zodpověděl všechny kladené dotazy.
Ve druhé části besedy předvedl žákům výcvik loveckého psa Xantose. Odměnou
pro Xantose byly slaďoučké piškoty.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

WP_20161109_001
WP_20161109_001 WP_20161109_001
WP_20161109_002
WP_20161109_002 WP_20161109_002
WP_20161109_003
WP_20161109_003 WP_20161109_003
WP_20161109_004
WP_20161109_004 WP_20161109_004
WP_20161109_005
WP_20161109_005 WP_20161109_005
WP_20161109_006
WP_20161109_006 WP_20161109_006
WP_20161109_007
WP_20161109_007 WP_20161109_007
WP_20161109_008
WP_20161109_008 WP_20161109_008
WP_20161109_009
WP_20161109_009 WP_20161109_009
WP_20161109_010
WP_20161109_010 WP_20161109_010
WP_20161109_011
WP_20161109_011 WP_20161109_011
WP_20161109_012
WP_20161109_012 WP_20161109_012

Preventivní program - 7. 11. 2016


V pondělí 7.11.2016 přijely do naší školy lektorky z Centra primární prevence Renarkon,o.p.s.z Ostravy.
Pro žáky 4. a 5. ročníku měly připravený prožitkový program zaměřený na posilování soudržnosti a spolupráce
skupiny prostřednictvím hledání a nalézání charakteristik. Důraz byl kladen na zlepšování komunikačních
dovedností a schopností empatie.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová     


Památka zesnulých - 2. 11. 2016

Památku zesnulých uctili žáci 4. a 5. ročníku rozsvícením svíček
na místním hřbitově v Hněvošicích.
Cestou na hřbitov i zpět sledovali změny v podzimní přírodě,
pozorovali živočichy a plnili zadané úkoly. Doprovod jim dělalo malé rezavé koťátko.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

WP_20161103_001
WP_20161103_001 WP_20161103_001
WP_20161103_002
WP_20161103_002 WP_20161103_002
WP_20161103_003
WP_20161103_003 WP_20161103_003
WP_20161103_004
WP_20161103_004 WP_20161103_004
WP_20161103_005
WP_20161103_005 WP_20161103_005
WP_20161103_019
WP_20161103_019 WP_20161103_019
WP_20161103_020
WP_20161103_020 WP_20161103_020
WP_20161103_038
WP_20161103_038 WP_20161103_038
WP_20161103_039
WP_20161103_039 WP_20161103_039
WP_20161103_040
WP_20161103_040 WP_20161103_040
WP_20161103_041
WP_20161103_041 WP_20161103_041
WP_20161103_042
WP_20161103_042 WP_20161103_042

Týden zdraví - 3. 10.

Stalo se již tradicí, že začátek října patří na naší škole Týdnu zdraví.
Letos jsme však věnovali zdraví dnů více. Zahájili jsme 3. října 2016
a zaměřili jsme se na význam okopanin pro člověka. Další den byl
věnován zelenině – modelování zeleniny, měření, zpívání písní o zelenině,
malba, kresba, přiřazování anglických pojmů a příprava presentace.
Ovoce bylo rozděleno do tří dnů – malvice, peckovice, bobule.
V pátek byl vyhlášen úkol týdenní – praktický.
V tomto týdnu probíhaly ochutnávky, dotváření kapusty, cukety, zelí
a vyřezávání řepy a dýní. V pátek 14. října bylo slavnostní zakončení
spojené se soutěžemi skupin, tancem, reklamou, podáváním smoothie
a rozdáním diplomů za aktivitu a tvořivost.
Mgr. Vlasta Ohnheiserová                  

001
001 001
002
002 002
003
003 003
004
004 004
005
005 005
009
009 009
011
011 011
012
012 012
014
014 014
015
015 015
017
017 017
039
039 039
040
040 040
041
041 041
042
042 042
045
045 045
046
046 046
048
048 048

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/fwdtdenzdrav/

Cvičení v přírodě

První akcí školního roku 2016/2017 bylo pro žáky 4. a 5. ročníku cvičení v přírodě,
jehož cílem bylo bližší poznávání obce Hněvošice. Žáci pracovali ve třech expedičních skupinách.
Každá skupina dostala Zápisník expedice, do kterého zaznamenávala splněné úkoly např. informace
o Hněvošickém háji, poznatky z dopravní výchovy, informace z besedy na OÚ aj. Nechyběly hry a
soutěže, procvičování poskytování první pomoci a užití angličtiny v praxi.Odměnou pro všechny
byla pochvala za splnění úkolů.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

001
001 001
002
002 002
003
003 003
007
007 007
008
008 008
009
009 009
010
010 010
011
011 011
012
012 012
013
013 013
014
014 014
021
021 021
022
022 022
023
023 023
024
024 024

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/fwdcvienvprod/


Den otevřených dveří v Mravenečku - 21. 9.

Dne otevřených dveří v denním stacionáři Mraveneček využili žáci 4. a 5. ročníku
k dalšímu poznávání města Opavy. Ve středu 21.9.2016 vyjeli autobusem do Opavy
a pěšky došli do stacionáře v Jaktaři. Po milém uvítání paní vedoucí si prohlédli
zařízení při běžném provozu, viděli klienty při všech činnostech . Sami si mohli
vyzkoušeli relaxační postel, masážní křeslo a zajezdit na rotopedu.
V závěru prohlídky měli žáci mnoho dotazů, na které jim paní vedoucí ochotně odpovídala.
Po malém občerstvení  a zápisu do kroniky se rozloučili a vydali se na další poznávání města.
Sladké fornetti dodaly všem sílu a energii na další poznávání města. Bylo to Horní náměstí a
Smetanovy sady. Všechny nové poznatky žáci shrnuli ve slohové práci, která se všem
podařila na výbornou.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová
   

WP_20160921_001
WP_20160921_001 WP_20160921_001
WP_20160921_002
WP_20160921_002 WP_20160921_002
WP_20160921_004
WP_20160921_004 WP_20160921_004
WP_20160921_005
WP_20160921_005 WP_20160921_005
WP_20160921_006
WP_20160921_006 WP_20160921_006
WP_20160921_008
WP_20160921_008 WP_20160921_008
WP_20160921_010
WP_20160921_010 WP_20160921_010
WP_20160921_013
WP_20160921_013 WP_20160921_013
WP_20160921_014
WP_20160921_014 WP_20160921_014
WP_20160921_019
WP_20160921_019 WP_20160921_019
WP_20160921_020
WP_20160921_020 WP_20160921_020
WP_20160921_021
WP_20160921_021 WP_20160921_021
WP_20160921_022
WP_20160921_022 WP_20160921_022
WP_20160921_023
WP_20160921_023 WP_20160921_023
WP_20160921_024
WP_20160921_024 WP_20160921_024

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/fwddenotevenchdvemraveneek/

Návštěva hornického muzea v Landeku - 20. 9.

I přes nepříznivé počasí jeli  žáci 4. a 5. ročníku ve čtvrtek 20. října 2016 do hornického
muzea v Landeku. Nejdříve jim zkušený havíř v roli průvodce představil expozici
báňského záchranářství. Prohlédli si  skutečnou důlní záchranářskou základnu,
dýchací a oživovací techniku. Vyzkoušeli si záchranářský výcvik na cvičném
záchranářském polygonu. Dále měli žáci možnost zažít pocity horníka od příchodu
na šachtu, převlékání v řetízkových šatnách, fárání a cestu na příslušné důlní pracoviště.
Další část prohlídky tvořila volná expozice těžké důlní a dobývací techniky,
dobývací a razicí kombajny, vrtací vozy, nakladače a důlní lokomotivy.
V poslední části volné prohlídky se žáci seznámili s  expozicí historického osídlení,
kterou představovala ukázka historického obydlí s ohništěm z doby lovců mamutů.
Plni dojmů a zážitků, s novými vědomostmi a nakoupenými suvenýry se všichni
vraceli domů.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

WP_20161019_002
WP_20161019_002 WP_20161019_002
WP_20161020_002
WP_20161020_002 WP_20161020_002
WP_20161020_003
WP_20161020_003 WP_20161020_003
WP_20161020_005
WP_20161020_005 WP_20161020_005
WP_20161020_007
WP_20161020_007 WP_20161020_007
WP_20161020_008
WP_20161020_008 WP_20161020_008
WP_20161020_009
WP_20161020_009 WP_20161020_009
WP_20161020_010
WP_20161020_010 WP_20161020_010
WP_20161020_011
WP_20161020_011 WP_20161020_011
WP_20161020_012
WP_20161020_012 WP_20161020_012
WP_20161020_013
WP_20161020_013 WP_20161020_013
WP_20161020_014
WP_20161020_014 WP_20161020_014
WP_20161020_015
WP_20161020_015 WP_20161020_015
WP_20161020_016
WP_20161020_016 WP_20161020_016
WP_20161020_017
WP_20161020_017 WP_20161020_017

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/fwdlandek/

 

 

 

Zahájení školního roku 2016/2017

 

1. 9. 2016  - na slavnostní první den jsme přivítali 12 nových žáků,

den se nám vydařil a první zvonění nám všem začalo po milém

uvítání v devět hodin ve třídách. Všem přejeme mnoho úspěchů,

pěkné známky a úsměv na tvářích. 

 

 

Plán akcí základní školy ve školním roce 2016/2017


Září:
•    Slavnostní zahájení školního roku 
•    Třídní schůzky ZŠ, plenární zasedání KRPŠ, schůzka školské rady – 20. 9. 2016
•    Cvičení v přírodě

Říjen:
•    Týden zdraví (3. 10. - 7. 10. 2016)
•    Caruso schow ŠD
•    Drakiáda ŠD
•    Výstava ovoce a zeleniny
•    Cvičení v přírodě
Listopad:
•    Nácvik kulturního programu pro seniory a výroba dárků
•    ŠD vítání občánků
•    Účast ve výtvarné soutěži
•    Třídní schůzky ZŠ – 22. 11. 2016
•    Učitelská dílna (MŠ + ZŠ) 
Prosinec:
•    Vystoupení pro seniory
•    Výtvarná soutěž „Vánoční symbol“ ŠD
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Mikulášská nadílka – 6. 12. 2016
•    Vítání občánků – ŠD vystoupení
•    Vánoční besídky
•    Vánoční koledování s MŠ – 21. 12. 2016
Leden:
•    Dětský karneval KRPŠ
•    Třídní schůzky ZŠ – 24. 1. 2017
•    Školní kolo recitační soutěže – 31. 1. 2017 + výpis vysvědčení
•    Společný výlet s rodiči – Tošovice – 2. 2. 2017
•    Pololetní prázdniny – 3. 2. 2017
•    Dětský karneval ve ŠD
Únor:
•    Superstar – pěvecká soutěž
•    Jarní prázdniny (od 27. 2. – 5. 3. 2017)
•    Návštěva kulturního programu (1. - 5. roč.) – Popelka, Šíleně smutná princezna
•    Soutěž Vlaštovka ŠD
Březen:
•    Jarní výzdoba školy a výroba velikonočních dárků
•    Besedy v knihovně
•    Výtvarná soutěž ŠD
•    Velikonoční výstavka + prodej – KRPŠ – Kulturní dům Hněvošice
Duben:
•    Dopravní kurz 4. ročník – Malé Hoštice
•    Duhové Velikonoce – 12. 4. 2017. 2016
•    Oslava Dne Země + ZOO Ostrava - 21. 4. 2017
•    Výroba dárků ke Dni matek
•    Třídní schůzky ZŠ – 25. 4. 2017
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Zápis žáků do 1. třídy ZŠ od 1. 4. – 30. 4. 2017
Květen:
•    Den otevřených dveří u hasičů
•    Zápis dětí do MŠ – 2. 5. – 16. 5. 2017
•    Hněvošický(á) rekordman(ka)
•    Den matek – besídka  – Kulturní dům Hněvošice
•     „Družina má talent v roce 2017“ – soutěž ŠD
Červen:
•    Oslava dne dětí v obci – KRPŠ a OÚ
•    Třídní schůzky ZŠ – 13. 6. 2017
•    Školní výlet
•    Návštěva páťáků v Kobeřicích
•    Policie ČR – I. stupeň
•    Environmentální výchova – návštěva školy z Polska + oslava Dne dětí
•    Rozloučení se školním rokem – k 30. 6. 2017


Preventivní program: (7. 11. 2016, 4. 1. 2017, 6. 3. 2017 – I., II., III. blok od 8.00 – 1., 2., 3. roč, od 10.00 – 4., 5. roč.)

Plán akcí byl schválen na pedagogické radě 1. září 2016.

 

 Organizace školního roku 2016/2017


Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny budou od 27. února - 5. března 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2017 do 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne
v pondělí 4. září 2017.

Třídní výlet žáků 4. ročníku

Žáci 4. ročníku jeli na třídní výlet v pátek 1. července 2016.
Trasa výletu směřovala do Jiříkova, kde si prohlédli Pradědovu galerii, dále na hrad Sovinec
a do Šternberka. Tam navštívili Expozici času a zamířili na koupaliště.
Dobrý výběr výletu, doprava obecním autem, výborný řidič pan Kašný a slunečné počasí  
nastartovalo krásný prázdninový den.
                                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tridni_vylet_-_4._rocnik/

 

WP_20160701_001
WP_20160701_001 WP_20160701_001
WP_20160701_002
WP_20160701_002 WP_20160701_002
WP_20160701_004
WP_20160701_004 WP_20160701_004
WP_20160701_005
WP_20160701_005 WP_20160701_005
WP_20160701_006
WP_20160701_006 WP_20160701_006
WP_20160701_008
WP_20160701_008 WP_20160701_008
WP_20160701_247
WP_20160701_247 WP_20160701_247
WP_20160701_248
WP_20160701_248 WP_20160701_248


Ukončení pětileté školní docházky - 30.6.

Ve čtvrtek 30. června 2016 dostali žáci 5. ročníku vysvědčení , rozloučili se
s vyučujícími a zakončili tak definitivně školní docházku v ZŠ v Hněvošicích.
Chladná zmrzlina pro osvěžení byla společným rozloučením.
                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Ukonceni_skolniho_roku_2015-2016/

001
001 001
002
002 002
003
003 003
004
004 004
005
005 005
006
006 006
007
007 007
037
037 037

 
Vystoupení pro děti z MŠ a žáky ZŠ - 29.6.

Ve středu 29. 6. 2016 se žáci ZŠ společně s dětmi z MŠ rozloučili se školním rokem 2015/2016.
Žáci z dramatického kroužku pod  vedením Mgr. Vlasty Ohnheiserové zahráli pohádku RumplCimprCampr.               
Děti z MŠ a žáci jednotlivých ročníků zazpívali písničky a společnou písní Rodné údolí
se všichni naladili na prázdniny.          
                                                    Mgr. Vlasta Ohnheiserová
http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_pro_deti_z_MS_a_zaky_ZS/

001
001 001
002
002 002
003
003 003
004
004 004
007
007 007
011
011 011
017
017 017
018
018 018


Hněvošický odpust - 25.6.    

Žáci 4. a 5. ročníku vystoupili v sobotu 25.června 2016 na Retro odpustu v Hněvošicích
s taneční skladbou  Poupata.
Velký potlesk přítomných svědčil o tom, že se vystoupení všem libilo. 
                                                  Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


Posezení  a rozloučení se školním rokem 2015/2016 - 24.6.

V pátek 24. června 2016 se žáci 4. a 5. ročníku rozloučili společně s rodiči se školním rokem 2015/2016.
Zvláště významným dnem byl pátek pro žáky 5. ročníku, protože to bylo poslední společné setkání.
Program měl čtyři části. V té první zahrály děti z dramatického kroužku rodičům pohádku RumplCimprCampr.
Následovalo poděkování rodičů a žáků třídní učitelce Mgr. Vlastě Ohnheiserové.
Také paní učitelka ocenila pětiletou spolupráci rodičů poděkováním a předáním pamětního
listu .
Druhá část byla sportovní. Chlapci a děvčata zatančili na píseň Poupata, zahráli si
s rodiči fotbal a vybíjenou. Nechybělo ani malé pohoštění.
Třetí část byla zaměřena na odvahu, statečnost a noční orientaci v přírodě.
Rodiče připravili pro děti krásnou Stezku odvahy nočním lesem. Cíl byl na hřišti,
kde čekala všechny chladivá odměna. Od sportovců dostal každý odvážlivec nanuk.
Závěrečná část patřila pouze dětem. Před spaním ve škole hrály hry, povídaly si,
zpívaly a pojídaly dobroty, které jim maminky připravily.
Sobotní budíček  všechny vytáhl na menší rozcvičku a běh lesem. Po snídani ,úklidu
a malém popovídání se po desáté hodině děti postupně rozcházely domů, protože v 17,00 hod.
vystupovaly na Hněvošickém odpustu.
                                       Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


Třídní výlet žáků 5. ročníku - 16.6.

Poslední výlet školní docházky v Hněvošicích si žáci 5. ročníku užili.
Vybrali si hned dvoudenní na Malou Morávku s výšlapem na Praděd,
prohlídkou Karlovy Studánky se zakončením v místním termálním bazénu.
Vyjeli ve čtvrtek ráno  16. června 2016  a zpět se vraceli 17.června
ve večerních hodinách .
Příjemně unaveni, ale plni dojmů a zážitků opouštěli autobus ve Služovicích
a v Hněvošicích.
                                                              Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tridni_vylet_zaku_5._rocniku_-_MalaMoravka/


Beseda s dobrovolným hasičem - p. Gebauerem - I.st. a MŠ - 9. 6. 2016

Dnešní den si všechny děti mohly nejen vyzkoušet práci s hasícími přístroji,
ale také se dozvědět více o práci dobrovolných hasičů. Děkujeme za ochotu
besedu připravit a podělit se o své zkušenosti.


DEN DĚTI  - 1. 6. 2016

Celý I. stupeň oslavoval tento den ve škole Wielkie Sciborzyce,
kde paní ředitelka Bluj se svými kolegy připravili sportovní dopoledne, počasí se vydařilo
a všem se nám moc u nich líbilo.

Poděkování - sběr netříděného papíru - 25., 26.5. 2016

Sběr netříděného papíru se konal ve dnech 25. a 26. 5., kterého se účastnili všichni občané Hněvošic
za účelem soutěžit společně s dětmi z MŠ a ZŠ a současně vybranou částku použít na výtvarný materiál pro děti.
Za MŠ se vybralo 1 268 kg, za ZŠ 2 407 kg a 615 kg bylo vybráno za občany obce. Celková částka byla 6 006,- Kč.
Tyto finance se rozdělily mezi ZŠ, MŠ  a ŠD. Nejlepší sběrače vyhodnotí paní učitelky ve svých třídách. Další sběrovou
akci pořádáme v měsící říjen 2016. Přesné datum bude upřesněno. Děkujeme za spolupráci při výběru a zapisování váhy
a tím i obecnímu úřadu za pomoc a uvolnění pracovnic k tomuto účelu.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

                                  
Exkurze do Chráněných dílen ve Vlaštovičkách - 27.5.


Žáci 4. a 5. ročníku jeli v pátek 27. května 2016 na exkurzi do Vlaštoviček.
Byla jim představenaChráněná dílna, která se spolu s Domem sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené nachází v budově Charity.
Po celkové prohlídce celého zařízení měli žáci možnost sami si vyzkoušet
potřeby a pomůcky, které ulehčují lidem se zdravotním znevýhodněním práci.
V Chráněné dílně, kde se vyrábí keramické, tkané a šité výrobky, si každý
koupil malou památku. Zakoupením jakéhokoliv výrobku žáci podpořili snahu zdravotně
znevýhodněných občanům začlenit se do společnosti a žít život, který je podobný zdravým
lidem. Exkurze byla pro všechny velice zajímavá.
                                 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vlastovicky_2016/

WP_20160527_003
WP_20160527_003 WP_20160527_003
WP_20160527_005
WP_20160527_005 WP_20160527_005
WP_20160527_008
WP_20160527_008 WP_20160527_008
WP_20160527_009
WP_20160527_009 WP_20160527_009
WP_20160527_014
WP_20160527_014 WP_20160527_014
WP_20160527_037
WP_20160527_037 WP_20160527_037
WP_20160527_046
WP_20160527_046 WP_20160527_046
WP_20160527_052
WP_20160527_052 WP_20160527_052

Vystoupení pro seniory z Hněvošic


Škola nezapomíná ani na své seniory.
Žáci 4. a 5. ročníku v hodině informatiky vytvořili pozvánky a pozvali starší občany obce na vystoupení, 
které připravili chlapci a děvčata  z dramatického kroužku. 
Pod vedením Mgr. Vlasty  Ohnheiserové sehráli pohádku O princezně, která ráčkovala.
Velký potlesk a slova chvály svědčily o tom, že pro všechny diváky to bylo příjemně strávené odpoledne.
V závěru nechyběla ani sladká odměna pro herce – čokolády, sušenky, bonbony.
                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_pro_seniory_v_Hnevosicich/

IMG_1150
IMG_1150 IMG_1150
IMG_1151
IMG_1151 IMG_1151
IMG_1153
IMG_1153 IMG_1153
IMG_1154
IMG_1154 IMG_1154
IMG_1155
IMG_1155 IMG_1155
IMG_1157
IMG_1157 IMG_1157
IMG_1158
IMG_1158 IMG_1158
IMG_1159
IMG_1159 IMG_1159


Výukový program v Hrabyni – 4., 5. roč. - 20. 5. 2016

 

DEN MATEK – 8. 5. 2016 

ZŠ a MŠ připravila bohatý program pro všechny ženy obce Hněvošice.
Moc děkujeme za přípravu všem vystupujícím, paní učitelkám, obci a těšíme se na další rok.

ŠD - OVOCNÉ JEDNOHUBKY, 13. KVĚTNA 2016

Pro procvičení cukrářského umění a zručnosti si družinové děti zvolily opět výrobu lehkého
občerstvení v podobě piškotovo ovocných jednohubek. Všichni naši malí cukráři byli velice
šikovní, práce ve „studené kuchyni“ byla pro ně zábavou i hračkou. V závěru činnosti si
na vlastnoručně vyrobených zdravých dobrotách pochutnali.

Zapsala: M. KubínováŠD – BESEDA SE VČELAŘEM, 11. KVĚTNA 2016

Jednoho slunečného odpoledne přišel do naší školní družiny besedovat pan Jan Šimeček,
včelař z Hněvošic. Tentokrát jsme my nešli navštívit jeho včelí domek, stojící v blízkosti
přilehlého lesa, ale zaposlouchali jsme se na školní zahradě do poutavého vyprávění
ze života včel i práce včelařů. Děkujeme panu Šimečkovi za velmi zajímavou besedu,
za čas, který věnoval našim dětem a za možnost osahat si a vyzkoušet různé včelařské potřeby.

Zapsala. M. Kubínová

 


ZÁPIS DO MŠ - 5. 5. 2016


Tel.: 553 762  675 - paní vedoucí MŠ - Vladimíra Chudobová

 

DEN ZEMĚ - 22.4.2016

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek
 je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března,
a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí.Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech
světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či národnost.

U nás na škole jsme měli pozvaného na návštěvu pana Bořka Frýbu - malíře, který žákům povídal, maloval a

mnoho úsměvu rozdával. Moc mu děkujeme za návštěvu. A protože nám paní uč. Havlíčková

s 4. a 5. roč. připravila pozemek na setí a počasí nám přálo, upravili jsme si políčka a zaseli

různá semínka - jako hrášek, ředkvičky, brambory, slunečnice, dýně aj. Poté jsme zemi poděkovali,

že ji máme a popřáli semínkám, aby se jim dobře dařilo. No a nyní čekáme, co za úrodu sklidíme.

Držte nám pěsti:-)

 

ŠD – DEN ZEMĚ, 22. DUBNA 2016

U příležitosti Dne Země jsme s žáky školní družiny obdivovali krásu Božího stvoření - naší planety Země.
Připomněli jsme si také vznik a vývoj Země a tím jsme si procvičili učivo z ekologické a náboženské výchovy. 
Děti soutěžily na různá environmentální témata, ve kterých už mají na svůj věk patřičný přehled.
Na sedmi stanovištích plnili žáci zadané úkoly a v závěru hry si všichni vybojovali pestré sladké odměny.

Zapsala: M. Kubínová

 

Výlet do Prahy - 23.4.

V sobotu 23. dubna 2016 v 5:51 hod. vycestovalo z Opavy-východ 38 rodičů a 24 dětí
směr Praha. Pod vedením Mgr. Vlasty Ohnheiserové si vyjeli na prohlídku hlavního města
a na muzikál Mýdlový princ.
Příjemně unaveni a obohaceni novými zážitky se vraceli v 19:43 hod. zpět do Opavy.
                                                                 Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vylet_s_rodici_do_Prahy/

WP_20160423_001
WP_20160423_001 WP_20160423_001
WP_20160423_004
WP_20160423_004 WP_20160423_004
WP_20160423_005
WP_20160423_005 WP_20160423_005
WP_20160423_006
WP_20160423_006 WP_20160423_006
WP_20160423_007
WP_20160423_007 WP_20160423_007
WP_20160423_008
WP_20160423_008 WP_20160423_008
WP_20160423_009
WP_20160423_009 WP_20160423_009
WP_20160423_010
WP_20160423_010 WP_20160423_010

 

Soutěž ve florbalu - 21.4.2016

Vybraní žáci naší školy (Lukáš Strzibný, Ondřej Hula, Mirek Sitta, Filip Kurzica, Viktor Hanzlík,

Jakub Schwacha, Tomáš Bielák) se rozhodli jít si vyzkoušet velké utkání ve florbale, které se

konalo v Ostravě - Dubině ve sportovní hale. Paní uč. Aichmaierová vytvořila družstvo a

trénovali na utkání. I když jsme nevyhráli (5:3), těšilo nás, že se kluci dokázali udržet a

ten adrenalin jsem prožili všichni společně. Všem děkujeme i panu řidiči Kašnému a obci,

že jsme měli možnost se účastnit.

 

Dopravní hřiště - Malé Hoštice - 4., 5. roč. - 19.4.2016

 

ŠD - závody na koloběžkách - 15.4.2016

 

Planetárium - Ostrava - Poruba - 2.- 5.roč. - 6.4.2016

Dne 6. dubna se žáci 2. - 5. roč. zajeli podívat na nově rekonstruovanou budovu Planetária v Ostravě.

Bylo se nejen na co dívat a povídat si, měli jsme možnost také se na chvílí stát kosmonautem, vyzkoušet si

létat, cítít stav bez tíže, točit se na stroji, vidět umělé tornádo nebo být na okamžik někde na měsící a mávat domů.

Děkujeme i doprovodu z řad maminek - paní Dornové a paní Hanzlíkové, kterým se výlet také líbil a slíbili,

že opět s námi pojedou.

 

HAPPY ENGLISH DAY - soutěž 4.,5. roč. - 1.4.2016

V pátek 1. dubna 2016 proběhl na ZŠ Opava-Vrchní  8. ročník soutěže Happy English Day,
kterého se zúčastnilo 17 družstev. Za naši školu soutěžili žáci Amálie Šteyerová, Marie Wiltawská, Filip Stříbný
a Jakub Schwacha. Žáci si mohli v pěti náročných kolech ověřit své znalosti anglického jazyka
a zároveň si i vyzkoušet práci v týmu.
Všem soutěžícím děkuji a blahopřeji.
                                   Třídní učitelka  Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Soutez_Happy_English_Day/

WP_20160401_001
WP_20160401_001 WP_20160401_001
WP_20160401_002
WP_20160401_002 WP_20160401_002
WP_20160401_003
WP_20160401_003 WP_20160401_003
WP_20160401_004
WP_20160401_004 WP_20160401_004
WP_20160401_005
WP_20160401_005 WP_20160401_005
WP_20160401_006
WP_20160401_006 WP_20160401_006
WP_20160401_016
WP_20160401_016 WP_20160401_016
WP_20160401_017
WP_20160401_017 WP_20160401_017

28.3.2016 - KRÁSNÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU:-)

 

28.3. - DEN UČITELŮ

Tento den oslavili všichni učitelé svůj svátek a já přidávám

z eposu ST.DOMINITA "COMENIUS IN FULNEK"

tento bod - č.10.

"Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život.

Lež je každému muži hanbou, každému dítěti zkázou.

Sám přijdeš na to, že nade vše vzácný je ráj srdce,

že jedno potřebné ti nevezme žádná moc.

Vědomost tě neobohatí, je ti jen cestou ke štěstí,

pokladem, který nikdy neztratí cenu je cnost."

Na naší škole byla pro tento rok oceněna paní uč. Mgr. V. Ohnheiserová

za dlouhodobou pedagogickou činnost, a to za:

- aktivní pedagogická práce, kde kromě nových nápadů a tvořivosti využívá paní učitelka
moderní technologii při výuce a prezentuje své zpracované materiály na interaktivní tabuli
- nadstandardní práce – péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
- vedení dramatického kroužku, kde paní učitelka děti s láskou vede k přirozenému projevu
nejen v hodinách, ale také v divadelních vystoupeních, kterými každým rokem potěší společně
se svými žáky nejen nás s dětmi ze ZŠ a MŠ, ale také rodiče, babičky, dědečky na besídkách
a celou širokou veřejnost (např.: žáky v ZŠ Kobeřicích nebo vystoupením v Domově důchodců)
- aktivně organizuje pro školu zájezdy do hor, na muzikály nebo exkurze ve spolupráci s klubem rodičů
- pro zaměstnance organizuje kulturní akce
- pro žáky výlety, besedy, divadelní představení, výjezdy na kolech aj.
- má velmi pěkný osobní přístup v kolektivu, k dětem a přátelům školy
Paní učitelka je spolehlivá a velmi aktivní. Její pedagogická a odborná činnost je nejen velmi
kvalitní, ale hlavně svou práci dělá s velkou péči a laskavostí.

Děkuji tímto paní učitelce a gratuluji.

Mgr. Anděla Lintnerová

 

Pythagoriáda - 5. roč. -  21.3.2016

Okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda se zúčastnili dne 21.března 2016
žáci 5. ročníku - Filip Majvelder, Filip Stříbný, Ondřej Hula a Marie Wiltawská .
Mgr. Vlasta Ohnheiserová, která byla jako doprovod těmto žákům, byla v době
soutěže na přednášce s názvem Hejného matematika / zaměřeno na základní informace
o metodě, ukázce učebnic, zamyšlením nad zajímavými úkoly/. Všem soutěžícím blahopřeji.
                                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Pythagoriada/

WP_20160321_001
WP_20160321_001 WP_20160321_001
WP_20160321_002
WP_20160321_002 WP_20160321_002
WP_20160321_003
WP_20160321_003 WP_20160321_003
WP_20160321_004
WP_20160321_004 WP_20160321_004
WP_20160321_005
WP_20160321_005 WP_20160321_005
WP_20160321_006
WP_20160321_006 WP_20160321_006
WP_20160321_007
WP_20160321_007 WP_20160321_007
WP_20160321_008
WP_20160321_008 WP_20160321_008

Zdravé zoubky - 1. roč. - 15.3.201

Dne 15. března si první ročník v rámci učiva zopakoval,

jak se mají starat o své zoubky. Paní učitelka jim připravila

povídání se Stejblem a Hurvínkem, pod záštitou Dm - drogerie,

která zaslala tento připravený materiál s pěkným dárkem pro každého žáka.

 

Prodejní výstavka v obecním sále - 13.3.2016

Úspěšná každoroční výstavka proběhla v sále, kdy žáci a paní učitellky z MŠ a ZŠ

připravili překrásné jarní výrobky, které tvořili jak žáci, tak paní učitelky pro radost.

Děkujeme všem, kteří si výrobky přišli nejen prohlídnout, ale také koupit.

 

Okresní kolo recitační soutěže - 11.3.2016

 

Beseda s ornitologem - p. Křempek - 4.,5. roč. - 4.3.2016

 

Divadelní představení - "Popelka" - 4.3.2016

Dne 4. března si žáci 1. ročníku s dětmi z mateřské školky shlédli

známou pohádku o Popelce. Bylo se na co dívat a po cestě si

povídat.

 

 

Divadelní představení - "Káťa a Škubánek" - 2.3.2016

Dne 2. března se žáci 2. - 5. roč. zajeli podívat na představení do Opavy.

Pěkné představení ocenili žáci potleskem.

_____________________________________________________________________________________________________________

Třídní schůzky

Dne 26. 4. 2016 od 16.00 hodin se konají třídní schůzky a mimořádná schůze s KRPŠ.

 

Zápis do MŠ

Dne 5. 5. 2016 od 9.00 do 15.00 hodin v budově MŠ.

Tel.: 553 762  675 - paní vedoucí MŠ - Vladimíra Chudobová

 

Oznámení pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace informuje o aktuální volné kapacitě v mateřské škole.
Dítě přijímáme do naší školky po celý rok. Docházka dítěte do školky je maximální míře flexibilní.

Velkým oceněním je bezúplatné předškolní vzdělávání.

Přijetí do školky předchází adaptace v přítomnosti rodičů ve školce. Hlavním cílem adaptace je seznámení dítěte s prostorem školky, navázání kontaktu s paní učitelkou, která o dítě bude pečovat. Adaptace s asistencí naší pedagožky také vyhodnocuje schopnost dítěte školku navštěvovat. Jedná se tedy o nenásilný a přirozený přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky.

Během adaptace nese odpovědnost za dítě rodič. Adaptace dítěte v naší školce je zdarma a časově je neomezená. Během ní analyzujeme individuální potřeby rodičů i dítěte. Rodiče mají příležitost seznámit se podrobně s deklarovanou kvalitou, osobně poznat naše pedagožky a další personál a prohlédnout si detailně prostory školky. Nestresujeme děti zápisem - nenásilná adaptace, během níž se děti seznamují s prostředím školky a hrají si v tomto prostředí, je to pro rodiče i pro nás vhodný nástroje k identifikaci potřeb dítěte a jeho schopnosti adaptace v prostředí školky. Nepřijímáme děti trpící akutním infekčním onemocněním, abychom neohrožovali ostatní děti.

Po nástupu získáváte zkušební dobu bez jakýchkoli závazků - dáváme vám prostor svobodně se seznámit s naší školkou a našimi službami. Naše pověst mimořádně férového partnera rodičů je pro nás důležitá, docházku můžete kdykoli přerušit nebo zrušit s výpovědní lhůtou do konce aktuálního měsíce. V rámci našich možností vycházíme v těchto odůvodněných případech rodičům vstříc.


V případě vašeho zájmu vás rádi informujeme – (tel.: 553 762 675 – vedoucí učitelka v MŠ – Vladimíra Chudobová,
tel.: 553 762 685 – ředitelka ZŠ a MŠ – Mgr. Anděla Lintnerová).

 


 Okrskové kolo recitační soutěže  - 26.2. 

 V okrskovém kole recitační soutěže, které se uskutečnilo 26. února 2016 v Opavě,
reprezentovali naší školu následující žáci postupující z kola školního :
     0. kategorie - Stříbná Augusta, Stříbný Jonáš
     1. kategorie - Victorie Šimečková, Běláková Eva
     2. kategorie – Stříbná Nikola, Bolacká Barbora
 Do okresního kola v této soutěži postoupil Jonáš Stříbný, kterému blahopřejeme.
                                                                   Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Návštěva filmového představení a výstavy - 9.2.

V úterý 9. února jeli žáci 4. a 5. ročníku do Cinestaru v Opavě na film Malý princ.
Protože knihu Malý princ všichni přečetli, měli možnost srovnání literární předlohy
s podobou filmovou, o měsíc později také s divadelní.
Z kina přešli do Domu umění na výstavu Magičtí Lucemburkové, která se konala
u příležitosti 700. výročí narození českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV.
                                       Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 


Zápis do 1. ročníku – 2. 2. 2016

Dne 2. 2. 2016 – proběhl zápis žáků do 1. ročníku v budově školy.
Zápis organizovala paní Mgr. Jana Havlíčková, přísedící byla
Mgr. Lucie Aichmaierová. Pro příští školní rok 2016/2017 bylo
zapsáno 12 žáků. Děkujeme paní učitelkám za pěknou přípravu,
která se líbila i ČŠI, osobně se byl podívat pan školní
inspektor Mgr. Ivo Vondra.
Zapsala: Mgr. Anděla Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

Poděkování - sběr netříděného papíru - 27., 28.1. 2016

Sběr netříděného papíru se konal ve dnech 27. a 28. 1., kterého se účastnili všichni občané Hněvošic za účelem soutěžit

společně s dětmi z MŠ a ZŠ a současně vybranou částku použít na výtvarný materiál a odměny k soutěžím pro děti v MŠ, ZŠ a ŠD.

Cílová částka byla 4 676,- Kč ( celkem se nasbíralo 3 340 kg netříděného papíru - za ZŠ - 1 632 kg, za MŠ- 998 kg a za obec - 710 kg).

Děkujeme všem soutěžícím i ostatním občanům, kteří přispěli starým papírem. Další sběrovou akci pořádáme v květnu 2016, přesný termín

upřesním měsíc předem.

Děkujeme za práci oběma pracovnicím OÚ Hněvošice při výběru a zapisování váhy a panu starostovi za pomoc.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A MŠ HNĚVOŠICE,

OKRES OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 Dne 2. 2. 2016 - od 12.00 do 17.00  v budově školy proběhne zápis do 1. ročníku.

Organizuje Mgr. Jana Havlíčková, přísedící Mgr. Lucie Aichmaierová.

 (Dne 5. 2. 2016 najdete v sekci PRO RODIČE - seznam přijatých dětí podle registračních čísel.)

 Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

Jednodenní výlet do Tošovic - 28. 1. 2016

Tradičně na přelomu pololetí pořádáme jednodenní výlet s rodiči.
V letošním školním roce to bylo 28. ledna 2016 a cílem byl Heipark  Tošovice,
areál plný zábavy a relaxace uprostřed nádherné přírody Oderských vrchů.
Přestože ráno v Hněvošicích pršelo, počasí nikoho neodradilo.
Tošovice přivítaly 120 dětí a rodičů krásným zasněženým svahem, takže si
všichni mohli dobře zasportovat  - lyžovat, bobovat , sáňkovat.
Krásné zážitky měli všichni ze snowtubingu a z jízd na bobové dráze.
Vše dětem uhradil KRPŠ, za což moc děkujeme.
Hezké počasí nám umožnilo i odpolední pobyt na svazích .
Příjemně unaveni, ale nasyceni novými dojmy, jsme po 17. hodině
přijeli zpět do Hněvošic.
Napsala: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tosovice_-_12016/

Badminton, bowling

Od 16. listopadu 2015 do 4. února 2016 jezdili žáci 1. - 4. ročníku
do AQUAPARKU v Kravařích na plavecký výcvik.
V této době trénovali žáci 5. ročníku ve sportovním areálu Buly Arény
badminton. Poslední hodinu si zahráli bowling.
Přestože někteří žáci se s oběma sporty setkali poprvé, dosáhli v závěrečných
soutěžích velice dobrých výsledků. Všichni si zaslouží pochvalu.                    

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Bowling_-_4.%2C5._roc.4.2.2016/

Školní kolo recitační soutěže - 27. 1. 2016

Ve středu 27. ledna 2016 proběhlo školní kolo recitační soutěže.
Celkem se do soutěže zapojilo 43 žáků : 0. kategorie -  7
                                                                 1. kategorie - 21
                                                                 2. kategorie - 15

V okrskovém kole , které se uskuteční 26. února 2016 v Opavě,
nás budou reprezentovat za jednotlivé kategorie tito žáci :
     0. kategorie - Stříbná Augusta, Stříbný Jonáš
     1. kategorie - Victorie Šimečková, Běláková Eva
     2. kategorie – Stříbná Nikola, Bolacká Barbora
 Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů a krásných zážitků.
 Mgr. Vlasta Ohnheiserová                 

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Recitacni_kolo_ve_tride_-_12016/

Třídní kolo recitační soutěže - 21. 1. 2016

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 nám paní učitelka připravila v hodině čtení
třídní kolo v recitační soutěži. Mohli jsme si také vyzkoušet hodnocení
poroty. Střídali jsme se po třech. Někteří porotci byli velice přísní,
kriticky zhodnotili a upozorňovali na každou maličkost.
Bylo to pro nás dobré, protože jsme se ještě více zamysleli nad chybami,
které jsme dělali. Byla to pro nás dobrá příprava pro školní kolo recitační soutěže.
Žáci 4. a 5. ročníku + třídní učitelka

Vlastivědná beseda - 11. 1. 2016

V pondělí 11. ledna 2016 jsme byli na zajímavé besedě u paní Anny Kremserové.
Vyprávěla nám o 2. světové válce v Hněvošicích a o osvobozovacích bojích v obci.
Nové informace nám doplnily vlastivědné učivo. Beseda byla zajímavá především tím,
že paní Kremserová je rodačkou obce a vše přímo zažila. Proto jsme měli mnoho otázek.
Při besedě jsme zjistili, že některé události se týkaly také našich příbuzných.
Za krásné a živé vypravování jsme paní Kremserové poděkovali.
Jsem rádi, že jsme tuto dobu nezažili a doufáme, že budeme dále žít šťastně a radostně.
Žáci 4. a 5. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vlastiveda_-_4.%2C5._roc.%2C12016/


Poděkování za MŠ a ZŠ

Děkujeme panu Markovi Stříbnému a jeho tatínkovi Pavlu Stříbnému za nejen pěkný výklad

o vánočních stromečcích, o seznámení se s děním kolem výsadby a růstu takového jednoho

stromu a milé přijetí, ale také za darované dva vánoční stromky do MŠ.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ


Vánoční posezení rodičů s dětmi - 15.12.

Krásné chvíle prožili žáci 4. a 5. ročníku se svými rodiči v úterý 15.prosince 2015.
Program, který pro ně připravili, měl tři části.
V úvodní části byli rodiče vánočně naladěni pásmem koled a básní.
Dále při kávičce a drobných sladkostech shlédli pohádku  O princezně, která ráčkovala. 
ji děti z dramatického kroužku.Ve volné zábavě si všichni připomněli vánoční zvyky a
seznámili se s vánočními symboly. V závěru programu vystoupili rodiče s pantomimickými
ukázkami koled a vyrobili dětem přáníčka. Toto přáníčko bylo dáno na stromek a každý žák
si ho otevřel na třídní vánoční besídce. Celé posezení bylo zakončeno zpěvem a přáním
šťastného roku 2016.
                                          Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Rozsvěcování vánočního stromu s nadílkou - 6. 12. 2015

KRPŠ při ZŠ a MŠ Hněvošice ve spolupráci s obcí Hněvošice srdečně zvou všechny občany na tradiční

rozsvěcování vánočního stromu v 16.00 hod. Od 15.30 hod. - prodej a výroba různých vánočních ozdob a

dekorací. Občerstvení zajištěno.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

OZNÁMENÍ - ŘEDITELSKÉ VOLNO - 21., 22. 12. 2015

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno z organizačních důvodů v souladu s § 24 odst.2 Zákona č. 561/2004 S. pro žáky

základní školy. V případě nutnosti bude v tyto dny v provozu školní družina a jídelna, ostatní obědy automaticky odhlásíme.

Školní družina bude v provozu od 7.00 do 16.00 hod.

MŠ je také v provozu.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

FOND SIDUS a ŽIVOT DĚTEM

Škola i školka se opět zapojila do veřejných sbírek - FOND SIDUS a ŽIVOT DĚTEM -  společně se vybralo 995,- Kč ze základní školy

a 382,- Kč z mateřské školy. Obě sbírky byly zaslány na účet. Vám všem děkujeme, že jste se připojili, měli jsme všichni možnost takto

přispět k dětským úsměvům.

Děkujeme i paní učitelkám za prodej ve třídách.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

Rozloučení s rokem 2015 - 18. 12. 2015

V pátek 18. prosince jsme šli naposledy do školy v roce 2015, proto jsme
si tento den patřičně užili.
První dvě vyučovací hodiny jsme si udělali ve třídě Štědrý den. Naaranžovali jsme
si stoly a rozsvítili svíčky. Zazpívali jsme si koledy, ochutnali cukroví a vyzkoušeli jsme
si několik štědrovečerních zvyků. Nejvíce jsme se samozřejmě těšili na dárečky.
Měly být vlastnoručně vyrobené a netradiční, vtipné a levné.  Moc jsme se při jejich
rozbalování nasmáli.Potom jsme si přečetli novoroční  přání, která nám napsali rodiče
při společném vánočním posezení.
Na závěr našeho loučení jsme si vzájemně popřáli. Bylo to krásné dopoledne.
Žáci 4. a 5. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vanocni_posezeni_s_rodici_-_4.%2C5._roc.122015/ 

Poděkování - sběr netříděného papíru - 26., 27.10. 2015

Sběr netříděného papíru se konal ve dnech 26. a 27. 10., kterého se účastnili všichni občané Hněvošic

za účelem soutěžit společně s dětmi z MŠ a ZŠ a současně vybranou částku použít na výtvarný materiál pro děti.

Cílová částka byla 4 088,- Kč. Tyto finance se rozdělily mezi ZŠ, MŠ  a ŠD. Další sběrovou akci pořádáme 27. a 28. 1. 2016.

Děkujeme za práci paní M. Buchtové a M. Heimové při výběru a zapisování váhy a tím i obecnímu úřadu za pomoc a uvolnění

pracovnic k tomuto účelu.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

 

 PĚVECKÁ  SOUTĚŽ   VE ŠD

V měsíci listopadu r. 2015 se uskutečnila ve školní družině již tradiční pěvecká soutěž, které se zúčastnilo sedmnáct odvážných zpěváčků.  Všichni žáci velice pěkně zpívali a někteří interpreti si dokonce vytvořili svoje vlastní hudební skladby, za což jim patří veliký obdiv. Každý malý umělec obdržel za svůj skvělý výkon diplom s odměnou.

Zapsala: Magdaléna Kubínová

 

ÚČAST ŠD NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Již se stalo pravidlem, že děti školní družiny vystupují s kulturním programem na akci obecního úřadu VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. V průběhu měsíce listopadu se žáci  pilně učili básně, písně a také  hru na flétnu. Druhou adventní neděli letošního roku tak společně se zástupci obce přivítali naše malé občánky do společenství vesnice Hněvošice.

Zapsala: Magdaléna Kubínová


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PODZIM“ VE ŠD

V podzimních měsících r. 2015 proběhla ve ŠD výtvarná soutěž PODZIM, do které se zapojili téměř všichni žáci. Jak vypadají stromy, listy, nebo příroda na podzim tvořily děti libovolnou výtvarnou technikou. Protože naši žáci jsou velice šikovní, všechny jejich práce byly vystaveny. V závěru soutěže každý výtvarník obdržel diplom s odměnou.

Zapsala: Magdaléna Kubínová


PROJEKT „ČTEME S DĚTMI“ VE ŠD

I v letošním školním roce se zapojila naše družina do projektu „ČTEME S DĚTMI“ a tak  si v družině pravidelně čteme dětskou literaturu na pokračování. Projekt má vést děti k rozvoji dětské fantazie, ke schopnosti hlasitého čtení a k umění  naučit se naslouchat. Čtení bylo součástí našeho programu již dříve, proto již pravidelně mnoho let navštěvujeme místní obecní knihovnu. Paní knihovnice Anna Kohutová  nás vždy s velkou trpělivostí přijme a informuje nás o novinkách. My si vypůjčujeme, prohlížíme, čteme knihy a zjišťujeme, že čtení je skvělá zábava.

Zapsala: Magdaléna Kubínová


PEČENÍ PIZZY VE ŠD

V listopadu letošního roku se třída družiny opět změnila v pohádkovou kuchyni. Protože v pečení perníčků jsou naše děti již profíci, tentokrát jsme se pustili do pečení pizzy, se kterou už určité zkušenosti máme. Malým kuchtičkám a kuchtíkům se dařilo a již se těší na další společné pečení nebo vaření.

Zapsala: Magdaléna Kubínová


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ZIMNÍ A VÁNOČNÍ SYMBOL“ VE ŠD

Tato výtvarná soutěž má již v naší družině tradici. Děti měly za úkol ztvárnit v průběhu jednoho měsíce zimní nebo vánoční motiv jakoukoli výtvarnou technikou. Jejich výsledná práce byla přímo vynikající!  Protože se všem malým malířům  výtvory velice vydařily, jsou vystaveny ve školní družině a v chodbě školy. Každý účastník soutěže si tak zasloužil diplom a odměnu.

Zapsala: Magdaléna Kubínová

Školní družina - V LESE - 24. 10. 2015

V rámci ekologické výchovy se vydali všichni žáci školní družiny i s hostem, paní Renátou Bolackou – odbornicí přes houby, na procházku do přírodní rezervace Hněvošický háj.  A tak v měsíci září děti poznávaly houby jedlé, nejedlé, jedovaté a učily se jejich správnému sběru. V tomto dubohabrovém háji a v  jeho okolí naši malí botanici pozorovali nejenom floru, faunu, ale i krásu naší vesnice. Při sledování dopravní situace na hlavní silnici si hned zopakovali základní pravidla účastníků silničního provozu. Úroda hub sice nebyla v letošním roce moc veliká, ale všichni  se vraceli spokojeně zpátky do školy.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/sd-v_lese-24.10/

Školní družina - DRAKIÁDA - 8. 10. 2015


I v  letošním barevném podzimu proběhla tradiční akce družiny DRAKIÁDA na hřišti TJ Sokol Hněvošice, které se děti zúčastnily v hojném počtu. Nadšeným dětem létali krásně zdobení draci i navzdory bezvětří a každý účastník soutěže odcházel domů s diplomem a odměnou.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/sd_-_drakiada_8.10/

 

Týden zdraví - 5. 10. 2015

Již tradičně začátkem měsíce října pořádáme v naší škole TÝDEN  ZDRAVÍ.
Termín bývá zvolen většinou po sklizni zeleniny a ovoce ze školního pozemku.
Ten letošní se uskutečnil v době od 5.10. do 9.10. 2015.
Na každý den  bylo stanoveno několik druhů ovoce a zeleniny. Každý ročník dostal
jiné úkoly, které si připravil a druhý den předvedl ostatním.Témata Týdne zdraví prolínala
všemi předměty. Byly tak názorně uplatněny mezipředmětové vztahy.
V pondělí 12.10. bylo slavnostní zakončení spojené s ovocno-zeleninovou diskotékou ,
kvízem, mödní přehlídkou a předáním diplomů.
                                                                            Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/tyden_zdravi_5.10/

 

 

Větrná elektrárna v Oldřišově - beseda  pro I. stupeň ZŠ - 25. 9. 2015

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/vetrna_elektrarna_-_cviceni_abeseda_25.9/

 

 

Cvičení v přírodě - 4., 5. roč. - 25. 9. 2015

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/cviceni_v_prirode_4.%2C5._roc._-_25.9/

 

Výtvarná práce 1.,2.,3.,4. a 5. roč.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/VV-prace_4.%2C5._roc._9/

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/VV-prace_2.%2C3.roc._9/

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/VV_-_prace_1._roc._9/

 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 A UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/zari-sk.rok2015_16/

 

Úspěch Filipa Majveldera - žák 5. ročníku


Filip Majvelder je žákem 5. ročníku ZŠ v Hněvošicích. Navštěvuje ZUŠ Václava Kálika
v Opavě – obor hra na bicí nástroje. Ve dnech 15. - 17. 5. 2015 se zúčastnil se svým souborem
Ústředního kola soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje. Soutěž se konala v Praze. V bicích souborech
III.kategorie získali I. cenu. Filipovi blahopřejeme a vážíme si jeho reprezentace na soutěžích.
Celému souboru přejeme další krásná ocenění.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta OhnheiserováÚspěchy Amálie Šteyerové – žákyně 5. ročníku


Ve dnech 26. - 29. 8. 2015 proběhlo v Praze Mistrovství světa v mažoretkovém sportu.
Mažoretkové skupiny z jedenácti států světa bojovaly o tituly a o co nejlepší umístění.
V této velké konkurenci si v kategorii trio kadetky baton děvčata Veronika Konečná,
Hana Zavadilová a Amálie Šteyerová vybojovaly zlatou medaili a získaly titul mistryně
světa. Další medaile, které získala Amálie Šteyerová se svojí skupinou:
•    2. místo a stříbrnou medaili skupina mix
•    2.místo a stříbrnou medaili v pódiové sestavě
•    4.místo obsadily kadetky se soutěžním defilé baton
•    4.místo miniformace baton kadetky
•    6.místo v sólu pom-pom kadetky
Děkujeme Amálce za vzornou reprezentaci mažoretek AMA Opava. Jsme hrdi na to,
že tato mažoretka je z naší školy. Dělá dobré jméno nejenom škole, ale také obci Hněvošice.
Amálko, děkujeme.
Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

co takhle strávit zbytek 1.září trochu netradičně?

 

http://www.artoflanguage.cz/den-otevrenych-dveri

 

 

 

Informace školy

 

1. Organizační opatření – zřízení ranní ŠD (od 7.00 do 7.35) - od 2. 9. 2015, podklady pro paní vychovatelku od 1. 9. (zápisové lístky) – rodiče

budou seznámení paní vychovatelkou Bc. M. Kubínovou.

Provozní doba ŠD je stanovena takto:

ráno 7.00 - 7.35 hodin (do 7.20 hodin - příchod do ŠD); odpoledne 11.40 - 16.00 hodin.

_______________________________________________________________________________________________________________
Vstup na nádvoří školy je otevřen od 7.00, zodpovědnost za žáka přebírá zákonný zástupce.

Budova se pro žáky otevírá od 7.35 hodin - ( viz. vnitřní řád školy).

Přicházejí-li žáci do ŠD, zazvoní na vyučujícího a to od 7.00 do 7.20 hodin, který je do budovy vpustí - ( viz. vnitřní řád školní družiny).

 

2. Personální změny:

Byl uzavřen pracovní poměr s paní Monikou Grancerovou – výdej jídla v MŠ.

Výuka náboženství – změna vyučujícího od šk. roku 2015/16, náboženství bude vyučovat nový pan farář.

 

3. Přidělení tříd a úvazků na další školní rok –        I. třída – 1. roč. – Mgr. Havlíčková

         II. třída – 2. a 3. roč. – Mgr. Aichmaierová

         III. třída – 4. a 5. roč. – Mgr. Ohnheiserová

 

4. Předběžný seznam pro další školní rok má 41 žáků, tj. pokles o 1 žáka.

 

5. Návrh ředitelky školy na uložení důtky ředitele školy byl: - 0 - a napomenutí třídního učitele: - 3 -

 

6. Návrh na udělení pochvaly ředitelky školy byl:  - 22 - a pochvaly třídního učitele: - 20 -

 

7. Návrh na udělení pochvaly ve ŠD byl: - 32 –

 

8. Sběrová akce – starý papír – vyhlášení výsledků a předání odměn – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy a školních stránkách.

 

9. Ukončení projektu 5. roč. - „Jak nám chutná“ a vyhlášení výsledků – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy.

 

10. Organizace závěru školního roku 2014/2015

- období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v úterý 30. června 2015, žáci po předání vysvědčení odcházeli domů, školní družina nebyla v provozu, obědy se nevydávaly.

 

11. Výuka plavání ve školním roce 2015/2016 (plavecká škola Hastrmánek – Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 (každý čtvrtek od 9.30 – 10.30 hod./10 lekcí) pro MŠ a ZŠ (1. - 4. roč.):

- cena pro MŠ 770,- Kč – dítě/333,- a škola/437,- Kč,

- cena pro ZŠ 880,- Kč – žák/380,- Kč a škola/500,- Kč - (2. - 4. roč. výuku nehradí - platí škola v rámci ŠVP)

Výuka badmintonu pro 5. roč. ve šk. roce 2015/2016 (Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 – cena bude upřesněna na začátku šk. roku.

Doprava – autobus na objednávku (cena dle nabídky) – hrazeno rodiči.

12. Volba zástupců školy pro nový školní rok 2015/2016 mezi žáky (vyhodnotila paní Bc. M. Kubínová) – nejvíce hlasů získali: Filip Stříbný a Adam Bolacký.

13. Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. 9. 2015 slavnostním přivítáním na nádvoří školy (podle počasí - od 7.50 hod. nástup a v 8.00 hod. zahájení).

Po ukončení programu žáci odcházejí domů. Školní družina není v provozu a obědy se v tento den nevydávají.

Zápisové lístky do ŠD pro prvňáky si je možné vyzvednou u paní vychovatelky do 10.00 hod. osobně, ostatním žákům budou předány

ve třídách.

_____________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ SBĚRU STARÉHO PAPÍRU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015


1.ročník:    celkem 1043,5 kg    
   Stříbný Jakub 476,0 kg
   Šimečková Victorie 162,0 kg
   Hulová Karolina  107,5 kg

2.ročník:     celkem 1374,15 kg
   Václavík Adam   351,5 kg
   Šindlerová Natálie 310,0 kg
   Hanzlík  Viktor 272,5 kg

3.ročník:   celkem 690,5 kg
   Stříbná Nikola 424,5 kg
   Kurzica Filip 152,0 kg
   Papežová Emily 114,0 kg

4.ročník:    celkem   1062,0 kg
   Stříbný Filip 504,5 kg
   Šteyerová Amálie 163,5 kg
   Hula Ondřej  103,0 kg

5.ročník:   celkem 631,0 kg
  Švanová Natálie188,5 kg
  Staňura Adam 155,0 kg
  Berka Radim    84,0 kg
Ostatní: 187,5 kg            Celkem: 4. 988,65 kg

Rodinné sbírky:
1. Stříbní (J+K) 980,0 kg             5. Kubelovi     134,5 kg
2. Švanovi         367,5 kg             6. Bolačtí        104,0 kg
3. Hulovi           281,5 kg             7. Műllerovi      90,0 kg
4. Papežovi        217,5 kg             8. Bělákovi       59,0 kg

Oganizovala a vyhodnotila: Mgr. Jana Havlíčková

 

 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

Dne 30. 6. 2015 bude od 8.00 hodin slavnostní ukončení školního roku 2014/2015
na nádvoří školy (dle počasí v budově školy), poté předávání vysvědčení 
ve třídách, po první vyučovací hodině žácí odcházejí domů.

V úterý 30. 6. nebude provoz školní družiny zajištěn, obědy se nevydávají.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/NOVA_SKOLA_1.6.2015/

 

Ukončení školního roku 2014/2015 - 25. 6. 2015 - 3., 4. roč.


Ve čtvrtek 25.června 2015 se sešli rodiče žáků 3. a 4. ročníku,
aby společně zakončili školní rok 2014/2015.
Pohádkou Zlatovláska děti své rodiče krásně naladily.
Po malém občerstvení následovalo pokračování programu.
Básně, písně a tanec uvedly druhou část společného posezení.
Následovalo soutěžení s rodiči,  literární a výtvarné tvoření.
Vše bylo zakončeno sportovně – vybíjenou, fotbalem.
Všichni odcházeli s velkými zážitky.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/ukonceni_sk._roku_-_25.6/Aquapark v Kravařích - 24. 6. 2015 - 3., 4. roč.


Předposlední den školního roku  2014/2015 se žáci 3. a 4. ročníku
krásně naladili na prázdniny. Vyjeli si do Kravař.
Dopoledne v Aquaparku v Kravařích bylo pro ně tím nejlepším
zakončením školního roku.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/aquapark_-_24.6/

 

 

Školní divadlo - dramatický kroužek hrál pro děti z MŠ - 18. 6. 2015

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DIVADLO_PRO_MS_-_18.6/

 

Výuka prvouky, přírodovědy a vlastivědy - 13. 6. 2015 - 3., 4. roč.

 

Paní učitelka s námi často putuje přírodou a cestuje.

Jedna taková hodina byla 13. června 2015.

Vydali jsme se pozorovat živočichy a rostliny u rybníka.

Protože v jeho blízkosti je také pštrosí farma, sledovali

jsme mladá pštrosátka a jejich rodiče.

Při zpáteční cestě jsme si cvičili orientaci na mapě.

Vše bylo pro nás zajímavé a poučné. A hlavně jsme

se učili podle Komenského – názorností.

Žáci 3. a 4. ročníku

 

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/3._vyuka_-_13.6/

 

 

Cvičení v přírodě 3., 4. roč. - 12. 6. 2015

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/CVICENI_V_PRIRODE-3.%2C4._ROC12.6/

Divadlo - Hodina Komenského - 3., 4. roč. v Ostravě - 3. 6. 2015

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DIVADLO-KOMENSKY3.%2C4.ROC3.6/


ŠD – BESEDA O BANGLADÉŠI – 10. 6. 2015

U příležitosti svátku Dne dětí se 10. června 2015 konala ve školní družině beseda
O BANGLADÉŠI s misionářem MUDr. Milanem Moskalou z Karviné, který už přes 15 let
žije a pracuje se svou rodinou v této zemi. Shlédli jsme zajímavou prezentaci o jedné
z nejchudších zemí světa a dozvěděli jsme se o tamním životě dětí a obyčejných lidí.
Děkujeme panu doktorovi za jeho čas, který věnoval našim žákům.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/O_BANGLADESI-10.6/


ŠD – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PŘÍRODA KOLEM NÁS“ – 12. 6. 2015

Celoměsíční výtvarná soutěž na přírodní téma byla ukončena 12. června a všichni
družinoví výtvarníci byli odměněni za svoji snahu a píli diplomem se sladkou odměnou.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vv_3a_4roc/

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vv_5_roc/

Dopravní výchova – jízda zručnosti - 2. 6. 2015

Svoji šikovnost na jízdním kole ukázali žáci 3. a 4. ročníku při jízdě zručnosti

v úterý 2. června 2015. Tato lekce dopravní výchovy zahrnovala:

  • slalomovou jízdu

  • projíždění koridoru

  • přejíždění přes lavičku

  • podjíždění překážky, převzetí a přenášení míčku

  • střelbu míčkem na klauna

Jízdou zručnosti všichni žáci ukázali, že jsou připraveni pohybovat se na jízdním

kole po pozemních komunikacích.

Třídní učitelka: Mgr.Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/dopravni_vychova_-_2.6/

 

 

Hněvošický běh - 31. 5. 2015

Dne 31. 5. 2015 se ve vesnici organizoval Hněvošický běh, kterého se účastnili nejen
žáci naší školy, ale také paní učitelky - pí uč. Jana Havlíčková a pí uč. Lucie Aichmaierová.
Na fotografiích obě doběhly do cíle a tím jim patří gratulace.
Paní uč. Vlasta Ohnheiserová nacvičila se svou třídou tanec, který účastníky potěšil a roztančil.
Děkujeme za přípravu.

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/BEZECKY_DEN_HNEVOSICE_31.5.2015

Cyklistický výlet do Oldřišova

Cílem druhého cyklistického výletu byla ZŠ v Oldřišově – 4. ročník.
Jeli jsme si zasportovat.
Po příjezdu do školy jsme si chvíli odpočinuli, popovídali, nasvačili
a přemístili jsme se do tělocvičny, kde jsme si zahráli vybíjenou.
Oba zápasy jsme vyhráli.
Unaveni, ale posíleni výhrou, jsme se vrátili do školy. Přestože bylo
pod mrakem, pro nás to byl krásný den.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka

 


Beseda se zástupcem Policie České republiky - 22. 5. 2015

V pátek 22. května 2015 navštívil žáky 1. - 5. ročníku policista
obvodního oddělení Policie České republiky Kravaře pprap. Tomáš Nestroj.
V první části besedy vypravoval o tom, jak se policisté poznají,
co vše dělají , jakou techniku a pomůcky při své práci využívají.
Ve druhé části měli žáci možnost si prohlédnout policejní auto
a procvičit si důležitá telefonní čísla tísňového volání.
Třetí část byla zaměřena na dotazy a jejich zodpovězení.
Také pan pprap. Nestroj předal žákům 3. a 4. ročníku pochvalné listy
za úspěšné absolvování dopravního kurzu.
Na závěr žáci panu pprap. Nestrojovi poděkovali .
Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Beseda_se_zastupcem_CP_z_Kravar


Cyklovýlet do Kobeřic – 19. 5. 2015

První cyklistický výlet byl v úterý 19. května 2015.
Směřoval do sádrovcových dolů Gypstrend v Kobeřicích,
kam jsme dojeli po cyklostezce, vedlejší pozemní komunikaci
a vyjeté polní cestičce.
Na vrátnici nás uvítala paní Mgr. Janka Peterková Ph.D.,
která nás také celým areálem provázela.Vše nám vysvětlila,
ukázala, zodpověděla případné dotazy.
Na závěr exkurze každý dostal malý suvenýr ze sádry.
Zpět do Hněvošic jsme se vraceli po hlavní pozemní komunikaci.
Všichni jsme byli pochváleni za dodržování dopravní kázně
a bezpečnosti .
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka 

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Kopie_-_Cyklovylet_do_Koberic

Divadelní představení ve škole – marionety – 18. 5. 2015

Krásné představení shlédli žáci 1. a 2. ročníku. Tentokrát
hráli herci s marionetami. Představení se dětem moc líbilo.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DIVADLO_1_a_2roc_18.5.2015

HASÍK – beseda 18. 5. 2015

Škole byla nabídnuta spolupráce s HASÍKEM – kteří
jsou školení pro 1. a 2. ročník ZŠ, aby žákům nabídli informace,
které se týkají hasičů a jejich práce. Současně žáky vedli ke znalostem,
jak se zachovat, kdyby někde hořelo nebo tekla voda. Dostali úkoly,
které plnili a také si zasoutěžili.
V závěru besedy jsme využili tento den a spojili to se simulovanou
evakuaci celé školy, aby si všichni vyzkoušeli jak postupovat při
přesunu. Všichni zvládli tento úkol na jedničku.
Děvčatům – Simoně Slivkové a Markétě Večerkové moc děkujeme.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/HASIK_BESEDA_1a_2roc_18.5.2015

Den maminek – 10. 5. 2015

Na druhou květnovou neděli 10. 5. připadl svátek maminek.
Slavilo se v sále a byli jsme osloveni obcí vystupovat v tento
slavný den. V krátkém programu vystoupili předškoláci z MŠ a
vybraní žáci ze ZŠ. Představili se tancem, zpěvem, recitací a hrou
na hudební nástroje. Děkujeme všem dětem za milé vystoupení
a paní učitelkám za přípravu. Každá žena dostala malou upomínku,
kterou vyrobila paní uč. Havlíčková s láskou – keramický tácek
pod hrníček ve tvaru srdce. Děkujeme i jí za laskavost. Všichni
vystupující byli odměněni obcí sladkostí. 

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DEN_MATEK_SAL_10.5.2015

Den hygieny rukou - 5. 5. 2015

V úterý 5. května 2015 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili akce Den hygieny rukou,
kterou pořádala Slezská nemocnice v Opavě.
Na prvním stanovišti byli přivítáni klauny. Společně si s nimi zazpívali a zasoutěžili .
Za předvedené vystoupení dostali balónek ve tvaru zvířete.
Dále si žáci zábavnou formou mohli vyzkoušet, jak cvičným dezinfekčním roztokem
lze vydezinfikovat ruce a pod lampou vidět, jak si ruce umyli.
Také si prohlédli  Dětské oddělení na pavilonu M, které je vyzdobeno v duchu
mořského světa díky Nadaci Chantal Poulen.
Na závěr navštívili Muzeum ošetřovatelství.      
Obohaceni novými poznatky a osvěženi dobrou zmrzlinou se vraceli domů.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Den_hygieny_rukou5.5

Pracovní činnosti na školním pozemku – 4. 5. 2015

Protože každý žák pomáhá své rodině při práci na zahradě,
pracovali jsme na našem školním pozemku, který nám pak
pan starosta Kremser s panem Kašným připravili k výsadbě.
Zasadili jsme brambory, sazeničky kedlubnů, salátů, zaseli dýni,
ředkvičky, mrkev, hrášek, atd.
Nyní se už těšíme na úrodu.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/PC_POZEMKY_1_a_2_a_5roc_4.5.2015

V 1. ročníku máme malého botanika Jiříčka Hanuše

Víte o tom,že z  avokádových pecek můžeme doma vypěstovat hezké pokojové rostliny?
Pokusil se o to mladý botanik žák 1. ročníku naší školy Jiří Hanuš.
Jak toho dosáhl?
Vložil pecku avokáda do sklenice vody. Postavil ji na okno.
Občas vyměnil vodu.
Z pecky vyrostl zelený výhonek, zakryl v květináči pecku zeminou a umístil na slunečném místě.
(Pak rostlinu donesl p. učitelce třídní).
Za což mu moc děkuji.

Držím palce našemu mladému botanikovi, ať má další úspěchy při svém koníčku,
který může být inspirací ostatním spolužákům.

Léčivé účinky avokáda:
- pomáhá při hubnutí
- podporuje duševní svěžest, bdělost a soustředění
- ideální zdroj bílkovin
- podporuje tvorbu červených krvinek

Zapsala tř. uč. Lucie Aichmaierová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/HANUS_JIRI-avokado

DEN ZEMĚ - 20. a 22. 4. 2015

Den Země se každoročně slaví na mnoha místech v České republice a také v dalších státech na celém světě.
Výjimkou není ani naše škola v Hněvošicích. V letošním roce se tato událost uskutečnila ve dnech 20. a
22. dubna. Akce byla 20. 4. oficiálně zahájena v tělocvičně za přítomnosti žáků ze všech tříd a mateřské
školky, kde bylo připraveno divadelní představení divadélka Ententýny – O BUDULÍNKOVI, toto představení
bylo zaměřené na environmentální výchovu. Žáci i děti z MŠ si zopakovali, jak se mají chovat v přírodě a
kam patří odpad. V pohádce si měli možnost i zahrát určenou roli.
Krásnou tradicí malotřídní školy bylo zasazení jednoho ovocného stromu na školní pozemek. Ke kořenům
tohoto stromu se ukládal vzkaz od žáků pátého (tedy posledního) ročníku. V letošním roce jsme ve spolupráci
s obcí, která zaštítila projekt pro výsadbu a úpravu okolí školy a školky, doplnili environmentální výchovu i
o praktickou ukázku odborníky, jak se sází ovocné stromy a jak se o ně správně pečuje. Tím jsme tradici
ukončili a nyní budeme spolupracovat se zahradníky, kteří nám pomohou s výsadbou. Tak měli žáci možnost
být přítomní u této akce, kde uviděli práci expertů.
Na školním pozemku se vysázeli nové jabloně, slivoně, ryngle a hrušně. V současné době je tedy na školním
pozemku celkem 13 stromů (z toho je jeden strom ponechán z původních - třešeň), které byly vysázeny
k příležitosti oslav Dne Země 2015, a to 19. 3. 2015.


Dále se na školním pozemku obnovil záhon, kde společně zasadíme saláty, ředkvičky a hrách nebo mrkev,
slunečnici, cibuli, dýně a fazole. Tuto zeleninu, když vyroste, použijeme k přípravě chutného salátu nebo si
svou vypěstovanou plodinu odnesou domů.
Ve středu 22. 4. se opět v prostorách prvního poschodí budovy tentokrát pod vedením paní učitelky
Mgr. Jany Havlíčkové uskutečnilo „čajování“, tedy výroba zvířat lepením barevných papírových obalů
od jednotlivých sáčků čaje. (Jde také o tradiční činnost žáků na této škole, a to nejen v rámci Dne Země.)
Vzhledem k tomu, že pro ty nejmladší se nejedná o jednoduchou záležitost, žáci pracují ve skupinách
sestavených losem tak, aby každý z členů byl z jiného ročníku. Děti si tak mohou navzájem pomáhat a
starší mohou učit mladší, jak správně postupovat. Tento den oslav se oficiálně ukončil poděkováním a
předáním drobné odměny všem žákům školy. Každá akce, která směruje děti k hezkému vztahu k životnímu
prostředí, je podnětná a na tu v Hněvošicích se letos opět těšíme. Poděkování patří i všem dospělým,
kteří při organizaci s námi spolupracovali.

Zapsala: Mgr. Anděla Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME_22.4.2015

Tvořivá dílna - OPTYS 27.4.2015 - 5. roč.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/OPAVA_OPTYS_5roc_27.4.2015

Den mláďat - 23. 4. 2015

Na Den mláďat , který se konal na Školním statku v Opavě, se dne 23. 4. 2015
vypravili žáci 3. a 4. ročníku.
Viděli mnoho mláďat, z nichž nejzajímavější byl běžec indický.
Od zástupců Policie ČR si vyslechli informace pro cyklisty,
shlédli ukázky vojenských zbraní a drezúru koní.
Také se zapojili do soutěží. Za svoji aktivitu při soutěžích dostali žetony,
které si mohli směnit za sladkosti, nanuky nebo jiné občerstvení.
Cestování trolejbusem doplnilo zážitky žáků. Všichni se vraceli s mnoha dojmy,
které uplatnili ve slohové práci.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Den_mladat23.4

Divadlo ve škole – ENTENTYNY – 20. 4. 2015

Divadlo se dá hrát i ve dvou, a když jsou to ještě myška
s veverkou, kde myška je malá uličnice a veverka jí radí
a vede, pak i žáci se některým věcem přiučí anebo zopakují.
Současně si i oni stávají během představení spoluherci, když je
myška vyzve. Tentokrát se zaměřili na odpadky a co s nimi.

Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/DIVADLO_ENTENTYNY_PRO_ZS_a_MS_20.4.2015

Setkání s žáky ze ZŠ Kobeřice - 16. 4. 2015

Dne 16. dubna 2015 navštívili žáky 3. a 4. ročníku žáci 1. A ze ZŠ z Kobeřic
se svojí třídní učitelkou Mgr. Helenou Berkovou.
Žáci z Hněvošic své kamarády provedli školou, ve třídě si s nimi zahráli
různé seznamovací hry a vzájemně si předali sladkosti.
Odměnou pro milou návštěvu bylo sehrání pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Po ukončení divadelního představení si všichni ještě venku zasoutěžili.
Oběd a společné foto zakončilo celé setkání.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Setkani_se_ZS_Koberice


ŠD – ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH – 17. 4. 2015


Svoje vynikající sportovní výkony předvedli žáci školní družiny 17. dubna na nádvoří školy,
kde závodili v jízdě na koloběžkách. Všichni zúčastnění sportovci obdrželi po svém velmi
dobrém výkonu diplom se sladkou odměnou.ŠD – DEN ZEMĚ – duben 2015


I žáci školní družiny oslavili dubnový Den Země kvízem o krásném, hněvošickém háji,
kresbami naší planety, také poznáváním a vybarvováním chráněných a v našem háji
rostoucích rostlin. V závěru odpoledne si děti všechny své výtvarné práce v družině vystavily.


ŠD – VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ


Již tradiční výtvarná soutěž proběhla v předvelikonočním období i v letošním roce. Děti několik
týdnů vytvářely krásné práce na křesťanská i jarní témata a také si vše v družině vystavily.
V závěru soutěže proběhlo vyhodnocení prací, kde každý malý výtvarník byl ohodnocen
diplomem a drobnou odměnou.

 

Dopoledne v Opavě - 4. 3. 2015

Ve středu 4.3.2015 bylo skvělé vyučování. Prožili jsme ho v Opavě.
Nejdříve jsme se v IQ LANDII seznámili se základními jevy z fyziky,
chemie a biologie.Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli postřeh, měření vlastní síly ,
určování oběžné dráhy planet sluneční soustavy, poznávání států a významných budov
a mnoho dalšího.
V 10,00 hodin jsme se přesunuli do Slezského zemského muzea,
kde nám v 10,30 hod. začal program na téma VELIKONOCE.
Pracovali jsme na interakitvní tabuli, dělali velikonoční test, vyráběli Mařenu
a na závěr jsme si zahráli hry.
Moc se nám vše líbilo.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka

 

Práce žáků - VV, PČ, dovedné ruce

Jak jsou děti tvořivé?

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/PRACE_ZAKU

Výuka na farmě -18. a 30. 3. 2015

Zajímavou výuku prvouky a přírodovědy měli žáci 3. a 4. ročníku
dne 18.3. a 30.3. Učili se přímo na farmě. Měli možnost pozorovat
mláďata domácích zvířat – kůzlata, kuřata, štěňata, housata a kachňátka.
Učili se určovat rozdíly mezi jednotlivými druhy. Každému pozorování
předcházela  malá informace majitele farmy.
Všechny získané poznatky žáci zpracovávali v hodině českého
jazyka a doplnili ilustrací ve výtvarné výchově.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Na_farme-18.a30.3

Soutěž Funny English - 5. ročník - 27. 3. 2015

Ráda se s Vámi podělím o úspěch, který jsme dosáhli v soutěži Funny English,
která se uskutečnila minulý týden v pátek 27. 3. 2015 v Opavě.
O co vlastně šlo?
Soutěže se účastnilo 22 týmů z různých škol okresu Opava. Soutěžící týmy měly
prokázat znalosti anglického jazyka. A to jak schopnosti písemného projevu
tak ústní konverzace. V této silné konkurenci se náš tým umístil na velmi
slušném 5. místě. Za naši školu se soutěže účastnili tito žáci: Štěpán Stříbný,
Adam Staňura, Jakub Muller a Vojta Kubela.
Všem gratulujeme a děkujeme za výbornou prezentaci naší školy. Věřím, že i
v budoucnosti se budeme účastnit podobných soutěží, na kterých se žáci naší
školy v Hněvošicích budou umísťovat na předních příčkách.
Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

Informace k zahájení výuky v tělocvičně naleznete v kategorii - PRO RODIČE.

 

Návštěva místní knihovny v Hněvošicích - 24. 3. 2015


Paní vychovatelka Bc. Kubínová připravila s paní Kohutovou program
pro ŠD v knihovně. Žáci se dozvěděli, jaké novinky má paní Kohutová
pro naše děti a mohly se ptát ohledně knížek na spoustu otázek, které jim
ráda zodpvěděla. Děkujeme paní Kohutové za milé přivítání.

Velikonoční tvoření ve třídě - 13. 3. 2015


Rodiče s žáky 1. a 2. roč. se dne 13. 3. sešli ve třídě na společném tvoření,
které paní učitelka připravila i s vystoupením žáků pro rodiče. Děti zpívaly, recitovaly a
tančily. Pak se pustili všichni do práce, kde tvořili jarní výrobky (od drátkování, lepení,
navlíkaní korálků, přes výrobu hlaviček ze silonky až po tvoření z hlíny aj.). Výrobky si pak
mohli odnést nebo zakoupit na velikonočním jarmarku v obci. Atmosféra byla příjemná,
bylo kafíčko i čajíček a šikovné maminky upekly i něco k zakousnutí.

Děkujeme všem za účast a milé tvoření:-) a paní učitelce za oraganizaci.

 
Koncert ve ŠD - hra na flétny - 12. 3. 2015


Milé překvapení pro školní družinu připravila slečna Klára Hoňková,
která vede soukromý kroužek na naší škole - hra na flétnu. V odpoledních
hodinách předvedli žáci svým spolužákům, jak krásně se naučili hrát pod
jejím vedením. Paní učitelka hudby dokonce přinesla svou zobcovou flétnu,
na kterou taktéž zahrála a pak všem dovolila za její přítomnosti si fouknout
do této flétničky. Můžu sama za sebe napsat, že než tony zazněly, chvíli
nám to trvalo:-)
Děkujeme slečně Hoňkové za laskavost a paní vychovatelce Bc. Kubínové
za organizaci.


SUPERSTAR - pěvecká soutěž - 26. 2. 2015


Protože žáci jsou nejen tvořiví, ale i se rádi zapojují do akcí, kde mohou
předvést svůj talent - zpěvem i tancem - připravila letos paní Mgr. Jana Havlíčková
velkou pěveckou soutěž SUPERSTAR a další týden hned pokračoval DUHOVÝ TÝDEN.
V pěvecké soutěži se účastnili všichni žáci ZŠ podle kategorií.
Mohli zpívat jak lidové tak moderní písně a k tomu i zatančit. Měli jsme to letos velmi
náročné, konkurence roste a žáci se stále zlepšují. Vyhodnocení proběhlo současně
v době Duhového týdne, kdy žáci i zaměstananci školy se oblékají každý den podle
určené barvy (od žluté, červené, modré, zelené až po růžovou nebo fialovou). Je to
nejen zábavné, ale také se žáci učí kombinovat materiály, tak aby ladily a objevují různé
odstíny barev. Tak spolupracují i rodiče, kteří jim při výběru pomáhají a máme velkou radost,
že akce je vždy smysluplná. K tomu žáci 5. ročníku s paní učitelkou vždy dle barvy tvořili jednohubky
z ovoce pro celou školu. Bylo to úžasné:-).
Toto se vše připravovalo, počítalo a vyhlašovalo pak rozhlasem školy.
Ke konci duhového týdne paní uč. Havlíčková sečetla nejen body za soutěž ve zpěvu a vyhodnotila
nejlepší žáky, kteří dostali ceny a diplomy, ale na závěr připravila ve své třídě společné posezení
s modní přehlídkou a komentářem vybraných žáků. Vyhlásila i nejlepšího sběrače celého týdne mezi
žáky, zaměstanci, ale i celkových tříd. I jim byly předány milé ceny a za účast všem sladká odměna.
Paní Mgr. Lucie Aichmaierová nám pak hrála na kytaru a rozloučili jsme se zpěvem.
Děkuji za oraganizaci nejen žákům 5. ročníku a paní uč. Havlíčkové, ale celému sboru, paní Mudrákové
a žákům, kteří se vždy rádi zapojují a pomáhají při přípravě.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/SUPERSTAR26.2.15


Dětská scéna v Opavě - okrskové kolo - 20. 2. 2015


Na okrskové kolo v recitaci se připravovali s paní uč. Ohnheiserovou tito žáci:
0. kategorie / 1. ročník / - Viktorie Šimečková
1. kategorie / 2. a 3. ročník / - Eva Běláková, Natálie Šindlerová
2. kategorie / 4. a 5. ročník / - Teodor Bielák, Kateřina Kubelová.
Konkurence byla velká, žáci si to užili a moc se jim to líbilo. Paní učitelka
je chválila, že byli velmi šikovní. Na závěr všichni žáci získali účastnický list
za pěkné básně.
Děkujme za přípravu paní Mgr. V. Ohnheiserové a Obecnímu úřadu za převoz soutěžících.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/OPAVA_REC.SOUTEZ20.2.15


Maškarní ples ve ŠD - 6. 2. 2015


Dne 6. 2. 2015 se ve školní družině pořádal maškarní ples, který má již
tradici. Paní vychovatelka připravila pestrý program, žáci si zatančili, zasoutěžili
a předvedli krásné masky. Proběhlo i vyhodnocení a milé překvapení s diplomem.
Děkujeme paní Bc. Magdaléně Kubínové.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/SD-MASKARNI_PLES6.2.15

ŠD – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „SNĚHULÁK“ – 23. 2. 2015


Po několika týdenním snažení žáků se konalo ve školní družině vyhodnocení zimní výtvarné soutěže
na téma „Sněhulák“ dne 23. února 2015. Všichni účastníci soutěže byli oceněni diplomem a sladkou
odměnou za svoje krásné výrobky.
Sněhuláky žáci družiny tvořili i ze sněhu a pořízené fotografie ze zimních radovánek byly zaslány
do výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího sněhuláka“ do Jeseníku.


ŠD – KERAMICKÉ TVOŘENÍ – 27. 2. 2015


Dne 27. února 2015 proběhlo ve školní družině keramické odpoledne. Děti se s radostí pustily
do tvoření (modelování i vypichování) pěkných jarních a velikonočních výrobků z keramické hlíny.
Následně po vypálení v keramické peci si keramiku vesele ozdobily glazurou a odnesly domů.


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Z 3. 2. 2015


Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2015/2016:

1. registrační č. 1 – přijatá

2. registrační č. 2 – přijatý

3. registrační č. 3 – přijatá

4. registrační č. 4 – přijatá

5. registrační č. 6 – přijatý

6. registrační č. 7 – přijatá

7. registrační č. 8 – přijatý

8. registrační č. 9 – přijatý

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/ZAPIS_DO_1.ROC.3.2.15

Jednodenní výlet do Tošovic – 29. 1. 2015


První pololetí školního roku 2014/2015 ukončili žáci 1. - 5. ročníku
společně se svými rodiči výletem  do Tošovic. Všichni měli možnost
bobovat, sáňkovat nebo lyžovat. Od 10,30 hod. do 11,30 hod.
byl zařazen snowtubing. Tuto prožitkovou
hodinku uhradil dětem KRPŠ. Po dobrém obědě a malém odpočinku
pokračovali všichni pobytem na čerstvém vzduchu až do 16,00 hodin,
kdy byl odjezd. Unaveni, ale s krásnými zážitky, se všichni vraceli
zpět do Hněvošic.
Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/TOSOVICE_29.1.15

Školní kolo recitační soutěže - 28. 1. 2015

Ve středu 28. ledna 2015 proběhlo školní kolo v recitaci.
Soutěže se zúčastnilo 35 žáků. Bylo předáno 29 diplomů.

Do okrskového kola postoupili:
0. kategorie / 1. ročník/  - Dorota Hluchníková, Viktorie Šimečková
1. kategorie / 2. a 3. ročník / - Eva Běláková, Natálie Šindlerová
2. kategorie / 4. a 5. ročník / - Teodor Bielák, Kateřina Kubelová

Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Vlasta Ohnheiserová                                    


Hodina tělesné výchovy – 23. 1. 2015

V pátek 23. ledna 2015 jsme měli skvělé dvě hodiny tělesné výchovy.
Napadl sníh,tak jsme se vypravili ven. Šli jsme na kopec bobovat.
Soutěžili jsme v rychlosti sjezdu, ve slalomu, štafetovém sjezdu.
Dělali jsme stopy ve sněhu, porovnávali délku stop a jiné sněhové hry.
Hodina byla super, všem se nám to moc líbilo.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/TV_-_3.,4.R.2015

Matematická olympiáda - 21. 1. 2015

Dne 21. 1. 2015 se konala matematická olympiáda v ZŠ Otická, kde se

žák 5. roč. Jakub Müller umístil z 60 účastníků na 20. místě.

Touto cestou mu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Současně děkuji paní uč. Mgr. Havlíčkové za přípravu na soutěž.    

 

ŠD – TURNAJ VE STOLNÍ HŘE „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“ – 23. 1. 2015


Celodružinový turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se“ byl na programu v družině dne 23. ledna 2015.
Děti si vyzkoušeli svoji trpělivost a štěstí při hodu kostkou. Každý soutěžící byl v závěru odpoledne
odměněn diplomem a sladkou odměnou.

 

ŠD – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ZIMA“ – 28. 1. 2015


Dne 28. ledna proběhlo ve školní družině vyhodnocení soutěže „Zima“  -   po celoměsíčním výtvarném
snažení žáků, kteří kreslili, malovali, vytvářeli koláže i modelovali zimní období. Každý malý umělec
byl za svůj super výkon oceněn diplomem a drobnou odměnou.

Divadelní představení Mrazík – 5. 1. 2015

První školní den v roce 2015 začali žáci 3. a 4. ročníku přímo pohádkově.
Jeli do Slezského divadla v Opavě na muzikál  Mrazík.
Žáci mohli porovnat televizní pohádku Mrazík, kterou o vánočních
svátcích viděli v televizi s podobou divadelní.
Tvůrci muzikálu Boris Urbánek /hudba/  a Jiří Sedláček /texty písní/
přidali k původní filmové hudbě celou řadu nových hudebních čísel.
Kromě Nastěnky a Ivánka zpívala také baba Jaga, kocourek  Mourek,
loupežníci, dědeček Hříbeček, zvířátka v lese, Marfuša, macecha i slepá
babka s roštím. Další zajímavostí bylo také spoluúčinkování dětí z pěveckých
sborů Cvrčci a Domino.
Mrazík nám připravil překvapení i pro cestu zpět do Hněvošic.
Po dobu představení napadl venku sníh, takže jsme se zpět do školy
vraceli sněhovou krajinou. Hned druhý den v hodině výtvarné výchovy
žáci kreslili postavy z představení.

Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová      

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/OPAVA_DIVADLO_3.,4.R.5.1.15

Srdičkové Vánoce a sluníčkový nový rok 2015


Dovoluji si Vám všem poděkovat za spolupráci v uplynulém roce
a do roku nového popřála radost, spokojenost a úspěch jak v pracovním,
tak v osobním životě. Ať štěstí a tvořivost jsou po celý rok 2015 nablízku nám všem.

Anděla Lintnerová

Mokré vysvědčení - 19. 12.2014

V pátek si žáci plaveckého výcviku převzali mokré vysvědčení.
Chci je pochválit, že se velmi snažili a naučili se plavat a poznat
vodu i trochu jinak. Voda je dar, ale je potřeba se s ní i seznámit
a porozumět jí. Žáci 5. roč. se již věnovali výuce badmintonu a nyní
se už těší na léto, kde budou své dovednosti využít u vody s kamarády.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/BAZEN_2014

Vánoční koledování v ZŠ - 17. 12. 2014

Dne 17. 12. žáci dramatického kroužku zahráli škole a dětem z MŠ
pod vedením Mgr. Ohnheisrové pohádku o Dlouhém, Širokém a
Bystrozrakém. K tomu jsme si zazpívali vánoční koledy, popřáli
od srdíčka to nejkrásnější a předali dárečky.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/KOLEDOVANI_S_MS17.12.14

Vánoční posezení - 16. 12. 2014

V úterý 16. prosince 2014 se v 16 hodin sešli žáci, jejich rodiče a prarodiče,
aby se společně rozloučili se starým rokem.
Žáci předvedli svůj pestrý program, nechyběla ani pohádka,
která k vánočním svátkům neodkladně patří. Jmenovala se Dlouhý, Široký
a Bystrozraký.
Další část setkání měla své pokračování ve třídě. Žáci předali rodičům dárečky
a zazpívali si společně koledy. Po malém občerstvení následovalo tvoření.
Rodiče si s dětmi připravovali pomocí Big Shotu různé vánoční vizitky,
přáníčka a jmenovky. Předvánoční setkání přineslo všem chvíle pohody,
 radosti a nových nápadů.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/VANOC.BESIDKA_3.,4.R.16.12.14

Vystoupení pro seniory - 11. 12. 2014

Dne 11. 12. vystoupila s programem MŠ a ZŠ pro ty naše nejmilejší, ano,
pro babičky a dědečky.  Kulturní program byl bohatý, tančilo se, zpívalo, hrálo se
na hudební nástroje a k tomu ještě předvedli žáci dramatického kroužku krásnou
pohádku, která měla velký úspěch. Děkuji všem pedagogům i nepedagogům
ZŠ a MŠ za přípravu, dětem za krásné vystoupení a našim nejstarším občanům
za hojnou účast. Poděkování patří i obci za pozvání, provozním zaměstnancům
za přípravu a převoz techniky a kulis. Poděkovat bych chtěla i paní uč. Havlíčkové,
která připravila všechna vánoční přání pro návštěvníky a nebylo jich málo, bylo jich přes 100 ks.

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/SENIORI_11.12.14

Vystoupení s kulturním programem - vítání občánků - 7. 12. 2014

Pod vedením pí vychovatelky Bc. M. Kubínové vystoupili v programu žáci ZŠ a přivítali
naše nejmenší zpěvem a hrou na flétny. Skladby se naučili ve škole
v soukromé výuce u paní učitelky Kláry Hoňkové. Moc všem děkujeme
za přípravu a účast.

Rozsvícení vánočního stromu v obci - 6. 12. 2014

V sobotu se ve vesnici rozsvěcoval vánoční strom, nechyběla hudba, občerstvení, vánoční
prodejní výstavka a kulturní program, přišel jak Mikuláš, tak čerti a andělé.
Ve vesnici to svítilo a hrálo a kždý si přišel na to své.

Ukázkové hodiny M a JČ pro předškoláky

Hodina jazyka českého a matematiky pro předškoláky – v prosinci strávily
dvě hodiny děti z MŠ u nás ve třídě 1. a 2. roč., kde si vyzkoušely své
dovednosti a zapojení se do výuky. Pracovali společně jak děti MŠ, tak i žáci,
a to pod vedením pí uč. Aichmaierové a pí. ředitelky Lintnerové, vyzkoušeli si
práci v lavicích, u interaktivní tabule, zazpívali si a plnili zadané úkoly. Poděkování
patří i paní učitelkám z MŠ, které děti připravuji a učí správně držet pastelky a tužky,
učí je zpívat a recitovat, psát čísla i písmenka a hlavně se těšit do naší školičky.

Mikulášská nadílka - 5. 12. 2014

Milé setkání připravil klub rodičů pro žáky ZŠ a děti MŠ
Mikuláš s čertem a dvěma andílky navštívily naší školu
a obdarovaly všechny děti balíčkem pro radost. Děti zazpívaly,
zarecitovaly a společně se vyfotografovaly.
Děkujeme za organizaci KRPŠ.

Giganti doby ledové - 1. 12. 2014

V pondělí 1. prosince 2014 žáci 3. a 4. ročníku jeli do Opavy,
aby se v Domě umění vydali do minulosti staré 10 000 let a
seznámili se s největšími tvory, kteří naši planetu tehdy obývali.
Zábavnou formou poznali 18 nejimpozantnějších tvorů, kteří v době
 ledové žili. Nejobdivovanějšími byli kromě mamuta jednorožec
elasmotérium, šavlozubec smilodon a pták moa.
Celá výstava žáky obohatila novými poznatky a  krásnými zážitky.
Návštěvou nákupního centra a prohlídkou vánočního aranžování
jsme ukončili naši cestu do Opavy.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Canisterapie - 19. 11. 2014

Ve středu 19. 11. se ve školce organizovalo setkání s milými zvířátky.
Canisterapie je složenina dvou slov. Canis znamená pes a terapie se již nyní dá vysvětlit
pojmem od ošetřování po udržení a zlepšování stavu jak psychického tak tělesného.
(Canisterapie = terapie pomocí psa)
Toto besedování a společné povídání bylo o zvířeti, které se obecně považuje za nejlepšího přítele člověka.
Na tom jsme se všichni shodli, a protože většina z nás má na kontě osobní zkušenosti s tímto oblíbeným
domácím mazlíčkem, těšili jsme se na to, až se podělíme o své zážitky. Pejsci získali naši pozornost a jejich
hladký kožíšek si pohladil snad úplně každý. Už jenom svou přítomností v nás doslova rozproudili dobrou náladu,
když se natáhli na záda a vyžadovali drbání na bříšku.

Nejprve jsme se dozvěděli jak a kde canisterapie pomáhá. Důležitý je první kontakt psa s člověkem,
který jsme si také měli možnost vyzkoušet. Pejsek, který má pomáhat, musí být klidný, vyrovnaný a společenský.
Canisterapie ale musí probíhat vždy pod vedením Canisterapeuta. Canisterapeut je dobrovolník, který ve svém
volném čase bez finanční odměny navštěvuje spolu se svým pejskem různá sociální zařízení.
Říká se, že canisterapie je léčba lidské duše psí láskou. Myslím, že po společné závěrečné diskusi,
bychom s tím mohli jenom souhlasit.
Děkujeme za příjemné odpoledne.

Podzimní cvičení v přírodě - 6. 11. 2014

Ve čtvrtek  6. listopadu 2014 jsme měli cvičení v přírodě.
Všichni jsme přišli do třídy a paní učitelka nám sdělila informace
k organizaci cvičení. Rozdělili jsme se do dvojic a prohlédli jsme si školní kroniku.
Následovalo seznámení s dalšími úkoly. Po svačině jsme se vypravili do lesa.
Sbírali jsme šišky, listy stromů, dělali jsme frotáž kmenů.
Na další cestě jsme pozorovali podzimní přírodu a okolí domů.
Potom jsme šli na exkurzi do hodinářství. Viděli jsme nejenom
opravu a prodej hodinek, ale také krásné sbírky motýlů.
V poslední části naší výpravy jsme sportovali a soutěžili.
Sluníčko nám svítilo a nám se to moc líbilo.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Hodina anglického jazyka - 31. 10. 2014

Poslední říjnový pátek jsme měli zajímavou hodinu
anglického jazyka. Měli jsme HALLOWEEN.
Překvapili jsme paní učitelku. Každý si oblékl masku
a našel si své místo ve třídě. Ukázali jsme paní učitelce,
co jsme si vytvořili. Bylo to krásné.
Potom jsme se učili vše , co s tímto dnem souvisí.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Pěvecká soutěž ve ŠD – 17. 10. 2014

Dne 17. října se uskutečnila ve školní družině pěvecká soutěž. Děti se moc snažily a předvedly

své nejlepší výkony. Bylyopravdu velice šikovné. Všichni účastníci soutěže byli ohodnoceni

diplomem a sladkou odměnou.


Děkujeme pí. vychovatelce Bc. M. Kubínové za organizaci.

Putování po Opavě - 16. 10. 2014

Den 16. říjen 2014 se stal dalším dnem putování Po stopách bílé Opavy.
Byli jsme na exkurzi v technických službách.Viděli jsme, jak se třídí komunální odpad.
Také jsme se dozvěděli, co se dále vyrábí z plastových lahví, z nasbíraného papíru,
ze skla. Naše putování z technických služeb pokračovalo do knihovny v Opavě - Kateřinkách.
Tam nám paní knihovnice vypravovala pověsti o Opavě. Dozvěděli jsme se, jak dostalo město
Opava a řeka Opava svůj název, jaká pověst se váže ke konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
a domu U Bílého koníčka.
Po zajímavé besedě jsme se vypravili na poslední místo, kterým byla Pražírna kávy.
Nachází se na ulici Vrchní v Opavě – Kateřinkách. Majitelka paní Ludmila Říčná nám
podala mnoho zajímavých informací o Kateřinské kávě, nejkvalitnější surové kávě dovážené
z celého světa. Poslední foto u Drevopu, kde se prodává materiál na výrobu nábytku a
byli jsme na zastávce Opava - ZEMPRO. Putování se nám moc líbilo.         
Zapsal: Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. V. Ohnheiserová

Drakiáda ve ŠD – 3. 10. 2014

V pátek 3. října proběhla ve školní družině ,,Drakiáda´´. Konala se na kopci u hřiště TJ Sokol Hněvošice. Děti soutěžily s koupenými nebo vyrobenými draky. Počasí bylo příznivé, a tak draci létali opravdu vysoko. Děti byly za své skvělé výkony ohodnoceny diplomem a sladkou odměnou.
Děkujeme pí. vychovatelce Bc. M. Kubínové za skvělou organizaci.

Divadelní představení a výstup na Hlásku - 29. 9. 2014

V pondělí  29. září 2014 jsme byli v Loutkovém divadle v Opavě na představení
Pověsti pro štěstí. Pověsti právě probíráme, tak jsme si  mohli doplnit to, co už
trochu známe.  Protože jsme viděli představení Staré pověsti české v podání herců
Slezského divadla v Opavě , tak jsme také měli možnost porovnat obě představení.
Po představení jsme si udělali výstup na Hlásku. Bylo slunečno, proto i pohled
do okolí byl nádherný.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Prohlídka kostela Krista Dobrého pastýře - 24. 9. 2014

V rámci projektu Poznáváme svoji obec jsme byli  24.9.2014 na komentované prohlídce
kostela Krista Dobrého pastýře. Dozvěděli jsme se , kdy se s výstavbou kostela začalo,
jak dlouho se stavěl a mnoho dalších inormací. Prohlédli jsme si celý prostor kostela
a prolistovali album.
V hodinách pracovních činností budeme kostel tvořit.  
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Výlov rybníka - 24. 9. 2014

Byl pátek 24. října 2014. Paní učitelka se o velké přestávce dozvěděla,
že se v Hněvošicích koná výlov soukromého rybníka. Hned jsme to využili
a šli jsme se také podívat. Bylo to pro nás poučné, protože jsme viděli různé
druhy ryb a hlavně se nám moc líbili malilinkatí kapříci.
Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

__________________________________________________________________________________________________

Připravujeme


Taneční příprava na plesovou sezonu - vítany jsou všechny věkové kategorie!!! Kurz je přizpůsoben i naprostým začátečníkům. Každou středu od 17:00 do 18:30 hod. v tělocvičně školy. Partner a společenský oděv není povinný. Cena jednotlivce 50,- Kč, za pár 80,- Kč.

Zahájení těchto kurzů bude oznámeno v místním rozhlase a webových stránkách školy. Pro případné dotazy nás kontaktujte na mobilním čísle: 734 836 399. Těší se na Vás Přemysl a Taťána

 

 

Blahopřání


Ve dnech 28. 8. - 30. 8. 2014 se v Praze konalo mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Žákyně 4. ročníku Základní školy v Hněvošicích - AMÁLIE ŠTEYEROVÁ - se na toto mistrovství probojovala. Předcházely tomu celorepublikové kvalifikační soutěže, ve kterých se umístila na 1. a 4. místě, a to jí zajistilo postup.

Na světovém mistrovství v Praze se Amálie stala 2. vicemisryně světa a odnesla si domů bronzovou medaili.

BLAHOPŘEJEME:-)

 

Kroužky a nepovinné předmětyŠkola nabízí žákům tyto kroužky (od října 2014):

Dramatický kroužek
  -    Mgr. Vlasta Ohnheiserová (13:00-14:30) - středa
Kroužek angličtinky  -  Mgr. Lucie Aichmaierová (12:30-13:15) - středa
Dovedné ruce  -   Mgr. Jana Havlíčková (13:05-14:15) - čtvrtekNepovinné předměty (od 8. 9. 2014):

Náboženství (1., 2. ročník) -  Mgr. Bartoloměj Blazska, Th. D. (13:00-13:45) - pondělí
Náboženství (5. ročník) -   Mgr. Bartoloměj Blazska Th. D. (13:50-14:35) - pondělí
Náboženství (3. a 4. ročník) -   Mgr. Bartoloměj Blazska Th. D. (14:40-15:25) - pondělí

 

 

 

Plán akcí základní školy ve školním roce 2014/2015Září:
•    Slavnostní zahájení školního roku 
•    Třídní schůzky ZŠ, plenární zasedání KRPŠ, schůzka školské rady – 23. 9. 2014
•    Cvičení v přírodě
Říjen:
•    Týden zdraví (6. 10. - 10. 10. 2014)
•    Caruso schow ŠD
•    Drakiáda KRPŠ - 28. 9. od 14.30 - 16.00
•    Výstava ovoce a zeleniny – pro ostatní spolužáky připraví 4. a 5. ročník
•    Cvičení v přírodě
Listopad:
•    Nácvik kulturního programu pro seniory a výroba dárků
•    ŠD vítání občánků
•    Účast ve výtvarné soutěži
•    Třídní schůzky ZŠ – 25. 11. 2014
•    Keramická dílna (MŠ + ZŠ)
•    Učitelská keramická dílna (MŠ + ZŠ) 
Prosinec:
•    Vystoupení pro seniory
•    Výtvarná soutěž „Vánoční symbol“ ŠD
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Mikulášská nadílka – 5. 12. 2014
•    Vánoční besídky
•    Vánoční koledování s MŠ – 19. 12. 2014
Leden:
•    Dětský karneval KRPŠ
•    Třídní schůzky ZŠ – 20. 1. 2015
•    Školní kolo recitační soutěže – 28. 1. 2015 + vysvědčení
•    Společný výlet s rodiči – Tošovice – 29. 1. 2015
•    Pololetní prázdniny – 30. 1. 2015
•    Dětský karneval ve ŠD
Únor:
•    Superstar – pěvecká soutěž - (26. 2. 2015)
•    Zápis žáků do 1. třídy (dárky připraví 5. ročník) – 3. 2. 2015 od 12.00 do 17.00 - Ha, Ai
•    Návštěva kulturního programu
•    Soutěž Vlaštovka ŠD
Březen:
•    Duhový týden – organizace (9. 3. – 13. 3. 2015)
•    Jarní výzdoba školy s výstavkou u vstupu a výroba velikonočních dárků
•    Besedy v knihovně + projekt: Pohádková noc ve škole – Ha, Ai, Oh
•    Výtvarná soutěž ŠD
•    Velikonoční výstavka – KRPŠ – Kulturní dům Hněvošice
Duben:
•    Dopravní kurz 4. ročník + Policie ČR
•    Zápis dětí do MŠ – 28. 4. 2015 – 9.00 – 15.00 - Chu
•    Oslava Dne Země + brigáda + čajování a další aktivity – 22., 23., 24. 4. 2015 + divadlo i s MŠ
•    Výroba dárků ke Dni matek
•    Třídní schůzky ZŠ – 28. 4. 2015
•    Divadelní představení LD + planetárium (všichni)
Květen:
•    Den otevřených dveří u hasičů
•    Den matek – besídka  - 10. 5. 2015 – Kulturní dům Hněvošice
•    „Družina má talent v roce 2015“ – soutěž ŠD
•    Návštěva předškoláků v 1. třídě
•    Mezinárodní sportovní den – návštěva školy z Polska – 29. 5. 2015 + oslava Dne dětí
Červen:
•    Oslava dne dětí v obci – KRPŠ a OÚ
•    Školní výlet – Jeseníky – 23. 6. 2015
•    Návštěva páťáků v Kobeřicích
•    Slavnostní ukončení školního roku
•    Vzájemná návštěva školních družin Chlebičov a Hněvošice
•    Rozloučení se školním rokem – k 30. 6. 2015

V průběhu celého školního roku budou žáci 3. a 4. roč. pod vedením paní učitelky Mgr. V. Ohnheiserové realizovat projekt „Třída plná zvířátek a pohádek“ a projekt „Prozkoumáváme naší obec“. Žáci 1. a 2. roč. zpracovávají projekt „Hněvošický rekordman a rekondmanka“ pod vedením třídní učitelky Mgr. L. Aichmaierové. Ročník 5. má své třídní celoroční projekty na téma „Narozeniny a svátky“a „ Jídelníček“, který vede paní učitelka Mgr. J. Havlíčkové.

Plán akcí byl schválen na 1. pedagogické radě 1. září 2014.

 

 

ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ - 2014/2015

 

Začíná v pondělí 1. září 2014 v 8.00 hod. před školou se slavnostním zahájením a přivítáním nových žáků do 1. třídy. Od třídních učitelů dostanou informace k výuce, školnímu stravování a k provozu školní družiny, které platí od 2. září 2014.

Po druhé vyučovací hodině žáci odcházejí domů.

Organizace školního roku 2014/2015


Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 v pondělí 1. září 2014.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října, úterý 28. října a středu 29. října 2014.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v neděli

4. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny budou od 9. 2. - 15. 2. 2015.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Vítám Vás opět všechny na našich stránkách, které čekaly také na svou renovaci.


A komu můžeme poděkovat? Nejdříve poděkuji Albertu Fikáčkovi, který zasel první semínko nejen našich stránek:-), ale postaral se, aby tady fungovala PC učebna a internet po celé budově školy.

"Moc děkujeme pane ALBERTE, nejen za spolupráci, ale také za Vaši laskavost a vstřícnost a přejeme hodně štěstí a mnoho dobrodružství při cestování a někdy se u nás zastavte "......

Nyní bych Vás seznámila s novým nástupcem a druhým externím zaměstnancem - Ing. Davidem Jarkulišem, který se stará nejen o chod počítačové učebny a počítačové techniky ve škole i školce, ale dokonce mi pomohl zrealizovat nové školní stránky. Je paráda spolupracovat se skvělými lidmi, kteří mají nejen otevřené srdce, ale i šikovné prstíky, úsměv na tváří a ví, jak na to.

Děkuji jménem školy a prozradím Vám, že oba pánové byli žáky této školy, tím víc to člověka potěší, že "dobří holubi se vracejí"....

 

                                                                 Naše největší síla leží v jemnosti a něžnosti našeho srdce.

Společné rozloučení ZŠ + MŠ - 25. 6. 2014

Společné rozloučení se školním rokem 2013/2014  měli žáci 1. - 3. ročníku s dětmi z MŠ. Žáci z dramatického kroužku zahráli svým malým kamarádům pohádku Sůl nad zlato, Amálie Šteyerová ukázala své vystoupení s pompomy. Malí diváci odměnili  herecké výkony sladkou odměnou.
Vedoucí kroužku:  Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Posezení rodičů s dětmi - 17. 6. 2014

V úterý 17.června 2014 se sešli žáci 2. a 3. ročníku se svými rodiči, aby oslavili Den matek, Den dětí, Den otců  a společně zakončili školní rok.
Program byl  rozdělen na část kulturní, relaxační a sportovní. Všichni se dobře pobavili a odnesli si mnoho krásných zážitků.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Sousední obec -  Oldřišov - 13. 6. 2014

Poslední obcí v rámci projektu  „ Poznáváme sousední obce Hněvošic  ” byl Oldřišov. Žáci 2. a 3. ročníku se tam vypravili v pátek 13. června 2014.
Program :  1. Přijetí u starosty.
                  2. Procházka obcí.
                  3. Návštěva MŠ .
                  4. Relaxace na dětském hřišti.
                  5. Prohlídka kostela Narození panny Marie.                         
                  6. Setkání s kamarády v ZŠ  a vyplnění pracovního listu.                       
                  7. Společné sportování na dětském hřišti.
Doprava do Oldřišova i zpět byla zajištěna obecním autem.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Poskytování první pomoci - 12. 6. 2014

Velice poučnou besedu o tom, jak poskytnout první pomoc v určitých situacích připravila pro všechny žáky ZŠ a děti MŠ ve čtvrtek 12. června 2014  zdravotní sestra Mgr. Gabriela Majvelderová . Přizvala MuDr. Martina Gregořicu ze záchranné služby z Vítkova, který se po krátkém teoretickém úvodu  zaměřil především na praktické ukázky. V závěru besedy měl každý žák možnost sám si vyzkoušet na resuscitační figuríně masáž srdce.
Zapsala : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Sousední obec - Služovice - 6. 6. 2014

V rámci projektu „ Poznáváme sousední obce Hněvošic  ” se vypravili žáci 2. a 3. ročníku 6. června  2014 pěšky do Služovic.
Program byl velice bohatý : 1. Exkurze v truhlářství Džemla
                                             2. Procvičení telefonování
                                             3. Rozvíjení tělesné zdatnosti na dětském hřišti
                                             4. Návštěva žáků v 1.a 2. ročníku
                                             5. Svačina ve školní jídelně
                                             6. Prohlídka MŠ a společné zpívání s dětmi
                                             7. Zjištění poznatků o obci ve 3. a 4. ročníku
                                             8. Prohlídka kaple Nanebevzetí panny Marie
                                             9. Exkurze v šicí dílně AMÁLKA a v květinářství
                                           10. Uctění památky zemřelých na místním hřbitově
                                           11. Příroda mezi Služovicemi a Hněvošicemi
                                           12. Odhady vzdálenosti a času
Průvodkyní obcí  byla žákyně 3.ročníku, která ve Služovicích bydlí.
Třídní učitelka: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Představení Zvonilka - 30. 5. 2014

V pátek 30.května 2014 navštívili žáci 1. – 5. ročníku společně s předškoláky z MŠ divadelní představení Zvonilka , které  se konalo v divadelním sále Domu kultury v Ostravě. Představení bylo jedinečné v tom, že v něm byly zapojeny všechny taneční styly. V pohádce vystoupilo osmdesát dětí ve věku od tří do patnácti let. Nejvíce se dětem líbila postava Zvonilky, hada a  mažoretky.
Zapsala : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Máme rádi zvířata - 29. 5. 2014

Žáci 1. ročníku  se spolu s p. u. L. Aichmaierovou a s p. ředitelkou A. Lintnerovou vydali na návštěvu k včelaři panu Dornovi, který jim předvedl, jak se stáčí med a vyprávěl jim zajímavosti o chovu včel. Pavel Dorna jim předvedl svou psí rodinku s právě narozenými štěňaty.

Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

 

Oslava Mezinárodního dne dětí - 29. 5. 2014

Ve čtvrtek 29.5.2014 oslavily děti z naší školy  MDD společným soutěžením. Pro všechny žáky školy, mateřské školky i pro naše kamarády z družební polské školy ve Wielkych Stiborzicich bylo připraveno zábavné dopoledne.
Protože nám nepřálo počasí, soutěžilo se na  9 stanovištích v sále na fotbalovém hřišti. Za snahu a úspěšnost získávaly děti žetony, které následně směňovaly v krámku za sladkosti, hry a hračky. V krámku prodávala paní ředitelka. Na stanovištích pomáhaly paní učitelky a maminky.
Pohoštění v podobě párku v rohlíku a džusu zajistila paní vychovatelka  a paní kuchařka. Paní školnice nám vše pečlivě fotograficky zdokumentovala.
Přestože  naši kamarádi z Polska kvůli špatnému počasí  nedorazili, užili jsme si příjemné dopoledne. Všechny děti odcházely se spoustou dobrot a dárečků, za které děkujeme všem sponzorům a rodičům.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

Dopravní výchova - 27. 5. 2014 

V úterý 27. května 2014 se žáci 2. a 3. ročníku vypravili v rámci hodiny dopravní výchovy na dopravní hřiště v Malých Hošticích.
Po teoretické části , která se uskutečnila v budově obecního úřadu, následovala část praktická. Jízda na dopravním hřišti upevnila znalosti žáků a přispěla k jejich bezpečnosti v silničním provozu. Doplněním tohoto dopoledního vyučování byla prohlídka ZŠ v Malých Hošticích, společné zpívání s žáky 2.ročníku  a zápis do  pracovního listu. „ Bylo to nádherné vyučování , ” řekli žáci po příjezdu do školy.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Výjezd do Opavy - 24. 5. 2014

Poslední květnový týden patřil jednodennímu výjezdu do Opavy. Žáci pokračovali v projektu „ PO STOPÁCH BÍLÉ OPAVY”.
Přes Dolní náměstí, ulice Mnišskou a Pekařskou, došli ke kinu Mír. Tam bylo první zastavení  - vystoupení Pavla Nováka ml.
Po vystoupení šli směrem na ulici Rolnickou, kde následovalo v salonu Iva druhé zastavení. Žáci se seznámili s kadeřnictvím, kosmetikou a pedikúrou. Práci kadeřnice si také všichni vyzkoušeli. Třetí zastavení je čekalo na dětském hřišti v Kateřinkách – sport a soutěže.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Sousední obec -  Kobeřice - 23. 5. 2014

V rámci projektu „ Poznáváme sousední obce Hněvošic  ” navštívili žáci 2. a 3. ročníku 23. května 2014  obec Kobeřice.
Od autobusového nádraží přes relaxační koutek pro děti došli na obecní úřad. Seznámili se s památkami obce, se současností , dostali mapu Kobeřic a malé občerstvení. Další zastávkou byly školy. Prohlídka MŠ, krátký program dětí a společné foto. Další čas prožili v ZŠ – ve 3. ročníku.  Paní učitelka připravila krátký dokument o obci, následovala beseda se žáky a doplnění pracovního listu. Na závěr si společně prošli školu.
Setkání bylo zakončeno obědem ve školní jídelně.
Třídní učitelka :Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Setkání  s Kobeřany - 20. 5. 2014

V úterý 20. 5. 2014 jsme  čekali velkou návštěvu. Na celé dopoledne k nám zavítali žáci  5.ročníku ze Základní školy v Kobeřicích. Přišli v doprovodu pana učitele Lasáka a paní asistentky Karly. Nejprve si prohlédli naši opravenou školu. Potom jsme se ve třídě rozlosovali do smíšených družstev a po pobytu venku o velké přestávce jsme se pustili do společné práce. Jelikož nás bylo celkem 43, pracovali jsme v tělocvičně. Plnili jsme úkoly z matematiky a českého jazyka. Poté jsme se přemístili ven, kde jsme si stačili zahrát hru Veverčí ocásky. Byla to legrace. Celé dopoledne se nám vydařilo. Už teď si někteří naši školáci našli kamarády mezi kobeřickými. V červnu se na oplátku vydáme my do Kobeřic.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

Výlet do Prahy - 16. - 18. 5. 2014

Na víkend od 16. – 18. 5. 2014 se páťáci se svou paní učitelkou Janou Havlíčkovou a s paní učitelkou Lucií Aichmaierovou přestěhovali do Prahy, aby si užili společný víkend. Ubytováni byli v soukromí, sami si vařili a stali se také součástí propagačního focení pro firmu Tapi Tea. Program měli velmi nabitý. Praha byla kouzelná a všem se to moc líbilo.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

 

Beseda s ČP - 7. 5. 2014

Pro všechny žáky školy se uskutečnila 7. května 2014  beseda se zástupcem ČP z Kravař pprap.Tomášem Nestrojem.
Program : Jízdní kolo – vybavení, jízda, oblečení.
                 Nehoda – postup při zavolání první pomoci.
                 Předávání cyklistických průkazů.
Zapsala: Mgr. Vlasta Ohnheiserová  

Návštěva Slezského divadla v Opavě - 6. 5. 2014

Žáci 1. ročníku 6. května  navštívili s p. u. L. Aichmaierovou divadelní představení ,, O vlku a kůzlatkách‘‘.
Cestou k divadlu  a zpět na autobusovou zastávku žáci obdivovali také krásy Opavy – fontány, pěší zónu, parky…

Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

 

Exkurze v autodílně pana Laryše - 30. 4. 2014

Žáci 1.ročníku navštívili s pí uč. Mgr. Lucií Aichmaierovou místní autodílnu pana Laryše. Žáci si prohlédli jak samotnou autodílnu, kde p. Laryš dětem ukázal výměnu pneumatik, dále lakovnu, kde probíhá lakování, stříkání karosérie a nakonec laboratoř, kde se míchají barvy.
Za vzorné chování děti byly odměněny perníkem od pí Laryšové. Veliké díky p. Laryšovi za čas a názorné ukázky a dále pak paní Hanzlíkové, mamince Viktora Hanzlíka, která domluvila  tuto exkurzi.
Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

Hněvošický rekordman(ka) - 30. 4. 2014

Od měsíce listopadu na naší škole pod vedením p. u. L. Aichmaierové probíhá sportovní soutěž Hněvošický rekordman.
Žáci jsou rozděleni do kategorií podle ročníku narození a absolvují tyto disciplíny: hod na koš, počet dřepů za minutu, počet skoků za minutu, skok přes švihadlo, kuželky,lehy a sedy, kvíz. Ve středu 30. 4. 2014 proběhlo vyhodnocení soutěže před budovou školy.
Všem děkuji za účast a výhercům gratuluji.


Vyhodnocení:
I.kategorie – dívky:
1. místo – Nikola Stříbná
2. místo – Natálie Šindlerová
                Karolína Švanová
3.místo -   Kateřina Kubná
               Tereza Schwanová
4. místo – Marie Wiltawská
5. místo – Magdaléna Dornová
                Anna Kotzianová
6. místo – Eva Běláková
7. místo – Emily Papežová
8. místo -  Amálie Šteyerová

I.kategorie – chlapci:
1.místo –  Filip Kurzica
2.místo –  Adam Václavík
3.místo –  Lukáš Strzibný
4. místo – Tomáš Bielák
                Viktor Hanzlík
5. místo – Jakub Schwacha

II. kategorie – dívky:
1. místo – Markéta Kalvarová
2. místo – Anna Kovalská
3. místo – Natálie Švanová
4. místo – Dorota Heimová
5. místo – Barbora Volácká
6. místo – Nela Běláková
               Tereza Volácká
                Kateřina Kubelová
7. místo – Štěpánka Tragantová

II. kategorie – chlapci:
1. místo – Štěpán Stříbný
2. místo – Ondřej Hula
3. místo – Vojtěch Kubela
4. místo – Teodor Bielák
                Jakub Miller
5. místo – Mirek Sitta
                Tadeáš Havala
6. místo – Filip Stříbný
7. místo – Jan Novák
8. místo – Radim Berka
                Filip Majvelder
9. místo – Adam Staňura

Zapsala: Mgr. Lucie Aichmaierová

 

 Den Země – 22. - 23. 4. 2014

 Letos jsme oslavili svátek naší planety na dvakrát. V úterý 22. 4. 2014 jsme již tradičně sadili ovocný strom do našeho sadu. Žáci 5.ročníku napsali tajnou zprávu pro další generace a vložili ji do sklenice. Tu pak přidali do sadební jámy ke slivoni, společnými silami zasadili. Potom jsme si vyzkoušeli, jak jsme na tom se znalostmi o přírodě. Paní učitelky nám nachystali přírodovědný kvíz spojený s orientačním během. Žáci všech ročníku byli rozděleni do smíšených skupin, aby si mohli pomáhat. Za splnění úkolu jsme dostali sladkou odměnu. Den jsme uzavřeli společným úklidem školního pozemku, nádvoří a hřiště. Bylo pěkné počasí, a tak nás kromě sluníčka hřál dobrý pocit, že jsme udělali dobrý skutek pro naše životní prostředí.

 Ve středu 23. 4. jsme vyráběli další čajové koláže. Letos jsme lepili cyklus květin. Moc se nám povedl. Použijeme ho k výzdobě naší výukové stěny. Máme radost, že jsme vytvořili pěkné výtvarné práce z barevných čajových sáčků, které jsou pro ostatní jen druhotným odpadem.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

 

"Hněvošická cestovní kancelář“ – duben 2014

První únorový týden si žáci 5. ročníku přichystali pro své spolužáky celoškolní projekt „Hněvošická cestovní kancelář“.
V rámci výuky vlastivědy se učili o Evropě. Nabízeli dětem zájezdy do států Evropy. Sami si museli vyhledat a zpracovat informace o jednotlivých zemích, museli si připravit prezentaci, najít zajímavosti, důležité informace. Vyrobili si poukazy, připravili cestovní kancelář.      
První dva dny představovali zájemcům své nabídky a lákali je k návštěvě jejich státu. V pátek pak proběhla velká prodejní akce. Všichni žáci školy i s učitelkami si vybírali a nakupovali zájezdy do destinací, které je zaujaly.
Bylo to velmi veselé a zároveň poučné. Děti si vyzkoušely, jak se vybírá, jak těžké je rozhodování o dovolené. Musely si také zpočítat, kolik financí si musí připravit apod.
Páťáci si procvičili učivo a zábavnou formou zjistili, jak dobré je vědět o světě více informací. Projekt se jim velmi vydařil.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

Poznáváme svoji obec - 1. 4. 2014Žáci 2. a 3. ročníku využili mimořádně hezkého počasí pro další poznávání obce. Tentokrát se vypravili ulicí Opavskou směrem k rybníku Cikal. Pozorovali živočichy
žijící ve vodě a u vody, určovali známé rostliny, poznávali nové. Nasbírali si květiny, které budou lisovat.
Nechyběly soutěže a pozdravení Sandy.
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 „Až já budu velká, budu učitelka“ – 28. 3. 2014

U příležitosti Dne učitelů si žáci 5. a 4. ročníku vyzkoušeli, jak obtížné povolání učitelství je. Během dne se jednotlivě, ve dvojicích nebo skupinách podíleli na řízení a organizování činností ve třídě. K projektu jsme přizvali i naše prvňáky a děti z MŠ. Nejprve Vojta, Štěpán a Jakub procvičovali s prvňáky čtení ze čtecích proužků. Potom jsme se přesunuli do MŠ a všichni pod vedením Tadeáše, Honzy a Adama si zahráli hru „Košík ovoce“. Markéta, Tereza, Štěpánka a Anička zase naučily děti indiánskou píseň „Antakatysa floria“. Paní učitelky Katka, Natálie a Nela zase zarecitovaly dětem básničku o dopravních značkách a seznámily děti s některými značkami, které se učí v rámci dopravního kurzu cyklisty. Následně si všechny starší děti rozdělily školkáče a prvňáky a pomáhaly jim s vybarvením pracovního listu o dopravních značkách. Všichni se řádně zapotili. Radit, pomáhat a chválit není jen tak. Společně jsme si na rozloučenou zazpívali.
Malé děti byly z návštěvy školáků nadšené a ty velké si vyzkoušely jak obtížná je práce pedagogů.

Zapsala: Mgr. Jana Havlíčková

Děti ráje - Praha - 2. 3. 2014


Krásný nedělní výlet připravily pro žáky ze ZŠ z Hněvošic a ze ZŠ Ilji Hurníka Opava-Ochranova třídní učitelky Mgr. Vlasta Ohnheiserová a Mgr. Ludmila Bártková. 2. března 2014 vyjelo 33 dětí a 22 rodičů do Prahy. Historické památky - Pražský hrad, Petřínská rozhledna, zrcadlové bludiště, Karlův most a další byly cílem první části výletu. Druhá část byla zaměřena kulturně – Matějská pouť a muzikál Děti ráje, který se hrál v Goja Music Hall.
Zapsala: Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Muzikál Pomáda a návštěva OKPB v Opavě - 19. 12. 2013


Adventní období si zpříjemnili žáci 2. a 3. ročníku ve čtvrtek 19. prosince 2013 výletem do Opavy. Ve SVČ se podívali na muzikál Pomádu. Při zpáteční cestě prošli vánoční jarmark. Obdivovali lidové umění a každý si zazvonil na zvoničku.
Návštěva Opavy byla zakončena v OKPB. Prohlídka knihovny a četba ukázek z knih s vánoční tématikou zakončila vánoční výlet . 
Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

P O D Ě K O V Á N Í

 

Velké poděkování Obci Hněvošice, všem přátelům školy, maminkám a tatínkům žáků naší školy a také KRPŠ
za pomoc nejen fyzickou, ale finanční. Za veškeré stěhování a montování všeho, co bylo nutné.
Děkujeme i za výrobu nábytku na míru:-) do tříd a vstřícnost ze všech stran.
Současně jménem školy děkuji za trpělivost s organizací jak ve škole tak i v mateřské škole.
Každý z Vás měl velký podíl na tom, aby obě školičky se vzpamatovaly a rozjely se v novém
kabátě. Dobro a lásku všem - ředitelka ZŠ a MŠ.


Návštěva polské partnerské školy  - Sciborzyce Wielkie  - 28. 11. 2013

 


Dne 28. listopadu jsme přijali pozvání do Sciborzyc Wielkich, kde žáci si vyměnili
své nejen znalosti, ale také poznali, jak vypadá oslava sv. Ondřeje, který v polské
škole slavili. Kromě krásné dekorace a pohoštění, jsme zažili, co je to věštění
do budoucnosti, lití horkého vosku do studené vody a jiné jejich obyčeje. Překvapení
bylo čtení polského horoskopu v polštině pro paní ředitelku a naopak čtení českého
horoskopu v češtině pro pana ředitele. Také i někteří žáci se pokusili o zvládnutí
tohoto úkolu. Celou dobu nám překládala z polského jazyka do českého pí vychovatelka
Bc. M. Kubínová, které moc děkujeme.
Celé odpoledne si pak mohli žáci navzájem vyslechnout písničky, básničky i společně si
zatancovat. Ke konci návštěvy nás pan ředitel provedl jejich školou a ukázal, jak a kde se
vyučují jejich žáci. Den byl vydařený a poděkování patří všem, kteří se účastnili a také
panu Kašnému, který nás převezl tam i zpět. Děkujeme i pí D. Mudrákové, která vše fotila.Plavecký výcvik od 22. 11. 2013 – 21. 2. 2014

 


Jako v loškém roce pokračujem i letos výukou plavání v Opavě, a to pod
vedením pí ředitelky Lerchové. Výuka poběží do 21. 2. 2014 a žáci na konci
výcviku dostanou mokrá vysvědčení.Pečení perníčků ve ŠD - 8. 11. 2013

 


Pečení perníčků ve školní družině proběhlo i v tomto roce dne
8. listopadu 2013. Děti se s chutí pustily do tvoření a vypichování
perníkového těsta a na závěr ještě s větší chutí do ochutnávání svých výrobků.Drakiáda ve ŠD - 25. 10. 2013

 


V pátek 25. října 2013 proběhla ve školní družině  „Drakiáda“ na kopci u hřiště
TJ Sokol Hněvošice. Děti soutěžily nejen s kupovanými, ale i s  pěknými, doma
vyráběnými draky. Za své vynikající  výkony byly všechny děti ohodnoceny
diplomem a sladkou odměnou.
Děkujeme pí vychovatelce Bc. M. Kubínové za organizaci.

Exkurze – 2. a 3. ročník - 22. 10. 2013
Dne 22. října 2013  si žáci 2. a 3. ročníku prohlédli farmu rodiny  Bolacké
s ukázkou chovu domácích zvířat. Žáci  si  rovněž prohlédli vinohrad rodiny
Šindlerové s ukázkou pěstování a úpravy hroznového vína. Nechyběla
ani ochutnávka hroznů.
Děkujeme pí uč. Mgr. V. Ohnheiserové za organizaci.Cvičení v přírodě 1. ročník - 17. 10. 2013

 


Žáci 1. ročníku se vydali dne 17. října 2013 na cvičení v přírodě s cílem
poznávání obce a významných  budov,  pozorování změn v přírodě a sběr
 přírodnin v rámci prvouky. 
Děkujeme pí uč. Mgr. L. Aichmaierové za zorganizování akce.Keramická dílna - 15. 10. 2013

 


Tradiční keramickou dílnu pro všechny zaměstnance ZŠ a MŠ
zorganizovala dne 17. října 2013 v odpoledních hodinách
pí uč. Mgr. J. Havlíčková, které děkujeme za zorganizování akce.


Dopravní hřiště - 15. 10. 2013

 


Dne 15. října 2013 absolvovali žáci 4. a 5. ročníku praktickou jízdu
na kolech  v silničním provozu na dopravním hřišti v Malých Hošticích.
Rovněž se učili cestovat v dopravních prostředcích.
Děkujeme pí uč. Mgr. J. Havlíčkové za ogranizaci.


Pěvecká soutěž  ve ŠD - 11. 10. 2013

 


Dne 11. října 2013 proběhla ve školní družině již tradiční pěvecká
soutěž „Doremi.“  Všichni  zpěváčci obdrželi po svém super výkonu
diplom se sladkou odměnou.
Za organizaci děkujeme pí vychovatelce Bc. M. Kubínové.Cvičení v přírodě 4. a 5. ročník - 4. 10. 2013

 


Cvičení v přírodě zaměřeno na orientaci v krajině, pozorování
změn v přírodě a přírodní společenství (les, rybník, lidská obydlí)
proběhlo 4. října 2013.  Žáci 4. a 5. ročníku zvládli vše na trase: 
škola, Cikalův rybník, zatopený lom Gipstrendu Kobeřice, dětské
hřiště a zase škola - pod vedením pí uč. Mgr. J. Havlíčkové, které
děkujeme za organizaci.


Cvičení v přírodě 2. a 3. ročník - 2. 10. 2013

 


Žáci  2. a 3. ročníku vyrazili na cvičení v přírodě dne 2. října 2013 rozděleni
do čtyř expedic, ve kterých plnili úkoly zaměřené na poznávání naší obce
(památky, ulice v obci, podnikatelské zóny atp.). Rovněž besedovali na Obecním
úřadě v Hněvošicích s pí E. Buchtovou a pí E. Heimovou.
Děkujeme pí uč. Mgr. V. Ohnheiserové za organizaci akce.

 

Zobrazeno: 778167